Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó ekvivalencia

Összesen 8 találat.

1. A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
(Felső menü/Társasági hírek)
... és szövegekvivalencia a nyelvfilozófia felől 11.00–11.45 Pacsai Imre: Tükörfordítás és etimológia 11.45–12.00 Jászay László: Némely orosz imperfektívum folyamatjelentésének magyar megfeleltetése ...
... a megértés tudománya és művészete (vö. Schleiermacher). Bańczerowski Janusz előadásának címe: Az ábrázolás és az ekvivalencia fogalma a fordításban. A fordító fordítói kompetenciája nem azonos a nyelvi ...
...  Bańczerowski Janusz: Az ábrázolás és az ekvivalencia fogalma a fordításban 11.30–11.45 Kiss Jenő: Szövegalkotás, nyelvjárások, dialektológia 11.45–12.00 Pacsai Imre: Az orosz nyelv keleti elemeinek ...
... francia, spanyol és német frazeológiákat elemzett, a tulajdonnévi reáliák szempontjából. A páneuropaizmusok szintjén szinte teljes az ekvivalencia, ám vannak nyelvspecifikus eltérések. Bibliai példák: ...
... a lektori kompetenciának része a hat lektorálási paraméter azonosítása is. Ezek a nyelvi paraméterek az ekvivalencia, a helyesírás, a stílus, a szerkesztés, a szórend és a terminológia (2011: 154). Megállapítható, ...
... az ukrajnai magyar nyelvbe átvett szóadatból csupán hét az ige. Szabó Luca J. M. Barrie Pán Péterének magyar fordításait vetette össze. Alapfogalmai az ekvivalencia és a stílus voltak. Az ekvivalencia ...
7. A magyar faktitív igék lengyel megfelelői
(Felső menü/Tanulmányok)
Grzeszak Anna [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban] 1. Bevezetés A magyar nyelv morfológiailag nagyon gazdag nyelv, és a lengyel nyelvhez képest nagyobb mértékben ...
... fejezet az olasz és a magyar melléknevek legjellegzetesebb vonzatszerkezeteinek összehasonlításával zárul. Miután a szerző tisztázta az ekvivalencia fogalmát és az azt meghatározó tényezőket (a melléknév ...