Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó faktitív ige

Összesen 39 találat.

1. oldal / 2
1. Bart István (1944–2019)
(Felső menü/Társasági hírek)
 Összes művei (1967–2019) Összeállította: Klaudy Kinga és Nagy Sándor Az MTA Modern Filológia Társasága 2019. június 26-i „Etimológia és jelentésfejlődés" című konferenciája után egy nappal kaptuk ...
2. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
Az MTA Modern Filológia Társasága mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja, hogy szeretett és tisztelt elnökünk, Nyomárkay István professzor úr 2020. augusztus 6-án, életének 84. évében elhunyt. Professzor ...
3. Megjelent új számunk
(Felső menü/Társasági hírek)
Felkerült a folyóiratunk legutóbbi számának véglegesített, oldalszámokkal ellátott verziója az oldalunkra.   A tartalomból: Seres Nóra − Farkas Nóra Fordítás vagy adaptáció? Változó fordítási normák ...
4. Zachar Viktor (1980)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, egyetemi adjunktus nyelvismeret: német, angol kutatási területek: fordítástudomány, ezen belül a sajtófordítás, fordításoktatás, ...
Bielecki Robert   [Kivonat] [Abstract in English]   [A teljes cikk letölthető formátumban]
A hagyományos magyar nyelvtanbeli megközelítés keretében a főnévi igenevet átmeneti szófajként szokás tárgyalni, amely „a cselekvést és a történést elvontan, dologként, fogalomként nevezi meg". Történeti ...
Elhangzott 2017. április 7-én a Modern Filológiai Társaság és a Magyar Nyelvtudományi Társaság együttes ünnepi ülésén Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Konferenciatermében. A köszöntő ...
The paper presents the alternative types of future of the movie art history's science fiction genre. The contexts are the information society, robotics, and artificial intelligence. The author enlightens ...
Az írás célja az, hogy bemutassa a filmművészet science fiction műfaja által prezentált jövőképeket az információs társadalom, a robotika és a mesterséges intelligencia kontextusában. Szó esik a mozgóképről, ...
Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2014.   Nagy Enikő [A teljes cikk letölthető formátumban] The Power of the Image: Emotion, Expression, Explanation a címe a Visual Learning könyvsorozat legújabb, ...
London and New York: Taylor & Francis Routledge, 2002. Print ISBN: 9780203467282, ebook ISBN: 9780585462134 Rodek Begella Annamária [A teljes cikk letölthető formátumban]     Howard Jackson ...
  Katarzyna Desbordes-Korcsev   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     1. Bevezetés A lengyel nyelvben, és főleg ennek szleng változataiban, igen nagy ...
Az MTA Modern Filológiai Társaság 2014. nyári konferenciája A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben központi téma köré szerveződött. A konferencia helyszíne ismét az ELTE BTK Gólyavár ...
Budapest, ELTE BTK Trefort-kert Alapítvány, 2014.   Tizer Vivien [A teljes cikk letölthető formátumban]       A GPS 60° címet viseli az a tanulmánykötet, amely Giampaolo Salvi, az Eötvös ...
15. „Bike love”. Facebook-üzenetfolyam tartalomelemzése
(Felső menü/Kisebb közlemények)
  Deliné Pőcze Erzsébet   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A felnövekvő ifjúság számára, amelyet különböző jelzőkkel (Y, X generáció stb.) ...
Eperjes: Filozoficka Fakulta Presovskej Univerzity, 2012. 100 pp. ISBN: 978-80-555-0612-8   Bánhegyi Mátyás [A teljes cikk letölthető formátumban] A Non-Literary and Literary Text in Translation ...
17. A szerb és a horvát nyelvújítás a 19. században
(Felső menü/Kisebb közlemények)
Néhány szerb és horvát terminus összevetése az oktatás területéről   Márkus Andrea   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A 18-19. századi ...
Kelemen János   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   Sallay Géza, aki kivételes ismerője volt a világirodalomnak, több mint hat évtizedes kutatói és tanári ...
Kou Danyang, Desbordes-Korcsev Katarzyna, Lechner Ilona   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   A világ nyelvi képe kutatásának a célja az, hogy a nyelv és ...
Veszelszki Ágnes [A teljes cikk letölthető formátumban]  A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága fennállásának 30. évfordulójára ünnepi konferenciát rendezett. Az ülés időpontja: ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>