Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó kognitív nyelvészet

Összesen 50 találat.

1. oldal / 3
1. Adamikné Jászó Anna
(Oldalmenü/Szerzőink)
  DSc, professor emeritus, ELTE BTK. Kutatási területe: nyelvészet, retorika. Újabb publikációi: 2016: Jókai és a retorika. Budapest: Trezor Kiadó; 2019: A stilisztikai kategóriákról. Magyar Nyelvőr. ...
2. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
Az MTA Modern Filológia Társasága mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja, hogy szeretett és tisztelt elnökünk, Nyomárkay István professzor úr 2020. augusztus 6-án, életének 84. évében elhunyt. Professzor ...
3. H. Tomesz Tímea
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: Eszterházy Károly Egyetem, főiskolai docens tisztségek: az Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport tagja, a PeLi Oktatásnyelvészeti kutatócsoport tagja, ...
4. Pölcz Ádám (1989)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, adjunktus tisztségek: mb. tanszékvezető-helyettes (ELTE TÓK), titkár (Magyar Szemiotikai Társaság), kurátor (Bolyai Műhely Alapítvány), ...
5. Papp Melinda
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Ösztöndíj (2013), Szeged Városi Ösztöndíj (2011) nyelvismeret: angol, spanyol kutatási terület(ek): kognitív nyelvészet, pragmatika, relevanciaelmélet, meseterápia, tudománykommunikáció 3-5 fontosabb ...
6. A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
(Felső menü/Társasági hírek)
... ülés. Üléselnök: Bańczerowski Janusz 9.30–10.00 Dékáni köszöntő. Nyomárkay István elnöki köszöntő 10.00–10.15 Bańczerowski Janusz: A fordítás kognitív megközelítésének egyes kérdései 10.15–10.30 ...
... a kognitív nyelvészet, azon belül pedig a keretszemantika segítségével (vö. Fillmore 2006). A hat különböző hírportálon publikált 102 cikk elemzése alapján feltételezhető, hogy az álhíreket gyakran AZ ...
8. Szabó Lilla (1990)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktorandusz munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem nyelvismeret: angol, német kutatási területek: kognitív nyelvészet; keretezéselmélet; keretszemantika; szóképzés; szójátékok; ...
9. Bielecki Robert
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: habilitált doktor, adjunktus munkahely: Adam Mickiewicz Egyetem, Poznań kitüntetések: III. fokozatú egyéni díj az oktatási tevékenységben elért eredményekért (2011); UAM: Egyedülálló ...
10. Istók Béla (1990)
(Oldalmenü/Szerzőink)
munkahely: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola, PhD-hallgató nyelvismeret: szlovák (L2), német (felsőfok), angol (középfok) kutatási területek: netnyelvészet, ...
A kognitív nyelvészet a metaforát mint konceptuális folyamatot és terméket értelmezi, amely egy fogalmat egy másik fogalmon keresztül értelmez (Lakoff és Johnson 1980). A konceptuális metafora elsősorban ...
... metakognitív tudatosság), majd ezek közül hármat részletesen, példákkal illusztrálva és az alkalmazható vizsgálati módszerekkel kiegészítve ismertet. A munka rámutat, hogy a nyelvi udvariasság metapragmatikai ...
13. Az év szakdolgozata 2015: pályázati felhívás
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága a 2009-től folytatott hagyományának megfelelően pályázatot hirdet „Az év szakdolgozata” címmel – nyelvtudomány, irodalomtudomány, illetve kommunikáció ...
14. Varga Mónika (1987)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD-hallgató munkahely: Kanizsa Újság Kft. – újságíró, RTL Híradó – tudósító nyelvismeret: angol, német kutatási területek: szaknyelvek, lexikográfia publikáció: A vadász ...
... a különböző metaforatípusok, hanem „egy háromlépcsős ciklikus modell keretén belül értelmezhetők funkcionális-kognitív motiváció alapján" (137). Kuna Ágnes tanulmányában a 16-17. századi betegségkoncepciókat ...
Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2014.   Nagy Enikő [A teljes cikk letölthető formátumban] The Power of the Image: Emotion, Expression, Explanation a címe a Visual Learning könyvsorozat legújabb, ...
London and New York: Taylor & Francis Routledge, 2002. Print ISBN: 9780203467282, ebook ISBN: 9780585462134 Rodek Begella Annamária [A teljes cikk letölthető formátumban]     Howard Jackson ...
18. Rodek Begella Annamária (1973)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktorandusz (PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola) munkahely: IMI Elektromos Gépeket Gyártó Kft. 2181 Iklad nyelvismeret: francia, angol kutatási területek: magyar és francia ...
Bárdosi Vilmos (szerk.) Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015. A Modern Filológiai Társaság 2014-ben szervezett tudományos tanácskozása a nyelvi pragmatika kérdéseit szinkrón és diakrón vonatkozásban ...
20. Desbordes-Korcsev, Katarzyna (1977)
(Oldalmenü/Szerzőink)
– PhD-hallgató (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szláv Nyelvészet) – nyelvismeret: lengyel (anyanyelv); magyar (felsőfok); angol (középfok) – kutatási területek: kognitív nyelvészet, nyelvi világkép ...
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>