Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó életrajz

Összesen 15 találat.

1. Elhunyt Frank Tibor (1948-2022)
(Felső menü/Társasági hírek)
2022. szeptember 15-én elhunyt Frank Tibor professzor, akadémikus, világszerte elismert egyetemes történész, anglista-amerikanista, a folyóiratunk tanácsadó testületének tagja. A visszaemlékező életrajzát ...
2. Bart István (1944–2019)
(Felső menü/Társasági hírek)
... 1969. Malcolm X: Önéletrajz (Autobiography). Bp: Európa.1969. Thurber, James: Vérike (Whip-Poor-Will). In: 21 rémes történet. Bp: Európa.1969. 303–315. Smith, Evelyn E.: A marslakó és a mágus (The Martian ...
... történeti jelentőségű, csak világirodalmi mércével mérhető életmű esetében, mint amilyen a Dantéé, még nyilvánvalóbb, hogy a költő életrajzával és lelki alkatával igen keveset tudunk magyarázni. Irreleváns ...
... 95–112. Lengyel Géza 1963: Magyar újságmágnások. (Irodalomtörténeti Füzetek. 41.) Budapest: Akadémiai Kiadó. Kenyeres Ágnes (főszerk.) 1967–1994: Magyar életrajzi lexikon. I–IV. Budapest: Akadémiai ...
... Verlag. Wiesbaden, 137−170. Suetonius 1964: Caesarok élete. Tizenkét életrajz. Fordította Kiss Ferencné. Harmadik könyv. Tiberius. Budapest, 14−37. Online: vmek.oszk.hu/03200/03264.html. TESz = A magyar ...
6. Ván Benjámin: Szilády Áron élete
(Felső menü/Recenziók)
... Ezért is éri meg a szokásosnál egy kicsit körültekintőbb figyelmet szentelni a több kiadó gondozásában nemrég Kiskunhalason megjelent Ván Benjámin-féle Szilády-életrajzra.   Két szempontból érdemes ...
... emlékét őrző, életrajzát és pályáját bemutató könyv elkészítésével, amely azonban végül nem készült el. Móricz megnyitó beszéde csak a nyomtatott jegyzőkönyvben szerepel, december 3-án a Pesti Hírlapban ...
...  2011. november 14-ig, egy 2500-3500 leütéses absztrakt és egy tabelláris életrajz elküldésével az aufklaerung_2012[kukac]uni-jena.de címre Konferenciaszervező: Kristina-Monika Hinneburg   Reisekosten ...
... jellemzőek a korra. Az értelmezések a műveket az életrajz eseményeivel magyarázták (például: Szibéria-epilepszia). Az 1950-es évek második felében írt utószavakban általában Dosztojevszkijt realistának ...
... barátságáról a levelezésköteten túl viszonylag kevés adatot találunk: Déry Tibor írt kettejükről érzékletesen az Ítélet nincs című önéletrajzi ihletésű regényében: „Barátom [Szilasi] elbeszélésből tudom, ...
... Alapvető követelmény vele szemben a külső szemlélő számára is azonosítható „én” őszinte kitárulkozása, múltjának feltárása. A 20. század első felétől azonban az önéletrajzi műfajok valóságábrázoló funkciójának ...
12. „Aki ma ír, mintha csak tanúságot akarna tenni…”
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... körében általában még ma is közkeletű az a vélekedés, mely szerint az önéletrajzi elbeszélő életének egy nyugvópontjáról visszatekintve, krónikásként ad számot a vele történt, időrendben feltáruló események ...
13. Németh Ákos (1981)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... angol, német kutatási területek: 20. század első felének magyar irodalma, önéletrajzi műfajok és útirajz-irodalom, kultúrtörténet, politikai eszmetörténet publikációk: Választások és viták Magyarországon. ...
... Oszkár, Tölgy László (József 1969). Lengyel József említi még (Lengyel 1957) Gárdos Mariskát, Gárdos Lászlót, és egy „Szakasits, a költő”-t (valószínűleg Szakasits Antal, lásd az életrajzokban). Práger ...
... „second self”) beszél. Itt fontos kiemelnünk, hogy a szerző fogalmát nem az életrajzi szerzőre vonatkoztatjuk, hiszen „a szerzői név mindenekelőtt egy adott korpusz neve, amely már nevében különböző elvárásokat, ...