Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó fordítás

Összesen 50 találat.

1. oldal / 3
1. Bart István (1944–2019)
(Felső menü/Társasági hírek)
... a szomorú hírt, hogy elhunyt Bart István író, műfordító, könyvkiadó. Életművét itt mutatjuk be. Összes művek (1967–2019) 1. Műfordítások 2. Önálló művek, szerkesztett kötetek 3. Tanulmányok, előszó, ...
2. Dr. Bakonyi István (1939–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
... továbbképzéseket szervezett a linzi Johannes Kepler és a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemmel. A hallgatók részére több kurzust és előadást tartott a fordítástudomány és tolmácsolás elméletéből, gyakorlatából, ...
3. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
... burgenländisch-kroatisches Evangelienbuch aus dem Jahre 1732 (1973), Deutsche Lehnübersetzungen im Kroatischen und im Ungarischen (1976), Német tükörfordítások a horvátban és a magyarban (1980), Strane ...
4. Társaságunk 2019-es konferenciája
(Felső menü/Társasági hírek)
...  10.00−10.15 Klaudy Kinga – Robin Edina: Fordítástudományi terminusok jelentésének változása. Egy készülő fordítástudományi terminológiai szótárról 10.15−10.30 Frank Tibor: Angol történeti kifejezések ...
5. A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
(Felső menü/Társasági hírek)
A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései Emlékkonferencia Papp Andrea tiszteletére   Időpont: 2018. június 25. Helyszín: ELTE BTK Gólyavár, Pázmány terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)   Délelőtti ...
6. Megjelent új számunk
(Felső menü/Társasági hírek)
Felkerült a folyóiratunk legutóbbi számának véglegesített, oldalszámokkal ellátott verziója az oldalunkra.   A tartalomból: Seres Nóra − Farkas Nóra Fordítás vagy adaptáció? Változó fordítási normák ...
7. Zachar Viktor (1980)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, egyetemi adjunktus nyelvismeret: német, angol kutatási területek: fordítástudomány, ezen belül a sajtófordítás, fordításoktatás, ...
Zachar Viktor   [Kivonat] [Abstract in English]     [A teljes cikk letölthető formátumban]
A Wikipédia online enciklopédia szócikkeinek fordítási kérdéseivel az elmúlt években kezdett foglalkozni a fordítástudomány. Jelen tanulmány elsődlegesen a sajtófordítás és annak oktatásának lencséjén ...
Farkas Nóra – Seres Nóra   [Kivonat] [Abstract in English]  [A teljes cikk letölthető formátumban]
... Tanulmányunkban az Alice's Adventures in Wonderland és a The Secret Garden egy-egy régi és új magyar fordítását hasonlítjuk össze, amelyek a paradigmaváltás előtt és után készültek. Arra a kérdésre keressük ...
12. Seres Nóra
(Oldalmenü/Szerzőink)
munkahely: Kecskeméti Református Gimnázium; ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program abszolutóriumot szerzett hallgatója nyelvismeret: angol, német, olasz kutatási terület: gyerekirodalom fordítása ...
13. Farkas Nóra
(Oldalmenü/Szerzőink)
munkahely: szabadúszó fordító, ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program abszolutóriumot szerzett hallgatója nyelvismeret: angol, német kutatási területek: gyerekirodalom fordítása, humorfordítás ...
14. Papp Andrea (1950–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
... 68. évében elhunyt. Papp Andrea halála pótolhatatlan vesztesége a magyarországi anglisztikának, fordítástudománynak, az Egyetemnek és minden kollégájának, barátjának, tanítványának. Papp Andrea 1950-ben ...
... játékon belüli viccek), a fordításokról és a menükről, valamint hosszabban a videojátékokban megjelenő lore-ról (a játék teljes háttértörténetéről). Kiemelendő, hogy bár sokszor láthatatlannak érezzük ...
... Wörterbuch des Burgenlandkroatischen 1996). Nyomárkay István munkásságának talán legszebb szakmai elismerése is tőle származik, s magyar fordításban emígyen szól: Nyomárkay István a magyar szlavisztikának ...
Dankó Szilvia − Nagy Annamária Lilla − Szegh Henriette   [Kivonat] [Abstract in English]   [A teljes cikk letölthető formátumban]
18. Dankó Szilvia (1971)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Fordítástudomány és korpuszkutatás: bemutatkozik a Pannonia Corpus 2016 Fordítástudomány. XVIII./ 2. 5–26. (többszerzős cikk) e-mail-cím: szilvia.danko[kukac]yahoo.com  ...
19. Szegh Henriett (1977)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Fordítástudomány 2016 XVIII/2. 27−39.; Fordítástudomány és korpuszkutatás: bemutatkozik a Pannonia Korpusz, Fordítástudomány 2016, XVIII/2. 5-26. (többszerzős cikk) e-mail-cím: laparisienne.gov[kukac]gmail.com ...
A fordítási tevékenység másodlagos szövegalkotásnak minősül, a fordító kezét munkája közben egyaránt kötik a forrásnyelvi szöveg sajátosságai és a célnyelvi befogadók elvárásai, ennél azonban még több ...
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>