Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó nyelvjárás

Összesen 15 találat.

1. A szerb és a horvát nyelvújítás a 19. században
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... a célnak megnyerni, az egységesítési törekvések végül a szerbekre és a horvátokra korlátozódtak. Ennek eredményeképpen az 1850-es bécsi egyezményben elfogadták a Vuk Karadžić által javasolt što nyelvjáráson ...
... ezért nekik kellett "feltalálniuk" új szakkifejezéseket. Ezt meghatározta a könyv célközönsége ("szegény tudatlanoknak, nem a bölcs embereknek", "a magyar ifjúságnak" stb.). Gyakran használtak nyelvjárási ...
...  Bańczerowski Janusz: Az ábrázolás és az ekvivalencia fogalma a fordításban 11.30–11.45 Kiss Jenő: Szövegalkotás, nyelvjárások, dialektológia 11.45–12.00 Pacsai Imre: Az orosz nyelv keleti elemeinek ...
Császári Éva   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     A tanulmány célja a bükkszentkereszti szlovák nyelvjárás mai állapotának bemutatása különös tekintettel ...
A tanulmány a bükkszentkereszti szlovák nyelvjárás mai állapotát mutatja be különös tekintettel a kétnyelvűség és a nyelvben rögzült világkép specifikumaira a szellemi kultúra kiterjedt kontextusában, ...
6. Ván Benjámin: Szilády Áron élete
(Felső menü/Recenziók)
... Alapja pedig az lehetett, hogy Szilády ifjúkori tudományterülete, az orientalisztika több fontos nyelv és nyelvjárás ismeretét – adott esetben történeti ismeretét is – megkövetelte a 19. században, s követeli ...
7. Asteriskos 1.
(Oldalmenü/Kiadványok)
... peykar című művében (287) SÁGI, ATTILA: Nyelvjárási változások Japánban a 20. század első felében (305) SAVELIEVA, ELENA: Когнитивный сопоставительный анализ фразеоло-гизмов со значением обманывать ...
8. Császári Éva
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, tanársegéd nyelvismeret: magyar, szlovák, cseh, angol kutatási terület: dialektológia, magyarországi szlovák nyelvjárások, ...
... módszer a különírás volt (agonia: belső rettenetes hartz; visszér: érnek megcsomózása az ember lábain), a másik eljárás az egyszerű, köznyelvi, nyelvjárási kifejezések bevonása a szaknyelvbe. Gyakori az ...
... napjainkra ez a szerkesztés. Nyelvjárási különbségek vannak. De vajon mi lehet a valóságos köznyelvi helyzet?” (Mátai 2000). A saját gyűjtésű anyagom két korpusz összes kell szót tartalmazó adatát tartalmazza, ...
11. Gazdag Vilmos
(Oldalmenü/Szerzőink)
... évfolyam, 2009. évi 3. szám 476−481.; 3. Szláv eredetű lexikai elemek a Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban (Kárpátalja, Ukrajna). In: Határhelyzetek III. Önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől ...
12. Filológiánk tegnap és ma
(Felső menü/Tanulmányok)
... déli szláv nyelvből vagy nyelvjárásból való. A 14-15. századtól kezdve azonban a szlávból (mint mondottuk, főként a déli szlávból) egyre kevesebb  átvétellel találkozunk, annál több magyar szó kerül át ...
... az Ideatan Francisco de Holanda traktátusaiban – Nyelvjárások és nyelvi világkép – A tükörfordítás szerepe a világ nyelvi képének formálódásában – Fernando Pessoa Autopsicografia című versének fordításairól ...
14. Mura menti tájszótár
(Oldalmenü/Kiadványok)
... alapvetése magyar és horvát nyelven is olvasható. A Mura menti tájszótár a Délnyugat-Magyarországon (elsősorban Molnári, Murakeresztúr és Tótszerdahely községekben) beszélt nyelvjárás szókincsének feltárására ...
15. A Modern Filológiai Társaság éves konferenciája
(Felső menü/Társasági hírek)
... foglalkozott, vetített képes előadásában bemutatta, hogy a délnyugat-magyarországi horvát nyelvjárásokban milyen magyar nyelvi interferencia- és transzferenciajelenségekkel találkozhat a kutató. Például ...