Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó magyar irodalom

Összesen 50 találat.

1. oldal / 3
1. Elhunyt Frank Tibor (1948-2022)
(Felső menü/Társasági hírek)
... Loránd Tudományegyetemen. 1973-ban, az akkori Angol Nyelv és Irodalom Tanszéken meghonosította az angol nyelvű, brit és amerikai szakirodalmon alapuló történeti szakképzést. A magyar felsőoktatásban ez ...
2. Adamikné Jászó Anna
(Oldalmenü/Szerzőink)
  DSc, professor emeritus, ELTE BTK. Kutatási területe: nyelvészet, retorika. Újabb publikációi: 2016: Jókai és a retorika. Budapest: Trezor Kiadó; 2019: A stilisztikai kategóriákról. Magyar Nyelvőr. ...
3. Bart István (1944–2019)
(Felső menü/Társasági hírek)
... Európa. 1971. 322–329. Hemingway, Ernest: Cikkek, vallomások (By-line). In: Hemingway Művei 6. Bp: Magyar Helikon. 1971. 439–707. Spark, Muriel: A közönség bálványa (The Public Image). Bp: Európa. 1971. ...
4. Dr. Bakonyi István (1939–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
Társaságunk megrendülten tudatja, hogy életének 80. évében elhunyt dr. Bakonyi István nyelvészprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa.   Professzor ...
5. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
... úr elvesztése pótolhatatlan a Társaságunknak, magyarországi szlavisztikának, nyelvtudománynak, akadémiai életnek, az Egyetemnek és minden kollégájának, barátjának, tanítványának.   Nyomárkay István ...
6. Társaságunk 2019-es konferenciája
(Felső menü/Társasági hírek)
... Imre: A KUTYA ábrázolásának areális vonásai a frazeológiában 11.45-12.00 Benő Attila – Nagy Sándor István: Romániai magyar műfordítói lexikon 1945‒2018 12.00−12.15 Jászay László: A jelentés megváltozásáról ...
A magyar társalgáselemzés alapvetően angolszász és német forrásokra támaszkodik, miközben Európában ettől eltérő társalgási normák is léteznek, például a spanyol nyelvben. Ez a cikk a beszélőváltás szintjén ...
A 2002-ben létrehozott, azóta folyamatosan működő internetes hírportál, az Űrvilág (urvilag.hu) végigkísérte a hat évtizedes űrkorszak utolsó negyedét. Fő célunk a színvonalas magyar nyelvű űrkutatási ...
9. Máté Zita
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: MA munkahely: DSBarcelona beszélt nyelvek: magyar, német, spanyol, angol kutatási terület: nyelvoktatás módszertan, szociolingvisztika fontosabb publikációk: Mate, Zita 2017: ...
10. Domonkosi Ágnes (1973)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... szociolingvisztika, stilisztika, pragmatika 3-5 fontosabb publikáció: Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. A DE Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 79. szám. ...
11. Pölcz Ádám (1989)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, adjunktus tisztségek: mb. tanszékvezető-helyettes (ELTE TÓK), titkár (Magyar Szemiotikai Társaság), kurátor (Bolyai Műhely Alapítvány), ...
12. Vásárhelyi Tamás (1949)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: a biológia tudomány kandidátusa munkahely: nyugdíjas, önkéntesként dolgozik korábbi munkahelyein, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Magyar Természettudományi Múzeumban fontosabb ...
13. Bacsárdi László (1982)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: Soproni Egyetem, intézetigazgató egyetemi docens; BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék, tudományos munkatárs fontosabb tisztségek: alelnök (Magyar ...
14. Frey Sándor (1967)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... (Magyar Asztronautikai Társaság) kitüntetések: Nagy Ernő-díj (2005), Hevesi Endre-díj (2015) nyelvismeret: angol, orosz kutatási területek: rádiócsillagászat, interferometria, aktív ...
15. A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
(Felső menü/Társasági hírek)
... és szövegekvivalencia a nyelvfilozófia felől 11.00–11.45 Pacsai Imre: Tükörfordítás és etimológia 11.45–12.00 Jászay László: Némely orosz imperfektívum folyamatjelentésének magyar megfeleltetése ...
16. Megjelent új számunk
(Felső menü/Társasági hírek)
... a magyarra fordított gyerekirodalmi szövegekben   Bielecki Robert A főnévi igenév szintaxisa a magyar nyelvben   Fábics Tamás A mai magyarországi földrajzi nevek segítségével kimutatott kései ősszláv ...
Farkas Nóra – Seres Nóra   [Kivonat] [Abstract in English]  [A teljes cikk letölthető formátumban]
A 20–21. század fordulóján paradigmaváltás következett be a magyar gyerekirodalomban, ennek következtében ma a magyar gyerekirodalom központibb helyet foglal el az irodalmi poliszisztémában, mint korábban. ...
19. Seres Nóra
(Oldalmenü/Szerzőink)
... parlamenti vitája alkalmából 1925. február 20-án tartott beszédének retorikai elemzése (2015). A magyar gyerekirodalmi fordítás történetének vázlatos áttekintése (Farkas Nóra – Seres Nóra, 2017). e-mail-cím: ...
20. Farkas Nóra
(Oldalmenü/Szerzőink)
... magyar gyerekirodalmi fordítás történetének vázlatos áttekintése (Farkas Nóra – Seres Nóra, 2017). e-mail-cím: simbremyne@gmail.com  ...
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>