Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó filológia

Összesen 20 találat.

1. Elhunyt Frank Tibor (1948-2022)
(Felső menü/Társasági hírek)
... felsőoktatás, filológia, anglisztika és amerikanisztika és általában a haladó gondolkodás pótolhatatlan veszteséget szenvedett.   Forrás  ...
2. Bart István (1944–2019)
(Felső menü/Társasági hírek)
 Összes művei (1967–2019) Összeállította: Klaudy Kinga és Nagy Sándor Az MTA Modern Filológia Társasága 2019. június 26-i „Etimológia és jelentésfejlődés" című konferenciája után egy nappal kaptuk ...
3. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
Az MTA Modern Filológia Társasága mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja, hogy szeretett és tisztelt elnökünk, Nyomárkay István professzor úr 2020. augusztus 6-án, életének 84. évében elhunyt. Professzor ...
4. Társaságunk 2019-es konferenciája
(Felső menü/Társasági hírek)
Etimológia és jelentésfejlődés Az MTA Modern Filológiai Társaság konferenciája 2019. június 26. ELTE BTK, Gólyavár, Pázmány terem Üléselnök: Gadányi Károly 9.45−10.00 Nyomárkay István: Megnyitó ...
... szerzőjét kértük föl tanulmány írására. E szövegekből a Jel-Kép és a Filológia.hu folyóirat egy-egy tematikus számát szerkesztettük meg. A Filológia.hu jelen tematikus száma kilenc tanulmányt közöl, ...
6. Papp Andrea (1950–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
Az MTA Modern Filológia Társasága mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja, hogy szeretett és tisztelt főtitkár asszonyunk, az ELTE BTK Idegen Nyelvi Lektorátus volt vezetője, 2018. február 25-én, életének ...
Elhangzott 2017. április 7-én a Modern Filológiai Társaság és a Magyar Nyelvtudományi Társaság együttes ünnepi ülésén Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Konferenciatermében. A köszöntő ...
8. Nyomárkay István köszöntése
(Felső menü/Társasági hírek)
... Paládi-Kovács Attila és Kiss Jenő akadémikusok mondtak. Az ünnepi kötetet Papp Andrea, a Modern Filológiai Társaság titkára mutatta be az ünneplő közönségnek.   Kiss Jenő köszöntő beszéde     ...
9. Meghívó: Világkép és etimológia
(Felső menü/Társasági hírek)
A Modern Filológiai Társaság és a Magyar Nyelvtudományi Társaság tisztelettel meghívja az érdeklődőket a Világkép és etimológia. Írások Nyomárkay István 80. születésnapjára című kötet bemutatójára.   ...
10. Világkép és etimológia
(Felső menü/Társasági hírek)
A konferencia időpontja: Budapest, 2016. június 22. A konferencia helyszíne: Gólyavár, Pázmány terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)     9.00–9.30 Dékáni köszöntő – Borhy László, az ELTE ...
11. Az év szakdolgozata 2015: pályázati felhívás
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága a 2009-től folytatott hagyományának megfelelően pályázatot hirdet „Az év szakdolgozata” címmel – nyelvtudomány, irodalomtudomány, illetve kommunikáció ...
12. A 2015-ös konferencia megnyitása
(Felső menü/Társasági hírek)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága Frazeológia – az emberi világkép tükrözője címmel 2015. június 24-én az ELTE BTK Gólyavárában konferenciát rendezett. A konferencia felvezetője ...
... Filológiai Társaság (The Philological Society) kezébe vette a szótárgondozást, és célul tűzte ki, hogy összegyűjtsék a még nem regisztrált szavakat (unregistered words) és önkéntesek segítségével elkezdték ...
14. Frazeológia – az emberi világkép tükrözője
(Felső menü/Társasági hírek)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága Frazeológia – az emberi világkép tükrözője címmel konferenciát rendez. Az egyes szavak mögött meghatározó és jellegzetes szemléleti háttér húzódik ...
Bárdosi Vilmos (szerk.) Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015. A Modern Filológiai Társaság 2014-ben szervezett tudományos tanácskozása a nyelvi pragmatika kérdéseit szinkrón és diakrón vonatkozásban ...
Bárdosi Vilmos (szerk.) Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2014.   A Modern Filológiai Társaság fennállása harmincadik évfordulója alkalmából „Szövegalkotó gyakorlatok és nyelvteremtő praktikák” címmel ...
17. A Modern Filológiai Társaság története
(Felső menü/Társasági hírek)
Az MTA Modern Filológiai Társaság első harminc évének történetét Frank Tibor foglalta össze. A történeti áttekintés megjelent a Bárdosi Vilmos szerkesztette Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák ...
Az MTA Modern Filológiai Társaság 2014. nyári konferenciája A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben központi téma köré szerveződött. A konferencia helyszíne ismét az ELTE BTK Gólyavár ...
... e di quella ferrarese nel secondo Quattrocento című írása egy pályázat keretében jelenleg is zajló interkulturális történelmi-filológia kutatásra épül, amely a 15. század második felének ferrarai és milánói ...
Az MTA Modern Filológiai Társaság idei konferenciája 2014. június 16-án hétfőn 8.30-kor kezdődik. A tanácskozás központi témája: A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. A ...