Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó irodalomtudomány

Összesen 18 találat.

1. Köztes jelentés Az év szakdolgozata pályázatról
(Felső menü/Társasági hírek)
Az év szakdolgozata pályázatra tavaly hatvan jelentkezés érkezett, ebből negyven alapképzéses, húsz mesterképzéses hallgató nyújtotta be a pályázatát, a három kategóriában (irodalomtudomány, nyelvtudomány, ...
2. Az év szakdolgozata 2015: pályázati felhívás
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága a 2009-től folytatott hagyományának megfelelően pályázatot hirdet „Az év szakdolgozata” címmel – nyelvtudomány, irodalomtudomány, illetve kommunikáció ...
... és Irodalomtudományi Intézetében kidolgozott és 2010-ben elindított Együtthaladó program hatékonyságát kutatják. Az eredmények nyelvi hátránnyal küzdő általános iskolás gyermekek magyar nyelvi kompetenciáinak ...
4. Bugovits Valéria
(Oldalmenü/Szerzőink)
... fokozat: abszolvált doktorandusz (2007, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában) kutatási terület: A nő és család problematikája Lev Tolsztoj regényvilágában. ...
... és Kaffka Margit prózájában. In: Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1988/2. 99–110. Szabó Zoltán 1998: A magyar szépírói stílus történetének fő irányai. Budapest: Corvina Kiadó. Szabó Zoltán ...
... a szocialista kultúrába. Éppúgy átalakultak mintegy a jelen előzményévé (és indokává!), mint ahogyan a szovjet irodalomtudomány is a szovjet irodalom előzményévé formálta át a klasszikus orosz irodalmat. ...
... irodalomtudomány értékítéletében Dosztojevszkij nagy népszerűségnek örvendett, a nagy misztikust látták benne, aki a szenvedés, alázatosság filozófusaként megbékélést ajánlott a forradalmiság ellenében. ...
... alig marad hely, sokkal inkább a gyakorlati irodalomtudománynak: az irodalomtörténet és -elmélet dialógusának. A költészet hatóerejét mélyen tiszteletben tartó, fegyelmezett distancia uralkodik a narratíva ...
... a közösét, a történelmi fogalomalkotás az egyénit keresi. Ebben a dologban az irodalomtudomány a teljesen történelmi tudományok közé tartozik!” (Babits 1978c: 567). Szilasi ugyanúgy működésképtelennek ...
10. Az év szakdolgozata 2011 (pályázat)
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
... azoknak a végzett hallgatóknak a jelentkezését várja, akik 2010-ben vagy 2011-ben védték meg szakdolgozatukat nyelvtudomány, irodalomtudomány vagy kommunikáció- és médiatudomány témakörben. Idegen nyelvű ...
... ahol plenáris előadásokon, majd négy szekcióban folyt a tanácskozás: irodalomtudomány, művelődéstörténet, nyelvészet és magyartanítás terén. A szakterületek kiváló magyar képviselői (Kiss Gy. Csaba, Tischler ...
12. Walkó Ádám (1976)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... műfordítás Fontosabb publikációk: 1. A Nyugat és a horvát irodalom – A Nyugat horvát kortársa. A Százéves a Nyugat. (Budapest, 2008. 02. 20–22.), az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola internetes ...
13. Nyomárkay István (1937)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: akadémikus, professor emeritus munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem fontosabb tisztségek: Doktori Tanács, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (elnökhelyettes), Könyv- és ...
14. Filológiánk tegnap és ma
(Felső menü/Tanulmányok)
... a címhez! A filológiának mint hagyományosan tág, nyelv- és irodalomtudományt is átfogó kutatási területnek a meghatározása nehéz, sőt talán megoldhatatlan feladat is. A fogalom legalább megközelítőleges ...
15. Németh Ákos (1981)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktorandusz hallgató (PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola) munkahely: Pécsi Tudományegyetem BTK, Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, óraadó nyelvismeret: ...
16. Az év szakdolgozata 2009
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
Az év szakdolgozata pályázat nyerteseit a 2009. júniusi konferencián a társaság elnöke, Nyomárkay István köszöntötte. A társaság új, online folyóiratának a szerkesztője és szerkesztőbizottsága értékelte ...
17. A Modern Filológiai Társaság
(Oldalmenü/Főmenü)
... a nyelv- és az irodalomtudományt, hiszen a modern filológiák művelésének is legfontosabb eszköze, közvetítője a nyelv. Társaságunknak kezdetben volt saját folyóirata, a Filológiai Közlöny, amelynek szerkesztését ...
18. Zsigmond Adél (1985)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktorandusz munkahely: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Irodalomtudományi Tanszék, Kolozsvár kitüntetések: ETDK II. díja (2008), Az év szakdolgozata díj Irodalom kategóriában (2009) ...