Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó media

Összesen 9 találat.

1. Bart István (1944–2019)
(Felső menü/Társasági hírek)
... Esszé. In: Kultusz és áldozat. A német esszé klasszikusai. Bp: Európa. 1981. 395–409. Griffiths, Trevor: Komédiások (Comedians). Bp: Európa. 1981. Ibsen, Henrik: A vadkacsa. Színnű öt felvonásban. (Vildanden). ...
... of language use.The goal of the paper is to present the various everyday, academic and mediating discourses thematizing linguistic interactions, and to explore how these discourses relate to and inform ...
... science in the dissemination of knowledge and why traveling exhibitions are so important in the communication and dissemination of scientific knowledge. Ideas about the importance of multimedia applications, ...
The purpose of this paper is to illustrate how the appropriate device and technique of media content for scientific dissemination helps to transfer the results of biomedical research. The first part of ...
The term fake news, i.e. news that spread false information, has been prevalent in public discourse since the 2016 presidential elections in the United States and the French presidential elections in 2017 ...
Szabó, Lilla   [Kivonat] [Abstract in English]   [A teljes cikk letölthető formátumban]
7. Gombos János (1992)
(Oldalmenü/Szerzőink)
  munkahely: Oktatási Hivatal, kommunikációs munkatárs nyelvismeret: angol nyelv kutatási területek: mediatizált kommunikáció, ismerkedés az online térben, hálózati társadalom, újmédia-kommunikáció ...
... of creativity he may provide even if his „hands are tied" multiple times. For this study, interlingual, intralingual, and intermedial (i.e., concerning different translation types) analyses have been carried ...
... media, such as Facebook, could have played a major role in influencing voters. Due to the inability of Facebook's own algorithm to detect fake news in users' newsfeed, many named the social media giant ...