Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaságának online folyóirata
Megjelent a Tudománykommunikáció 2.0 tematikus számunk

Megjelent a folyóiratunk legújabb száma: Tizenharmadik évfolyam első−negyedik szám (2022/1−4.)

Bővebben... [Megjelent a Tudománykommunikáció 2.0 tematikus számunk]
 
Elhunyt Frank Tibor (1948-2022)

2022. szeptember 15-én elhunyt Frank Tibor professzor, akadémikus, világszerte elismert egyetemes történész, anglista-amerikanista, a folyóiratunk tanácsadó testületének tagja.

Bővebben... [Elhunyt Frank Tibor (1948-2022)]
 
Bart István (1944–2019)

 Összes művei (1967–2019)

Összeállította: Klaudy Kinga és Nagy Sándor

Az MTA Modern Filológia Társasága 2019. június 26-i „Etimológia és jelentésfejlődés" című konferenciája után egy nappal kaptuk a szomorú hírt, hogy elhunyt Bart István író, műfordító, könyvkiadó.


Életművét itt mutatjuk be.

Bővebben... [Bart István (1944–2019)]
 
Nyomárkay István (1937–2020)

Az MTA Modern Filológia Társasága mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja, hogy szeretett és tisztelt elnökünk, Nyomárkay István professzor úr 2020. augusztus 6-án, életének 84. évében elhunyt. Professzor úr elvesztése pótolhatatlan a Társaságunknak, magyarországi szlavisztikának, nyelvtudománynak, akadémiai életnek, az Egyetemnek és minden kollégájának, barátjának, tanítványának.

Bővebben... [Nyomárkay István (1937–2020)]
 
Társaságunk 2019-es konferenciája

Etimológia és jelentésfejlődés

Az MTA Modern Filológiai Társaság konferenciája

2019. június 26.
ELTE BTK, Gólyavár, Pázmány terem

Bővebben... [Társaságunk 2019-es konferenciája]
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 16