Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó klasszikus modernség

Összesen 34 találat.

1. oldal / 2
1. Bart István (1944–2019)
(Felső menü/Társasági hírek)
... Samuel Taylor: A vihar (The Tempest). In: Hagyomány és egyéniség. Az angol esszé klasszikusai. Bp: Európa. 1967. 137–145. Shelley, Percy Bysshe: A költészet védelmében. (A Defence of Poetry). In: Hagyomány ...
2. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
... mondattani kérdésekről is tett közzé több dolgozatot. Igazi filológus volt, a budapesti szlavisztikai iskola markáns képviselője, aki nagy elődei nyomdokán járva ehhez megfelelő széles körű klasszikus ...
Pölcz Ádám   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]
... hogy sokáig nem állt rendelkezésre olyan adatbázis, amely a nyelvhasználók problémáit összegezte volna. A jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a klasszikus retorikának a nyelvhelyességről való gondolkodásban ...
... participle), shallow-est (suprelative), voter-s (plural). Más képzőknek szófajmódosító szerepük van, például dream (noun), dreamy (adjective). Speciális jelenség a latin és görög nyelvből átvett neoklasszikus ...
... szavak stílusminősítése lehet semleges, beszélt nyelvi, bizalmas-szleng. Fábián Zsuzsanna Pragmatikai információk első olasz−magyar nagyszótárunkban címmel tartott előadást. A klasszikus pragmatikai ...
... az első klasszikus francia levélregényben, Guilleragues Lettres portugaises című művében a „tér" kifejezéseinek szintaktikai és szemantikai jellemzőit tárgyalja. Az elemző kitér a fizikai terekre és az ...
8. Kelemen János (1943)
(Oldalmenü/Szerzőink)
...  fontosabb publikációk: 1. Nyelv és történetiség a német klasszikus filozófiában. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990. 2. Idealismo e storicismo nell'opera di Benedetto Croce. Soveria Mannelli - Messina: ...
... elemek betoldása. Molnár Sándor református lelkész, filológus, a klasszikus nyelvek ismerője előadása a Szóegzegézis és etimológia az egyházi szövegalkotásban címet viselte. A teológiai hermeneutika ...
... a dallam a fontosabb, mert eredetibb és állandóbb” (Nagy L. 2012: 185). Hasonlót olvashatunk Ortutay Gyulától a Magyar népdalok című kötet előszavában: „A régi, klasszikus tanulmányok óta ugyanis – már ...
... (pl. Klasszikus Regénytár, A világ történelme, A technika vívmányai) megjelent. Az áruhirdetések legkisebb hányadát az élelmiszerhirdetések tették ki, bár ezek között is többnyire csak élvezeti cikkeket ...
... a latin alapú, de sem a klasszikus, sem a középkori latinban nem létező szó jelentéssel való megtöltését. A másik példa: komissiózás. Logisztikai jelentése: ’a raktározási folyamat modellje; az áruválaszték ...
13. Ván Benjámin: Szilády Áron élete
(Felső menü/Recenziók)
... van az igazságnak (a sokféle iskolát megjárt Sziládynak kell figyelmeztetnie a rendszeres tanulás elengedhetetlen voltára és a klasszikusok olvasásának szükségességére), aki az iskolai kereteket is lerázza ...
... az újrafordításról és a lektorálásról szóló elméleti kérdések rövid összefoglalásával, valamint C. S. Lewis klasszikus gyermekregénye, a The Lion, the Witch and the Wardrobe (1950) két magyar kiadásának ...
... (1950) The Lion, the Witch and the Wardrobe című klasszikus művének két magyar kiadását vetjük egybe, először gépi statisztikai elemzés, majd kontrasztív szövegelemzés segítségével. A kvantitatív és kvalitatív ...
Németh Luca Anna   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban] Bevezetés A magyar irodalmi társaságok történetének rendszerező feldolgozása egyelőre gyerekcipőben jár, ...
Az irodalmi társaságok alakulástörténete periférikus területnek számít a mai irodalomtörténeti kutatásokban, noha e szervezetek számos ponton kapcsolódnak a magyar irodalom- és művelődéstörténet fontos ...
18. Németh, Ákos: Nyugat népe
(Oldalmenü/Abstracts in English)
From the beginning the periodical Nyugat became the symbol of the Hungarian literary modernism. That is why the survey of the history of Nyugat is the rethinking of the Hungarian modernism in the last ...
  Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009.   Németh Ákos [A teljes cikk letölthető formátumban]    A Nyugat neve már a kezdetektől egybeforrt a magyar irodalmi modernség fogalmával, éppen ezért ...
... meg, ennek következményeképpen nálunk sem adhatták ki az orosz író alkotásait vagy esetleg csak nem teljes terjedelemben. Magyarországon a negyvenes évek második felében a klasszikusnak számító orosz írók, ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>