Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó horvát nyelv

Összesen 50 találat.

1. oldal / 3
1. Elhunyt Frank Tibor (1948-2022)
(Felső menü/Társasági hírek)
2022. szeptember 15-én elhunyt Frank Tibor professzor, akadémikus, világszerte elismert egyetemes történész, anglista-amerikanista, a folyóiratunk tanácsadó testületének tagja. A visszaemlékező életrajzát ...
2. Adamikné Jászó Anna
(Oldalmenü/Szerzőink)
  DSc, professor emeritus, ELTE BTK. Kutatási területe: nyelvészet, retorika. Újabb publikációi: 2016: Jókai és a retorika. Budapest: Trezor Kiadó; 2019: A stilisztikai kategóriákról. Magyar Nyelvőr. ...
3. Bart István (1944–2019)
(Felső menü/Társasági hírek)
... 1977. 1978 Byron: Levelek In: Naplók, levelek. Bp: Európa. 1978. 149–476 (Gy. Horváth Lászlóval együtt) Chandler, Raymond: Smart Aleck. Rakéta Regényújság 1978. Hughes, Richard: A fából való pásztorlányka ...
4. Dr. Bakonyi István (1939–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
Társaságunk megrendülten tudatja, hogy életének 80. évében elhunyt dr. Bakonyi István nyelvészprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa.   Professzor ...
5. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
... között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója volt magyar és délszláv (szerb-horvát) szakon. Egyetemi tanulmányai alatt Bárczi Géza volt rá a legnagyobb hatással, míg a ...
6. Társaságunk 2019-es konferenciája
(Felső menü/Társasági hírek)
Etimológia és jelentésfejlődés Az MTA Modern Filológiai Társaság konferenciája 2019. június 26. ELTE BTK, Gólyavár, Pázmány terem Üléselnök: Gadányi Károly 9.45−10.00 Nyomárkay István: Megnyitó ...
Domonkosi Ágnes   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]
Pölcz Ádám   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]
A tudománykommunikáció legfontosabb aspektusainak megvitatására szervezte meg a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézete, illetve a 2017 óta működő TudCom tudománykommunikációs ...
A magyar társalgáselemzés alapvetően angolszász és német forrásokra támaszkodik, miközben Európában ettől eltérő társalgási normák is léteznek, például a spanyol nyelvben. Ez a cikk a beszélőváltás szintjén ...
A nyelvi kapcsolattartási formák, megszólítások, a tegezés-nemtegezés változatai közvetlen kapcsolatban állnak a társas viszonyok szerveződésével, ezért a nyelvi tapasztalatok hétköznapi értelmezésétől ...
Az elmúlt évtizedekben heves támadások érték a hagyományosan nyelvművelésnek nevezett hazai nyelvi ismeretterjesztést. A viták kereszttüzében a nyelvművelés létjogosultsága állt. Kevés szó esett azonban ...
A 2002-ben létrehozott, azóta folyamatosan működő internetes hírportál, az Űrvilág (urvilag.hu) végigkísérte a hat évtizedes űrkorszak utolsó negyedét. Fő célunk a színvonalas magyar nyelvű űrkutatási ...
14. Máté Zita
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: MA munkahely: DSBarcelona beszélt nyelvek: magyar, német, spanyol, angol kutatási terület: nyelvoktatás módszertan, szociolingvisztika fontosabb publikációk: Mate, Zita 2017: ...
15. Domonkosi Ágnes (1973)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: Eszterházy Károly Egyetem fontosabb tisztség(ek): tanszékvezető kitüntetés(ek): Akadémiai Ifjúsági Díj 2005 nyelvismeret: angol, latin, orosz kutatási terület(ek): ...
16. Barta Ákos (1993)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD hallgató munkahely: Szent István Egyetem nyelvismeret: angol kutatási terület(ek): játékelmélet, oktatástudomány  
17. Balló Zsófia (1974)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD, Gazdálkodás és Szervezéstudományok munkahely: Szt. István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Építéskivitelezési Szakcsoport fontosabb tisztségek: ...
18. H. Tomesz Tímea
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: Eszterházy Károly Egyetem, főiskolai docens tisztségek: az Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport tagja, a PeLi Oktatásnyelvészeti kutatócsoport tagja, ...
19. Kondor Boglárka
(Oldalmenü/Szerzőink)
intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, doktorandusz nyelvismeret: angol (középfok), olasz (középfok) kutatási terület: szaktárgypedagógia ...
20. Pölcz Ádám (1989)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, adjunktus tisztségek: mb. tanszékvezető-helyettes (ELTE TÓK), titkár (Magyar Szemiotikai Társaság), kurátor (Bolyai Műhely Alapítvány), ...
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>