Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó irónia

Összesen 7 találat.

... személyét, figyelemmel kísérve fejlődésének ívét a regényben. Kiemelten kezeljük a Vonnegut nevével fémjelzett irónia fogalmát, valamint annak néhány kevésbé feltűnő formáját a műben.   Kulcsszavak: ...
Kárpáti László   [Kivonat] [Abstract in English]   [A teljes cikk letölthető formátumban]
3. Frazeológia – az emberi világkép tükrözője
(Felső menü/Társasági hírek)
... Csengődi Ágnes: Frazeologizmusok a szlovák hivatali szaknyelvben 17.15–17.30 Császári Éva: Irónia és gúny a magyar–szlovák frazeológiai kapcsolatok tükrében   17.30-18.00 Vita        ...
... expresszív jellege, az étkezési luxus leírása és az ebben rejlő irónia miatt a fordítás során komoly fordítói nehézségek merülnek fel. A depresszió kifejezése is az étrenden keresztül történik a Houellebecq-szövegben. ...
... bátorság (1), nyitottság (1),  bizonyítási vágy (1), merészség (1), hidegvér (1), lelkesedés (1), alkalmazkodóképesség (1), egy csipetnyi szürkeállomány (1), esetleg sör (1), önirónia (1), ügyesség (1), ...
... szentel az irónia megnyilvánulási módozatainak, s mindezt a nézőpontiság eredményeként vezeti le. Az utolsó fejezetben pedig a regényekben feltűnő hatalmi viszonyokat térképezi fel, illetve azt, hogy milyen ...
... s ilyen szempontból a gyermeket mint külön nyelvet fogom fel. Külön fejezetet szentelek az irónia megnyilvánulási módozatainak, s mindezt a nézőpontiság eredményeként vezetem le. Az utolsó fejezetben pedig ...