Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó frazeológia

Összesen 33 találat.

1. oldal / 2
1. A 2015-ös konferencia megnyitása
(Felső menü/Társasági hírek)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága Frazeológia – az emberi világkép tükrözője címmel 2015. június 24-én az ELTE BTK Gólyavárában konferenciát rendezett. A konferencia felvezetője ...
2. Frazeológia – az emberi világkép tükrözője
(Felső menü/Társasági hírek)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága Frazeológia – az emberi világkép tükrözője címmel konferenciát rendez. Az egyes szavak mögött meghatározó és jellegzetes szemléleti háttér húzódik ...
... megszületett, témába vágó tanulmányokból, reflexiókból is összegyűlt egy kötetre való.  A gyűjteményben 34 szerző tollából összesen 26 tanulmány kapott helyet, amelyek a nyelvtörténeti, a frazeológiai, ...
... ismertette egy készülő frazeológiai etimológiai szótár tükrében. A magyar frazeológia kiindulópontja O. Nagy Gábor Mi fán terem? kiadványa, amely a magyar frazémák eredetét kutatja – példamutató módon ...
... frazeológiai, lexikológiai és nyelvpedagógiai munkásságát vizsgálja, a 18. századi magyar nyelv fejlődésére és a magyar nyelvtanra gyakorolt hatása tükrében. Bors Edit Nature et fonction des répétitions ...
6. Megjelentek a 2013-as folyóiratszámok
(Felső menü/Társasági hírek)
... Katarzyna − Lechner Ilona: A FEJ tartályként történő konceptualizációja a kínai, a lengyel, a magyar és a német frazeológiai kapcsolatok tükrében (45–79)   Kisebb közlemények Molnár Evelin: A magyar ...
... korpusz frazeológiai kapcsolatai vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy a fej nyelvi képére vonatkozóan a TARTÁLY séma közel univerzálisnak tekinthető. A táblázatokat összevetve a profilon belül hangsúlyeltolódásokat ...
... világkép, kognitív nyelvészet, konceptualizáció, frazeológia  ...
... három fő témakörbe csoportosította az elhangzott előadásokat: 1. Lexikológia – frazeológia, 2. Műfordítás, 3. Miszcellánea. Az első témakör előadásai részben a szó szoros értelmében vett frazeológiával, ...
... frazémákról van szó, alkalmazható-e ilyen fajta felosztás? Mikor beszélhetünk elsődleges komponenst tartalmazó frazeológiai antonimákról és mikor azokról, amelyeknek a komponensei csak a prefixum szintjén ...
11. Kovács Aleksandra (1965)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD hallgató munkahely: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., Budapest (Nemzeti Tankönyvkiadó) nyelvismeret: horvát, magyar, szerb, angol, szlovén kutatási területek: frazeológia, ...
... szótárakról; frazeológiai szótárakról; egyéb szótárakról, szótárszerű művekről és elektronikus szótárakról. A szótárak terjedelmét tekintve megkülönböztetünk kisszótárakat, közép- vagy kéziszótárakat ...
13. A szótól a szövegig
(Oldalmenü/Kiadványok)
... és megközelítési módjuk különböző volta ellenére is több tematikus egységbe sorolhatók. Ezek a következők: általános filológiai témák, frazeológia, fordítástudomány és fordítási gyakorlat, oktatás és  ...
... pengő, fillér, kuruc, Berci bácsi). Bańczerowski Janusz Világkép a frazeológiában (a »száj« és a »nyelv« lexémák a magyar és a lengyel frazeológiai kapcsolatokban) címmel tartott előadást. Az antropocentrikus ...
... Janusz: Világkép a frazeológiában (a »nyelv« és a »száj« lexémák a magyar és a lengyel frazeológiai kapcsolatokban) 10.45−11.00 Bárdosi Vilmos: Reáliák a frazeológiában 11.00−11.15 Balázs Géza: Frazeológiában ...
16. Megjelent a friss szám
(Felső menü/Társasági hírek)
...  A szem fogalmának nyelvi képe a lengyel frazeológiai kapcsolatokban és közmondásokban   Teplán Ágnes: A barátság melankóliája. Péter Ágnes Shelleyről, Keatsről és Hölderlinről   Gedeon Sarolta: ...
... be szeretném mutatni a hasonlóságokat és a különbségeket e két nyelv, ill. nép világképében. Ehhez olyan frazeológiai kapcsolatokat vizsgálok meg, amelyek a halállal mint kultúrjelenséggel állnak kapcsolatban. ...
A tanulmány célja bemutatni a hasonlóságokat és a különbségeket a magyar és a szerb nyelv, illetve nép világképében. Ehhez olyan frazeológiai kapcsolatokat vizsgálok meg, amelyek a halállal mint kultúrjelenséggel ...
... A Lengyel Nemzeti Korpusz reprezentatív verziójában, amely 1.225.343.686 szót tartalmaz, a szem lexéma 31.625-ször fordul elő. Mivel a szem lengyel nyelvű frazeológiai kapcsolatokban elég gyakran többes ...
Munkánk célja elsősorban a »szem« fogalom konceptualizációjának vizsgálata, az angol, a lengyel, a magyar, az olasz és az orosz nyelvben. E vizsgálat a nyelvi példák által reprezentált fogalmi metaforák ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>