Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó avantgárd

Összesen 7 találat.

... meghívtuk magunk közé Kassákot is, mivel éppen az a cél, hogy a magyar kultúra minden irányzatának a tehetséges művészei alkossanak egy új, tekintélyes akadémiát.” (TÁ lev. 1973: 202) Az avantgárd fiatal ...
2. Németh, Ákos: Nyugat népe
(Oldalmenü/Abstracts in English)
From the beginning the periodical Nyugat became the symbol of the Hungarian literary modernism. That is why the survey of the history of Nyugat is the rethinking of the Hungarian modernism in the last ...
... kerekedik felül az 1911–12-es évek vitáiban. Kappanyos András tanulmányában (A Nyugat és az avantgárd) e két modernista irányzat „olykor feszült, olykor viharos, de alapvetően mégiscsak szövetségesi ...
... a magyar líra fordulatával, az avantgárdtól való eltávolodásával. A társadalmi cselekvésre törekvő írók célja nyilvánvalóan a hatékonyság, a hatékonyságnak pedig elsőrendű feltétele a hitelesség. Ezért ...
... a Szépség ideáját tagadó, a lírai szubjektum válságában vergődő expresszionista poétika. Az avantgárd irányzatok közül egyedül az expresszionizmus tudott kibontakozni és jelentőssé válni a horvát irodalomban. ...
6. A horvát avantgárd irodalom 1907–1933
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... ösztönösen előlegezi meg az avantgárd „épater le bourgeois” szellemiségét. Ivo Frangeš kiemeli, hogy Kamov „a horvát irodalomban elsőként utasította el az elkötelezettséget az úgynezett szépség iránt” ...
... nevezték ki. A Ma-kör igényt tartott rá, hogy avantgárd művészetét a proletárdiktatúra hivatalos művészetének ismerjék el, de az illetékes népbiztosság ezt mindig megtagadta. Ennek ellenére sokan tartottak ...