Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó frazéma

Összesen 9 találat.

1. Frazeológia – az emberi világkép tükrözője
(Felső menü/Társasági hírek)
... szótól a frazeologizmusig – a fordító útja 14.15–14.30 Benő Attila: A frazéma mint kontaktusjelenség 14.30–14.45 Balázs Géza: Az álom frazeológiája 14.45–15.00 Sárosdyné Szabó Judit: A kultúra ...
... Vilmos: A magyar frazémakincs főbb kultúrtörténeti forrásai egy készülő frazeológiai etimológiai szótár tükrében 35 Chumakova Svetlana – Kovács Kristián – Ladányi Sándorné – Mérai Tímea – Simonits ...
... explikáció és implikáció szabályainak feltárására is alkalmas a pragmatika. Az előadó egy szemiotikai indíttatású ábra bemutatásával zárta az áttekintést. Bárdosi Vilmos a magyar frazémakincs főbb forrásait ...
... frazémakincs főbb forrásai 11.45−12.00 Jeremiás Éva: A vers és kontextusa (A perzsa vers példája) 12.00−12.15 Jászay László: Néhány megjegyzés a kompresszív szóalkotásról (orosz−magyar megfelelések) ...
... fog hatni a további kutatásokra. Kulcsszavak: frazéma, frazeológia, antonima, antonímia, horvát nyelv  ...
... állat, lusta, mint egy dög/kutya; röfög, mint egy disznó; ugat), ám természetesen ennek ellenkezőjére is kaptunk bőségesen frazémapéldákat. Bárdosi Vilmos aReáliák a frazeológiában című előadásában magyar, ...
... lehetséges: a szemasziológiai elrendezés a betűrendet, az onomasziológiai pedig a tematikus rendet alkalmazza. A szólásszinomika tág értelmezésével egy új jellegű frazémaszótárt lehet megalkotni. Klaudy ...
8. A Hadrovics-emlékülés programja
(Felső menü/Társasági hírek)
...  Bárdosi Vilmos: Az egyszerűség nagyszerűsége. Hadrovics László frazématipológiája (Veličanstvenost jednostavnosti. Tipologija frazema Lászla Hadrovicsa) 12:15–12:30 Molnár Antal: A törökkori szerb ...
... struktúra sokszor igazi frazéma, mert a lehetséges nominális bővítmények a fej (a melléknév) jelentésétől függenek. Az élőlények fizikai tulajdonságait jelölő melléknevek mellett például csak testrészeket ...