Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó metaphor

Összesen 16 találat.

... (e.g. weeding out blatant fake news), FAKE NEWS IS WATER (tide of fake news) and FAKE NEWS IS AN ENEMY (e.g. the fight against fake news) conceptual metaphors, which appear not only within the given news ...
2. Sobczak, Anna
(Oldalmenü/Szerzőink)
... conceptual metaphor, multimodal metaphor, language and context, colour terms, linguistics methodology, corpus lingustics – publication: Użycie nazw barw niebieski, błękitny, granatowy w języku polskim ...
Sobczak, Anna   [Kivonat] [Abstract in English]     [A teljes cikk letölthető formátumban]
Cognitive Linguistics views metaphor as both a process and a product of understanding a concept in terms of another (Lakoff and Johnson 1980). Conceptual metaphor occur primarily in thought therefore it ...
... könyvsorozat, amely a vizuális, avagy a képi tanulás elméletével foglalkozik. (A 2011-ben megjelent első kötet az Images in Language. Metaphors and Metamorphoses, a 2012-ben megjelent második a The Iconic ...
... Press. Kövecses, Zoltán. 2005. Metaphor in Culture – Universality and Variation. Cambridge University Press. Kövecses, Zoltán. 2010. Metaphor: A Practical Introduction. Oxford University Press. Lian, ...
... extent. This study mainly deals with the images appearing in Hungarian prisoners' songs – a genre which is still commonly unknown – mostly highlighting the metaphors of the PRISONER and the PRISON. The ...
... Zoltán 2002: Metaphor (A practical introduction). New York: Oxford U.P. Ожегов,С. И. Сергей Иванович 1989: Словарь русского языка. Москва, изд. Академия Наук. Рукавишникова, M.B. 2009: Совесть как ...
... of contemporary Russian language use. Main goal of this article was to characterize the conceptual metaphor of conscience in Russian language and culture. Besides this, to review and summerize the results ...
  Márkus Andrea   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   Ahhoz, hogy rekonstruálni tudjuk egy adott nyelvközösség kultúrájának rendszerét, szükség van a különböző ...
... connected to death) and are based on metaphores (death as changing locations, as a dream, as the final end of everyday activities).   Keywords: death, metaphor, phraseological units, linguistic worldview ...
... Języka Polskiego UW. Kövecses Zoltán 2002: Metaphor. A practical introduction. New York: Oxford University Press. Kövecses Zoltán 2005: Metaphor in Culture. Universality and Variation. New York: Cambridge ...
In the focus of this work we have put the concept of »eye« in five different languages: English, Polish, Hungarian, Italian, and Russian. First of all, our aim was to identify the most important metaphors ...
The article presents different aspects of the concept of eye in the Polish linguistic image in the language of present-day users, phraseological units, metaphors. The analysis shows that the cognitive ...
Somló Katalin   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Einleitung Das Wort „Narratologie“ hat einen engeren und einen breiteren Sinn. Erstens steht dieses ...
... the different forms of “I fiction” make the essential performativity of the autobiography visible in a provoking way – and offer a “deeper” metaphoric truth of autobiography, too. My study supposes that ...