Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó didaktika

Összesen 8 találat.

... a lipogram fordítása 9 Balázs Géza: Hogyan értjük meg a másikat? A megértés pragmatikaididaktikai modellje 19 Bańczerowski Janusz: A megnyilatkozás pragmatikai interpretációi 25 Bárdosi ...
... A megértés didaktikai modellje volt. A pragmatika a különféle értelmezések szerint a nyelvhasználat tudománya, a megvalósult közlés, a szemiotika egyik ága (Morris), a beszélői jelentés vizsgálata, a „második ...
...  10.45−11.15 Szünet   Délelőtti ülés 2. (üléselnök: Nyomárkay István) 11.15−11.30 Balázs Géza: Hogyan értjük meg a másikat? A megértés didaktikai modellje 11.30−11.45 Bárdosi Vilmos: A magyar ...
... aki e szakkollégium alapfeladatául a színvonalas (tudós) tanárképzést szabta.   A Cathedra Magistrorum műhely kutatásának központi témái a didaktika (különösképpen az idegennyelv-oktatásé), a többnyelvűség, ...
... melléknévi igenévi előtagot az átvevő nyelv, a horvát kiküszöbölte. Egy tükörszónak lehet több nyelvből származó mintája is. Jászay László előadása glottodidaktikai indíttatású, címe: Igeképzés és akcionális ...
... és tárgymutató zárja. A mikrostruktúrát következetesen a bevezető példa, öt-hét alfejezet, összefoglalás, gyakorlatok és irodalmi hivatkozások felosztás jellemzi. A könyv didaktikailag jól konstruált, ...
7. Konferenciafelhívás: kulturális nyelvészet
(Felső menü/Társasági hírek)
... az interkulturális tanulmányok. Mindezekben leginkább közös a funkcionális-pragmatikus, esetleg didaktikai szemlélet. A konferenciának az a célja, hogy előadásokkal bemutassa kultúra és nyelv kapcsolatának ...
... delle parole. Vocabolario di base della lingua italiana. Roma: Editori Riuniti, 1989) alapján kiválasztott mintegy 550 címszót kiegészítették a didaktikai szempontból különösen fontos főnevekkel, azon ...