Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó horvát filológia

Összesen 20 találat.

1. Elhunyt Frank Tibor (1948-2022)
(Felső menü/Társasági hírek)
2022. szeptember 15-én elhunyt Frank Tibor professzor, akadémikus, világszerte elismert egyetemes történész, anglista-amerikanista, a folyóiratunk tanácsadó testületének tagja. A visszaemlékező életrajzát ...
2. Bart István (1944–2019)
(Felső menü/Társasági hírek)
... 1977. 1978 Byron: Levelek In: Naplók, levelek. Bp: Európa. 1978. 149–476 (Gy. Horváth Lászlóval együtt) Chandler, Raymond: Smart Aleck. Rakéta Regényújság 1978. Hughes, Richard: A fából való pásztorlányka ...
3. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
... között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója volt magyar és délszláv (szerb-horvát) szakon. Egyetemi tanulmányai alatt Bárczi Géza volt rá a legnagyobb hatással, míg a ...
4. Társaságunk 2019-es konferenciája
(Felső menü/Társasági hírek)
Etimológia és jelentésfejlődés Az MTA Modern Filológiai Társaság konferenciája 2019. június 26. ELTE BTK, Gólyavár, Pázmány terem Üléselnök: Gadányi Károly 9.45−10.00 Nyomárkay István: Megnyitó ...
A tudománykommunikáció legfontosabb aspektusainak megvitatására szervezte meg a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézete, illetve a 2017 óta működő TudCom tudománykommunikációs ...
6. Papp Andrea (1950–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
Az MTA Modern Filológia Társasága mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja, hogy szeretett és tisztelt főtitkár asszonyunk, az ELTE BTK Idegen Nyelvi Lektorátus volt vezetője, 2018. február 25-én, életének ...
7. Fábics Tamás
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: Magyar Posta Zrt. nyelvismeret: magyar, orosz, horvát, német kutatási területek: szláv őshazakutatás, ősszláv nyelv, magyar-szláv nyelvi kölcsönhatások néhány ...
... megbecsültségét jól mutatja, hogy a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia is tagjává választotta, hogy elnyerte a Horvát Köztársaság Hajnalcsillag Rendjét, hogy Hadrovics László után második magyar szlavistaként ...
9. Nyomárkay István köszöntése
(Felső menü/Társasági hírek)
2017. április 7-én volt Társaságunk elnökének, Nyomárkay István akadémikusnak a születésnapi köszöntő ünnepsége az MTA könyvtárának konferenciatermében. Az ünnepi ülés elnöke Gadányi Károly volt. Köszöntőt ...
10. Meghívó: Világkép és etimológia
(Felső menü/Társasági hírek)
A Modern Filológiai Társaság és a Magyar Nyelvtudományi Társaság tisztelettel meghívja az érdeklődőket a Világkép és etimológia. Írások Nyomárkay István 80. születésnapjára című kötet bemutatójára.   ...
11. Világkép és etimológia
(Felső menü/Társasági hírek)
A konferencia időpontja: Budapest, 2016. június 22. A konferencia helyszíne: Gólyavár, Pázmány terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)     9.00–9.30 Dékáni köszöntő – Borhy László, az ELTE ...
12. Az év szakdolgozata 2015: pályázati felhívás
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága a 2009-től folytatott hagyományának megfelelően pályázatot hirdet „Az év szakdolgozata” címmel – nyelvtudomány, irodalomtudomány, illetve kommunikáció ...
13. A 2015-ös konferencia megnyitása
(Felső menü/Társasági hírek)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága Frazeológia – az emberi világkép tükrözője címmel 2015. június 24-én az ELTE BTK Gólyavárában konferenciát rendezett. A konferencia felvezetője ...
London and New York: Taylor & Francis Routledge, 2002. Print ISBN: 9780203467282, ebook ISBN: 9780585462134 Rodek Begella Annamária [A teljes cikk letölthető formátumban]     Howard Jackson ...
15. Frazeológia – az emberi világkép tükrözője
(Felső menü/Társasági hírek)
... elméleti és kutatás-módszertani kérdések 11.15–11.30 Horváth Krisztina: A franyol polgárháború: költői funkció és nyelvköziség 11.30–11.45 Vig István: Kódváltás Zrínyi Miklós Az török afium ellen ...
... szó kifejezőereje 93 Horváth Krisztina: A térkép és a tál. A francia gasztronómiai irodalmi szöveg fordítása 99 Jászay László: Néhány megjegyzés az ún. kompresszív szóalkotásról orosz nyelvi ...
... leíró és történeti elemzése (l. Horváth Krisztina, Vig István előadását).  • A nyelvhasználati gyakorlattal kapcsolatos kérdések (l. Veszelszki Ágnes, Zachar Viktor előadását).  Segédkönyvek ...
18. A Modern Filológiai Társaság története
(Felső menü/Társasági hírek)
Az MTA Modern Filológiai Társaság első harminc évének történetét Frank Tibor foglalta össze. A történeti áttekintés megjelent a Bárdosi Vilmos szerkesztette Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák ...
... választanak a szerzők). Horváth Krisztina a francia irodalmi gasztronómiai szöveg műfordítása témakörön belül a Goncourt-díjas Michel Houellebecq A térkép és a táj szövegét elemezte. A francia gasztronómia ...
Budapest, ELTE BTK Trefort-kert Alapítvány, 2014.   Tizer Vivien [A teljes cikk letölthető formátumban]       A GPS 60° címet viseli az a tanulmánykötet, amely Giampaolo Salvi, az Eötvös ...