Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó language patterns

Összesen 46 találat.

1. oldal / 3
1. Bart István (1944–2019)
(Felső menü/Társasági hírek)
... Steiner, George: Bábel után. Nyelv és fordítás. 1. rész. (After Babel. Aspects of Language and Translation). Bp: Corvina. 2005. London, Jack, Aranyásók Alaszkában (Smoke Bellew). Bp: Kossuth. 2005. 4. ...
Hungarian discourse analysis predominantly relies on English and German sources and their respective languages, however there are communicational norms that differ from them, for instance in the Spanish ...
... of language use.The goal of the paper is to present the various everyday, academic and mediating discourses thematizing linguistic interactions, and to explore how these discourses relate to and inform ...
In the past decades violent attacks have contributed to the dissemination of language knowledge in Hungary traditionally called language cultivation. The main question was the existence of language cultivation. ...
... of the six-decades-old space age. Our mission is high-quality popularization of space activities in Hungarian language. Apart from covering major international space news, we concentrate on communicating ...
6. Máté Zita
(Oldalmenü/Szerzőink)
... La evaluación de lenguas en un colegio plurilingüe: Un estudio de caso de las creencias pedagógicas del profesorado. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature 10/3: 28–46 http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v10-n3-mate/724-pdf-es ...
In the past years, ways of creating new words – that were considered rare(r) before – have become more common thanks to the development of internet language usage (Istók 2016, 2017a; Lőrincz 2016; Zimányi ...
According to many researchers' opinion, a relative unity of Ancient Slavic language could have taken place until IV century A.D. Starting from IV century and until VIII-IX century A.D. it is only the late ...
9. Sobczak, Anna
(Oldalmenü/Szerzőink)
– scientific degree: PhD student – employer: ELTE Faculty of Humanities Doctoral School of Linguistics, Cultural Linguistics Doctoral Program – languages: Polish, Hungarian, English – research areas: ...
... can manifest not only in language but also in other modes, such as visuals, gestures, non-verbal sound, or music, which can yield a wide range of monomodal and multimodal metaphors (Forceville 2008, 2009). ...
Translation is considered as secondary text writing, the hands of the translator are always tied by the characteristics of the source language as well as the expectations of the target recipients, however, ...
This paper focuses on the language (im)politeness as social practice from the point of view of its reflexivity. As we propose that something counts as polite because it is recognisable to participants ...
13. Haugh, Michael
(Oldalmenü/Szerzőink)
...  Fontosabb publikációk: Michael Haugh 2015: Im/Politeness Implicatures. Berlin: Mouton de Gruyter. Jonathan Culpeper – Michael Haugh 2014: Pragmatics and English Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ...
14. Kádár Zoltán Dániel
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: D. Litt, FHEA, PhD munkahely: University of Huddersfield/MTA Nyelvtudományi Intézet fontosabb tisztségek: Professor of English Language and Linguistics/tudományos tanácsadó nyelvismeret: ...
... könyvsorozat, amely a vizuális, avagy a képi tanulás elméletével foglalkozik. (A 2011-ben megjelent első kötet az Images in Language. Metaphors and Metamorphoses, a 2012-ben megjelent második a The Iconic ...
... népszerű Samuel Johnsons-féle Dictionary népszerűsége töretlen volt. Később Charles Richardson nevű riválisa kiadta az A New Dictionary of the English Language szótárát 1836-ban. Az 1842-ben létrejött ...
The article deals with the dual aspect of the slang word 'PSY' (meaning: dogs) in the Polish language used to denote police(men), whereby the different partakers of the communication interpret the word ...
18. Bednárová-Gibová, Klaudia
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Award for excellent science results spoken languages: Slovak, English, German research areas: Translation studies: EU translation, non-literary and literary text in translation; English lexicology: ...
19. „Bike love”. Facebook-üzenetfolyam tartalomelemzése
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... Social Research 54: 11–32. Carr, Caleb. T. − Schrock, David B. − Dauterman, Patricia 2012: Speech Acts Within Facebook Status Messages. Journal of Language and Social Psychology 7: 21−30. Christofides, ...
... 457-461. Bárdosi, Vilmos (szerk.). 2011. Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban. Tinta Kiadó, Budapest Kövecses, Zoltán. 2006. Language, Mind and Culture – a Practical Introduction. Oxford University ...
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>