Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó kognitív metafora

Összesen 39 találat.

1. oldal / 2
1. Papp Melinda
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Ösztöndíj (2013), Szeged Városi Ösztöndíj (2011) nyelvismeret: angol, spanyol kutatási terület(ek): kognitív nyelvészet, pragmatika, relevanciaelmélet, meseterápia, tudománykommunikáció 3-5 fontosabb ...
2. A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
(Felső menü/Társasági hírek)
... ülés. Üléselnök: Bańczerowski Janusz 9.30–10.00 Dékáni köszöntő. Nyomárkay István elnöki köszöntő 10.00–10.15 Bańczerowski Janusz: A fordítás kognitív megközelítésének egyes kérdései 10.15–10.30 ...
... a kognitív nyelvészet, azon belül pedig a keretszemantika segítségével (vö. Fillmore 2006). A hat különböző hírportálon publikált 102 cikk elemzése alapján feltételezhető, hogy az álhíreket gyakran AZ ...
4. Szabó Lilla (1990)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktorandusz munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem nyelvismeret: angol, német kutatási területek: kognitív nyelvészet; keretezéselmélet; keretszemantika; szóképzés; szójátékok; ...
A kognitív nyelvészet a metaforát mint konceptuális folyamatot és terméket értelmezi, amely egy fogalmat egy másik fogalmon keresztül értelmez (Lakoff és Johnson 1980). A konceptuális metafora elsősorban ...
... metakognitív tudatosság), majd ezek közül hármat részletesen, példákkal illusztrálva és az alkalmazható vizsgálati módszerekkel kiegészítve ismertet. A munka rámutat, hogy a nyelvi udvariasság metapragmatikai ...
... a különböző metaforatípusok, hanem „egy háromlépcsős ciklikus modell keretén belül értelmezhetők funkcionális-kognitív motiváció alapján" (137). Kuna Ágnes tanulmányában a 16-17. századi betegségkoncepciókat ...
8. Rodek Begella Annamária (1973)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktorandusz (PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola) munkahely: IMI Elektromos Gépeket Gyártó Kft. 2181 Iklad nyelvismeret: francia, angol kutatási területek: magyar és francia ...
9. Desbordes-Korcsev, Katarzyna (1977)
(Oldalmenü/Szerzőink)
– PhD-hallgató (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szláv Nyelvészet) – nyelvismeret: lengyel (anyanyelv); magyar (felsőfok); angol (középfok) – kutatási területek: kognitív nyelvészet, nyelvi világkép ...
10. „Bike love”. Facebook-üzenetfolyam tartalomelemzése
(Felső menü/Kisebb közlemények)
  Deliné Pőcze Erzsébet   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A felnövekvő ifjúság számára, amelyet különböző jelzőkkel (Y, X generáció stb.) ...
11. Megjelentek a 2013-as folyóiratszámok
(Felső menü/Társasági hírek)
Megjelent akadémiai folyóiratunk 2013/1–2. és 2013/3–4. oldalszámos, hivatkozható száma. Nyomtatható változat Tartalom   Filológia.hu 2013/1–2.   Tanulmány Kelemen János: Sallay Géza irodalomtörténeti ...
... a fej fogalom a szóban forgó nyelvekben rögzült képének a rekonstruálásához több tartományból (doménből) álló kognitív bázist szükséges figyelembe venni. A nyelvi anyag gazdagsága és sokszínűsége, a polikategóriális ...
... fogalom a szóban forgó nyelvekben rögzült képének a rekonstruálásához több tartományból (doménből) álló kognitív bázist szükséges figyelembe venni. A nyelvi anyag gazdagsága és sokszínűsége, a polikategoriális ...
... kompetenciával. A kognitív nyelvészet elvei alapján az emberi tapasztalat kontinuum. A megértés nem lehet azonos a fordítással. Kiss Jenő Szövegalkotás, nyelvjárások, dialektológia kapcsolatát vizsgálta ...
... A metafora A népdalok metaforarendszerének tanulmányozásához elsősorban a szóban forgó alakzat újfajta, kognitív megközelítésmódja szolgáltat alapot, melynek segítségével pontosabb és kidolgozottabb ...
... A metaforák elemzésének alapjául a kognitív metaforaelmélet szolgál, amely lehetőséget ad az adott kifejezések által közvetített tartalmak mélyebb és részletesebb feltárására. Az írás első fele a bevezető ...
... a tudás jellegének és megszerzésének sajátosságaiként, hiszen az információszerzés és -tárolás folyamatának lépései párhuzamba hozhatók a szótárhasználat során végbemenő kognitív műveletekkel (Zrinszky ...
18. Fábián Krisztina (1981)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktoranda nyelvtudás: magyar, orosz, angol, német kutatási területek: kognitív nyelvészet (konceptualizáció, fogalmi metafora, kognitív modellek) fontosabb publikációk: Nyelv ...
19. Az év szakdolgozata pályázat nyertesei 2011
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
... nyelvészeti dolgozat szerzője: Kántor Emese (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár). Szakdolgozatának címe: A szív szó kognitív nyelvészeti vizsgálata. Konzulense: Szilágyi N. Sándor.   Kommunikáció ...
... mellett sajátságosan tölti be kognitív és kommunikatív funkcióját és a nyelv funkcionális rétegződéseiben tükröződnek a közösség nyelvben rögzült világképének specifikumai. A szóban forgó nyelvjárás nyelvészeti ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>