Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó fordítástudomány

Összesen 22 találat.

1. oldal / 2
1. Dr. Bakonyi István (1939–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
... továbbképzéseket szervezett a linzi Johannes Kepler és a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemmel. A hallgatók részére több kurzust és előadást tartott a fordítástudomány és tolmácsolás elméletéből, gyakorlatából, ...
2. Társaságunk 2019-es konferenciája
(Felső menü/Társasági hírek)
...  10.00−10.15 Klaudy Kinga – Robin Edina: Fordítástudományi terminusok jelentésének változása. Egy készülő fordítástudományi terminológiai szótárról 10.15−10.30 Frank Tibor: Angol történeti kifejezések ...
3. Zachar Viktor (1980)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, egyetemi adjunktus nyelvismeret: német, angol kutatási területek: fordítástudomány, ezen belül a sajtófordítás, fordításoktatás, ...
A Wikipédia online enciklopédia szócikkeinek fordítási kérdéseivel az elmúlt években kezdett foglalkozni a fordítástudomány. Jelen tanulmány elsődlegesen a sajtófordítás és annak oktatásának lencséjén ...
5. Seres Nóra
(Oldalmenü/Szerzőink)
munkahely: Kecskeméti Református Gimnázium; ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program abszolutóriumot szerzett hallgatója nyelvismeret: angol, német, olasz kutatási terület: gyerekirodalom fordítása ...
6. Farkas Nóra
(Oldalmenü/Szerzőink)
munkahely: szabadúszó fordító, ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program abszolutóriumot szerzett hallgatója nyelvismeret: angol, német kutatási területek: gyerekirodalom fordítása, humorfordítás ...
7. Papp Andrea (1950–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
... 68. évében elhunyt. Papp Andrea halála pótolhatatlan vesztesége a magyarországi anglisztikának, fordítástudománynak, az Egyetemnek és minden kollégájának, barátjának, tanítványának. Papp Andrea 1950-ben ...
8. Dankó Szilvia (1971)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Fordítástudomány és korpuszkutatás: bemutatkozik a Pannonia Corpus 2016 Fordítástudomány. XVIII./ 2. 5–26. (többszerzős cikk) e-mail-cím: szilvia.danko[kukac]yahoo.com  ...
9. Szegh Henriett (1977)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Fordítástudomány 2016 XVIII/2. 27−39.; Fordítástudomány és korpuszkutatás: bemutatkozik a Pannonia Korpusz, Fordítástudomány 2016, XVIII/2. 5-26. (többszerzős cikk) e-mail-cím: laparisienne.gov[kukac]gmail.com ...
... a köznyelvi és internetes nyelvhasználati kérdések mellett – a témából természetesen következően – jelentős számban tárgyalnak a kétnyelvű szótárakkal kapcsolatos, valamint a fordítástudományban és a műfordításban ...
... Károly tartotta A fordítástudomány és a pragmatika metszéspontjai címmel. A pragmatika a fordítástudományban a forrásnyelvi jel és a célnyelvi jelhasználó viszonyát tanulmányozza, a fordító mindig kettős ...
... fordítástudomány és a pragmatika metszéspontjai 9.15−9.30 Frank Tibor: A történelem nyelve 9.30−9.45 Keszler Borbála: Az olvasókhoz való közelítés eszközei a 16-17. századi tudós orvosló könyvekben. ...
... kutatás vonatkozó adatait értelmezze. A szerző arra is keresi a választ, hogy két – a fordítástudományban tradicionális értelemben – igen eltérő szövegjellemzők miatt egymás ellentéteként nyilvántartott ...
14. A szótól a szövegig
(Oldalmenü/Kiadványok)
... és megközelítési módjuk különböző volta ellenére is több tematikus egységbe sorolhatók. Ezek a következők: általános filológiai témák, frazeológia, fordítástudomány és fordítási gyakorlat, oktatás és  ...
Robin Edina   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A leíró fordítástudomány születésével a fordított szövegek tulajdonságainak vizsgálata, leíró ...
Újrafordítások tanulmányozásával régóta foglalkozik a fordítástudományi szakirodalom. A fordított szövegek újraszerkesztett változatainak leíró vizsgálata – mint általában a lektorálás és a szerkesztés ...
17. A Társaság éves konferenciája (Reáliák...)
(Felső menü/Társasági hírek)
A Modern Filológiai Társaság 2012. június 20-án és 21-én konferenciát rendez „REÁLIÁK – A FRAZEOLÓGIÁTÓL A LEXIKOLÓGIÁIG. ÉRTELMEZÉSEK ÉS FORDÍTÁSI KÉRDÉSEK” címmel. A konferencia tervezett helyszíne: ...
18. A magyar fordítók és tolmácsok napja
(Felső menü/Társasági hírek)
... Versailles Rendezvényterem, 1068 Bp., Városligeti fasor 44. II. em. 2011. április 7. csütörtök VIII. FORDÍTÁSTUDOMÁNYI PHD-KONFERENCIA   09.30–10.00 REGISZTRÁCIÓ   Elnök: ...
... az asszemre – A történeti fordítástudomány fontossága – Nacume Szószeki magyar műfordításairól. A szerteágazó témájú előadásokat felsorakoztató kollokvium előadói a magyar nyelv mellett az alábbi nyelveket ...
A tanulmány először a hatalom és az ideológiai kutatásának fordítástudományi vonatkozásairól, annak relevanciájáról ír, és részletezi, hogy a fordítás hogyan segítheti elő a hatalom megszerzését és megtartását, ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>