Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó önéletrajz

Összesen 6 találat.

1. Bart István (1944–2019)
(Felső menü/Társasági hírek)
... 1969. Malcolm X: Önéletrajz (Autobiography). Bp: Európa.1969. Thurber, James: Vérike (Whip-Poor-Will). In: 21 rémes történet. Bp: Európa.1969. 303–315. Smith, Evelyn E.: A marslakó és a mágus (The Martian ...
2. Ván Benjámin: Szilády Áron élete
(Felső menü/Recenziók)
... megbonyolítja, betetőzi a dolgozatát: az említetteken túl önéletrajzot is ír egyúttal. Másként fogalmazva: legalább három szintje és három nagyobb témaköre látszik a szövegnek. Az első a címből kiindulva ...
... barátságáról a levelezésköteten túl viszonylag kevés adatot találunk: Déry Tibor írt kettejükről érzékletesen az Ítélet nincs című önéletrajzi ihletésű regényében: „Barátom [Szilasi] elbeszélésből tudom, ...
... Alapvető követelmény vele szemben a külső szemlélő számára is azonosítható „én” őszinte kitárulkozása, múltjának feltárása. A 20. század első felétől azonban az önéletrajzi műfajok valóságábrázoló funkciójának ...
... körében általában még ma is közkeletű az a vélekedés, mely szerint az önéletrajzi elbeszélő életének egy nyugvópontjáról visszatekintve, krónikásként ad számot a vele történt, időrendben feltáruló események ...
6. Németh Ákos (1981)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... angol, német kutatási területek: 20. század első felének magyar irodalma, önéletrajzi műfajok és útirajz-irodalom, kultúrtörténet, politikai eszmetörténet publikációk: Választások és viták Magyarországon. ...