Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó konferencia

Összesen 39 találat.

1. oldal / 2
... megrendezett konferencia válogatott, lektorált tanulmányait tartalmazza. A konferencia előadásai elérhetőek a kutatócsoport Youtube-csatornáján.        A folyóiratszám tartalma:  A kutatói szerep ...
2. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
... megjelent mű megjelenését. Mindezeken kívül számtalan cikke jelent meg konferenciakötetekben, illetve a hazai, nemzetközi szakfolyóiratokban. 2016-ban jelent meg az újvidéki Forum kiadónál a legújabb Szerb-magyar ...
3. Társaságunk 2019-es konferenciája
(Felső menü/Társasági hírek)
... vizsgálata 13.15−13.30 Nyomárkay István: Konferencia-zárszó  ...
4. Balló Zsófia (1974)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... konferencia, Prága. Balló Zsófia 2017: A flow fontossága a műszaki felsőoktatásban. Ybl Építőmérnöki Tudományos Tanácskozás. Balló Zsófia 2016: Dwellings and Housing Market in Hungary, 1990-2015. Procedia ...
5. Györfy Borbála (1994)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... 2014–2015 nyelvismeret: angol, román kutatási terület(ek): Parazitoid hálózatok stabilitásának módszertani vizsgálata – Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, 2016 Társadalmi esemény generálása ...
6. A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
(Felső menü/Társasági hírek)
A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései Emlékkonferencia Papp Andrea tiszteletére   Időpont: 2018. június 25. Helyszín: ELTE BTK Gólyavár, Pázmány terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)   Délelőtti ...
Elhangzott 2017. április 7-én a Modern Filológiai Társaság és a Magyar Nyelvtudományi Társaság együttes ünnepi ülésén Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Konferenciatermében. A köszöntő ...
8. Nyomárkay István köszöntése
(Felső menü/Társasági hírek)
2017. április 7-én volt Társaságunk elnökének, Nyomárkay István akadémikusnak a születésnapi köszöntő ünnepsége az MTA könyvtárának konferenciatermében. Az ünnepi ülés elnöke Gadányi Károly volt. Köszöntőt ...
9. Meghívó: Világkép és etimológia
(Felső menü/Társasági hírek)
...  A rendezvény időpontja: 2017. április 7-én (pénteken) 11 órától A rendezvény helyszíne: MTA Könyvtár és Információs Központ, Konferenciaterem (1051 Budapest, Arany János utca 1.)   Üléselnök: ...
10. A 2016-os társasági konferencia
(Felső menü/Társasági hírek)
A konferenciát idén is az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánja, Borhy László nyitotta meg.  A Pro Neophilologia in Hungaria érdemérmet idén Jászay László professzornak adta át Nyomárkay István, a ...
11. Világkép és etimológia
(Felső menü/Társasági hírek)
A konferencia időpontja: Budapest, 2016. június 22. A konferencia helyszíne: Gólyavár, Pázmány terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)     9.00–9.30 Dékáni köszöntő – Borhy László, az ELTE ...
12. A 2015-ös konferencia megnyitása
(Felső menü/Társasági hírek)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága Frazeológia – az emberi világkép tükrözője címmel 2015. június 24-én az ELTE BTK Gólyavárában konferenciát rendezett. A konferencia felvezetője ...
Budapest: Éghajlat Kiadó, 2014. Varga Mónika [A teljes cikk letölthető formátumban] Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában konferenciasorozat keretében 2007 óta szervez tudományos konferenciát ...
... negyedik kötetének, amely a Visual Learning konferenciasorozat negyedik alkalmán, a 2013. november 15-én és 16-án megrendezett konferencián elhangzott előadások legkiválóbbjait foglalja magába. A konferenciasorozatot ...
15. Rodek Begella Annamária (1973)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... műszaki terminológia, lexikológia, szemantika, metafora publikáció: 2014-es IX. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia anyagából készült tanulmány: http://www.nytud.hu/alknyelvdok14/proceedings14/ ...
16. Frazeológia – az emberi világkép tükrözője
(Felső menü/Társasági hírek)
... 24. Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. Gólyavár, B terem (Pázmány-terem)   A konferencia programja:   Délelőtti ülés (üléselnök: Nyomárkay István, Gadányi Károly) 8.30–9.00 Akadémiai ...
... járta körbe. Az előadásokon és az azokat követő vitákon felvetett kérdések olyan ösztönzően hatottak a résztvevőkre, és annyira túlmutattak a konferencia előre megszabott keretein, hogy az azt követő időszakban ...
Az MTA Modern Filológiai Társaság 2014. nyári konferenciája A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben központi téma köré szerveződött. A konferencia helyszíne ismét az ELTE BTK Gólyavár ...
19. 10. Félúton konferencia
(Felső menü/Társasági hírek)
Az ELTE BTK magyar nyelvtudományi doktori programjának 10. Félúton konferenciája A konferencia helyszíne: ELTE BTK, Múzeum krt. 4. A konferencia időpontja: 2014. október 9–10. A konferencia célja, ...
... konferencia helyszíne: ELTE BTK Múzeum krt. 6–8. Gólyavár. A meghívásos konferencia pontos programja:   8.30−9.00 A konferencia megnyitása Akadémiai köszöntő – Vékás Lajos, MTA alelnöke Dékáni ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>