Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó hatalom

Összesen 14 találat.

1. Bart István (1944–2019)
(Felső menü/Társasági hírek)
... Bart István). Bart István: Fekete hatalom. Tanulmány Stokey Carmichael – Charles V.Hamilton: Black Power című könyvéről. Valóság 1970/9.105–107. 1971 Bart István: Utószó. In: Susan Sontag: A pusztulás ...
... smutni panowie ‘szomorú urak’; panowie władza ‘hatalom urak’, mundurowi ‘egyenruhások’ - sértő kifejezések, amelyek a nyelvnek a szleng és gyrpsera, a börtönökben kialakult változatából, nagyrészben ...
... erővel, minden stratégiai mozdulatnál gyorsabban röpül világgá a legnagyobb földi hatalom, a leggyújtóbb láng – a hír” (A Hír 1907: 10). Noha olyan neves újságírók írták a vezércikkeket, mint Bródy Sándor, ...
... megtudhattuk, hogy egy orosz pohárköszöntő szerint a vodka tiszta, mint Isten anyjának könnye, és erős, mint a szovjet hatalom; egy másik frazéma úgy szól, hogy a háború semmi, a lényeg a manőverezési ...
... politikai erők hatalomra kerülését eredményezte rendkívül rövid időn belül. Minthogy a történelem és az irodalom egymással mindig is kölcsönhatásban volt, e korszak sem múlt el anélkül, hogy ne hatott ...
... akár irodalomelméleti kérdéseket is tárgyaló párthatározatok célja az irodalom politikai hatalom általi irányítása. Részletesen előírták a tennivalókat az államosított kultúra minden szintje, intézménye, ...
... utazás (1), hullámvasút (1), életre szóló élményeink (1), gyereknevelés (1), gondoskodás (1), reinkarnáció (1), fűszer (1), hang (1), érintés (1), enyém (1), illúzió (1), hatalomra törés (1), munka (1), ...
... hatalomátvétel utáni hivatalos pártlap szerepére. A Tanácsköztársaságban a Vörös Ujság az egyesült párton belüli kommunista szárny platformjaként működött, a két pártlap, a kommunista Vörös Ujság és a ...
9. Havasmezői Gergely: A Vörös Ujság
(Oldalmenü/Kivonatok)
... kormányhatalomban részt vevő szociáldemokratákat. A baloldali hatalomátvétel után az egyesült szociáldemokrata-kommunista párt központi lapjaként működött, s vált a párton belüli kommunista szárny platformjává. ...
A tanulmány először a hatalom és az ideológiai kutatásának fordítástudományi vonatkozásairól, annak relevanciájáról ír, és részletezi, hogy a fordítás hogyan segítheti elő a hatalom megszerzését és megtartását, ...
11. A magyar faktitív igék lengyel megfelelői
(Felső menü/Tanulmányok)
... és kivitelező közötti viszonyra. Ezért is a használati lehetőségük jelentős mértékben függ a leírt helyzettől (pl. zmusić ’rákényszerít’ ige csak olyan helyzetben használható, amelyben a kezdeményező hatalommal ...
Bánhegyi Mátyás [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     1. Introduction This study will provide an overview of the relationship between political text ...
... összetevője a hatalom. A deontikus modalitásban két beszélő közül az egyik megállapítja a kötelezettségeket, a másik e kötelezettségek alá tartozik. Ez a helyzet az adott interperszonális kapcsolatokból ...
... vizsgálom, milyen formákat ölt a hatalom, hogyan rétegződnek a hatalmi viszonyok, illetve hogyan képződnek le nyelvileg a három regényben, s hogy látja mindezt egy gyermek. Nem nehéz ugyanis belátni, hogy ...