Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó asszociáció

Összesen 13 találat.

... tényező befolyásolja: a szó kapcsolata a valósággal, az általa hordozott asszociációk, a kapcsolatai más szavakkal a szókincsben, illetve a mód, ahogy más szavakhoz az adott mondatban vagy szövegstruktúrában ...
... (szeretnék stb.) 16 esetben kerültek feljegyzésre. A siker szóasszociációi 74-szer tűnnek elő, legtöbbször emotikonok és/vagy halmozott mondatvégi írásjelek (felkiáltójel) kíséretében. Az ösztönzés kifejezésére ...
... asszociációja van, vagyis jóleső érzés, ha valakinek vizet öntenek a fejére, vagyis lehűtik. Végezetül megállapíthatjuk, hogy a szótári definíció a tartály séma alapján alig találkozik a konceptuálizációval, ...
... szecessziós, a reflexiót impresszionista jellemzőként azonosítva. Elemzése alapján a nézőre tett benyomások összességéből kirajzolódó, az asszociáció logikáját követő impresszionista portré mellett a szecessziós ...
... megnyilvánulásain, a haldokló viselkedésével kapcsolatos asszociációkon, a halállal kapcsolatos körülményeken, következményeken (temetkezés) alapszanak. A halál élettani megnyilvánulásai közé tartozik ...
... állnak kapcsolatban. Munkámban szó esik a halált metonimikusan meghatározó (a halál élettani megnyilvánulásai, a haldokló viselkedésével kapcsolatos asszociációk, a halállal kapcsolatos körülmények) és ...
... asszociációs kísérletnek is. A következő sorok A Danaidákban olvashatóak: „és daloljunk, bár nem értjük, mert különben némaság van, és a némaság oly félős! néma, rengeteg sötétség: a sötétség nem beszél” ...
... šnajderica, vö. Schneiderin; vaškuhinji ’mosókonyha’, vö. Waschküche). A német szövegek és asszociációk miatt ma már aligha lehetne a drámát – modernizálás nélkül – sikerrel előadni. Kiss Jenő a szaknyelvi ...
... ismerete egy újabb asszociációs mezőt is működésbe léptet: a vér ebben a kontextusban egyszerre utal a vérségi kapcsolatra is, mely Giv és Bižan között fennáll. A pars pro toto alakalmazásásával (xun-e ...
10. „Aki ma ír, mintha csak tanúságot akarna tenni…”
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... túl az általuk – mintegy mnemotechnikai eszközökként – felidézett emlékek, bölcseleti asszociációk is szerves részét képezik. Az eddigi példák alapján az is látható, hogy az útirajzokra jellemző, harmincas ...
Nagyon gyakran találkozunk olyan fajta kifejezésekkel, mint például: „a nyelv befolyásolja az emberi gondolkodást”, „világképünk a nyelvünktől függ”, „a nyelv rendezi az emberi valóságot” stb. E kifejezések ...
... széles körben mozgásba hozza az asszociációs mezők egész hálóját, amelyekből a beszélő igyekszik kiválasztani azokat az elemeket, amelyek egymáshoz legjobban illeszthetők, legjobban tudnak egységbe tömörülni, ...
... még sorolhatnánk. Ebben a részben azonban hiába keresnénk az édesapámokat összekötő logikai kapcsolatokat, asszociációkat, hiszen ez a szöveg az abszurditás felé mozdul el. A felsorolást pedig így zárja ...