Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó eufemizmus

Összesen 5 találat.

... szinonimákat a következők szerint lehetne csoportosítani: - humoros kifejezések, amelyek eredete az egyenruha jellegzetes két színében keresendő: niebiescy ‘kékek’, smerfy ‘hupikék törpikék’ - eufemizmusok: ...
... antropológiájával foglalkozik, szerint a szleng valami helyett áll, így az eufemizmus rokona. Például a tetszést kifejező szleng kifejezések folyamatosan változnak (például: super, fett, geil, cool, porno...). ...
... mondani), illetve az izé ismeretlen tárgy megnevezésére is szolgálhat, továbbá eufemizmus is lehet. A délutáni ülés elnöke Jeremiás Éva volt, a szekciónyitó előadást is ő tartotta, Általános nyelvtan ...
Gazdag Vilmos   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés Ahogyan azt Bańczerowski Janusz is megfogalmazta, „az adott nyelvközösségre jellemző világ ...
... épp a megivott ital mennyisége alapján azonosítják. Kulcsszavak: frazeológiai egység, konceptualizáció, eufemizmus, ittas ember, ital, részeg ember      ...