Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó kettős állítmány

Összesen 30 találat.

1. oldal / 2
... ellenére a háttérben a játékoknak nagyon sok olyan szöveges elemük van, amelyek befolyásol(hat)ják a játékélményt is. A különböző hirdetésekben is erre a kettősségre szoktak építeni a marketingesek: egy ...
... Írásaiban számos karaktertípus megjelenik, köztük az olyan kettős identitású emberek is, mint az Éj anyánk főszereplője, Howard W. Campbell, Jr. Az identitás és a kultúra szemüvegén át megvizsgáljuk Howard ...
... dolgozik – nem dolgozik ingyen. Nagy valószínűséggel ezek az ellentétek eredményezik a nyelvhasználatban megfigyelt kettősséget a PSY kifejezés és a vele kapcsolatos minősítés értelmezésében, illetve ...
A cikk a lengyel nyelvben megfigyelhető kettősséget írja le, miszerint a szlengben előforduló, rendőrökre, illetve rendőrségre vonatkozó PSY 'kutyák' elnevezést a kommunikáció résztvevői különböző módon ...
... Károly tartotta A fordítástudomány és a pragmatika metszéspontjai címmel. A pragmatika a fordítástudományban a forrásnyelvi jel és a célnyelvi jelhasználó viszonyát tanulmányozza, a fordító mindig kettős ...
... 51 szóból áll, figyelmének középpontjában pedig a kettőshangzók és a schwa átvétele, a szóvégi -ng mássalhangzócsoport átemelése és a hangsúly helye áll. Bárkányi Zsuzsanna Reflexiones sobre la asimilación ...
... tárgyalnak. Tarka képet nyújtanak a Miszcellánea csoportba sorolt tanulmányok, amelyek például a modalitás vagy az interkulturális nyelvészet pragmatikai jelenségeit tárgyalják. A konferencia kettős ...
8. A Netszótárról
(Felső menü/Társasági hírek)
... a kazuár vagy a troll; mit csinál az, aki arcon van, becsizmáz, fácsézik, kettőspontdézik, kibannol, pókol vagy unfizik. A szótár elkészültéről többek között az Index.hu hírportál is beszámolt. A Netszótár ...
Brichter Edit   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   Az utóbbi húsz esztendőben az alaptudományok erőteljes differenciálódása következtében, valamint a tudományszakok ...
... vagy témakörök alapján történik, ahogy a fentebb említett szójegyzékeknél, ám a rendezés már módosul. Ebből a korszakból származó szótárakban jelenik meg először a kettős keresés, vagyis az olvasónak fogalmi ...
... világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest: Tinta Kiadó. 173−180. Bindorffer Györgyi 2001: Kettős identitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. ...
12. Ván Benjámin: Szilády Áron élete
(Felső menü/Recenziók)
... De még a megidézett valóságot is célszerű kettős dimenzióban szemlélni valahogy olyasformán, ahogyan azt már a régi auktorok is tették: szigorúan elkülönítve egymástól a históriát és a fabulát, azaz a ...
Horváth Krisztina   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés 1.1. A dolgozat célja Dolgozatom a kettős állítmány kérdéskörével kíván foglalkozni, ...
A dolgozat a kettős állítmány jelenségét mutatja be a Magyar nemzeti szövegtár anyaga és saját gyűjtésű korpusz segítségével. A szakirodalmi áttekintés után a jelenség terjedésének lehetséges okait vizsgálja ...
The present paper studies the phenomenon of dual predicates with the help of the text of the Hungarian National Corpus and a corpus collected by the author. It investigates the possible reasons of the ...
... recenzens, Hamvas Béla „az orpheuszi költészet megnyilatkozásaiként” (389) értékelte, amelyekben „a jel és a dolog kettőssége megszűnik” (392–393), ezáltal pedig a George-kör Pindaroszra, Platónra, Hölderlinre ...
...    Egyetlen képbe tömörítve egyesül, majd újra szétválik a görögségről alkotott nietzschei ihletésű kettős kép. Protesilaos heroikus, már-már teátrális ábrázolása a „vad” és „bután bámuló” hajósok ellenpontját ...
... az ember elviselhetetlen, hallod…). A szöveg kettős mivolta az információ és a metainformáció megkülönböztetésére épül. Sárosdyné Szabó Judit az interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztésének ...
... percig sem tud aludni’. A tartály belsejében különbözőfolyamatok zajlanak, mint például: dwoić się, troić się w oczach (= kettős látása van),‘látászavar’, mienić się w oczach ‘sokszínűség’, w oczach ...
... jellemző kettősség kihasználásval a párhuzamos szerkesztésre látunk jó példát, melyet tovább finomít, hogy a mindkét testrész jellemzésére egy színnév szolgál, mely érthető szó szerinti értelemben is, ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>