Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó ady endre

Összesen 31 találat.

1. oldal / 2
1. Vásárhelyi Tamás (1949)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: a biológia tudomány kandidátusa munkahely: nyugdíjas, önkéntesként dolgozik korábbi munkahelyein, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Magyar Természettudományi Múzeumban fontosabb ...
2. Frey Sándor (1967)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, tudományos főmunkatárs fontosabb tisztségek: főszerkesztő (Űrvilág asztronautikai hírportál), alelnök ...
... to the solution of unity. At the time of Hungarian conquest of the Carpathian Basin the Ancient Slavic unity had already ceased to exist. In the Carpathian Basin the Magyars got in touch with Slavs whose ...
... gyermeke viselkedésével összehasonlító N. N. Ladygina-Kohts megfigyeléseivel kezdi a nonverbális kommunikációról, közelebbről az arckifejezésekről szóló dolgozatát. Rámutat, hogy napjainkban, az azonnaliságra ...
... és elszántságukat. A jelen cikket ezen ellentmondás megfejtésének szánom. A PSY kifejezés használata ebben az értelemben teljes Lengyelország területén megfigyelhető. Valószínűleg a Władysław Pasikowski ...
6. Meghívó könyvbemutatóra
(Felső menü/Társasági hírek)
A világhálóba keveredett ember című esszékötet a napokban megjelenik. A kötet bemutatója 2013. december 16-án hétfőn 18 órakor lesz a Jónás Kézműves Sörházban, a Bálna kulturális központban. Facebook-esemény ...
... haiku. Terebess különféle fordításaiban hol nyersfordítást készít, hol Csokonai, hol Arany, hol Ady stílusában. Az eredeti szöveg hétféle Terebess-változatát elemezte Albert Sándor. Zoltán András A nyelvteremtés ...
... macska [czarny kot]; GADY – pol.: wąż DRZEWA – węg.: szomorúfűz [wierzba płacząca], hulló őszi falevél [spadające jesienne liście], lehullott falevelek [opadłe liście], diófa [drzewo orzechowe], csupasz ...
Nagy Enikő   [Kivonat] [Abstract in English]   A dolgozat a Modern Filológiai Társaság által 2013-ban meghirdetett, Az év szakdolgozata pályázat egyik nyertes munkája.   1. Bevezetés „Óriási ...
10. Non-standard syntactic markers in SMS discourse
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... typography performs the function of punctuation mark and plays structural role (4). (4) Wow, ilneige déjà cematin, c’estchouuu’ ‘Wow, it snows already this morning, it is   cool’ (5) J’airien compris ...
11. Bugovits Valéria
(Oldalmenü/Szerzőink)
végzettség: tudományegyetem (ELTE BTK, Veszprémi Egyetem, BME) szakképzettség: középiskolai tanár (szakok: magyar, orosz, angol), szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, könyvtáros fontosabb ...
Császári Éva   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     A tanulmány célja a bükkszentkereszti szlovák nyelvjárás mai állapotának bemutatása különös tekintettel ...
13. Ván Benjámin: Szilády Áron élete
(Felső menü/Recenziók)
Kiskunhalasi Ref. Egyházközség, Szilády Áron Társaság, Thorma János Múzeum; Kiskunhalas, 2012. 288 oldal. Szerk.: Szakál Aurél   Bognár Zoltán [A teljes cikk letölthető formátumban] Szilády Áron ...
... egyszer fordultak csak elő a fordításban. A listára tekintve megállapíthatjuk, hogy a szerkesztő által következetesen törölt elemek között szerepelnek rövidítések: stb. (3), kb. (5); idegen szavak: lady ...
... megjelent Ady Endre, Babits Mihály, Schöpflin Aladár, Hatvany Lajos, Kassák Lajos, Laczkó Géza, Kosztolányi Dezső, Barta Lajos, valamint Lengyel Menyhért, Schöpflinnek a későbbi alakuló ülésen elhangzott ...
... able to be realized because of historical reasons, the Vörösmarty Academy’s role and importance in the actuation and foster of the cult of Ady Endre can not be queried, and as the first attempt to be organized ...
... Ady-kultusz elindításában és ápolásában megkérdőjelezhetetlen, valamint mint az irodalmi progresszió első szerveződési kísérlete sem hagyható figyelmen kívül a korszak irodalmi életének vizsgálata során. ...
... stílusúnak tartott művek keletkezésének korában csak általános művészi világnézet- és stílus-meghatározásként használták, Ady sokat idézett mondata: „Az én szecesszióm a haladás harca a vaskalap ellen” ...
... ’bika szem’ ; cat’s eye ’macskaszem’; eagle eye ’sasszem’;a good surgeon has an eagle’s eye, a lion’s heart, and a lady’s hand ’egy jó sebésznek olyan a szeme, mint a sasnak, olyan a szíve, mint az oroszlánnak ...
... Ady költeményeinek megjelenése a Nyugatban egészen más hatást gyakorolt korabeli olvasóira, mint a későbbi kötetbeli publikáció, tekintettel arra, hogy „az önálló, jól formált verseskötetek” eltompították ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>