Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó nyelvtörténet

Összesen 13 találat.

1. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
... Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu–Matica hrvatska, Zagreb (Biblioteka Hungarologica Zagrabiensis sorozatban). Nyomárkay professzor úr kutatásaiban a nyelvtörténetre, a történeti dialektológiára, ...
... összetartásának jelét abban látja, hogy Nyomárkay István kiteljesítette a burgenlandi nyelv Hadrovicstól irányított vizsgálatát azzal, hogy kiadta a burgenlandi horvát nyelvtörténeti szótárt (Sprachhistorisches ...
... megszületett, témába vágó tanulmányokból, reflexiókból is összegyűlt egy kötetre való.  A gyűjteményben 34 szerző tollából összesen 26 tanulmány kapott helyet, amelyek a nyelvtörténeti, a frazeológiai, ...
... témakörökben. 2013-ban két rangos elismerésben részesült: olasz nyelvtörténet kategóriában neki ítélték a tízévenként átadásra kerülő Galileo Galilei-díjat, illetve a firenzei Accademia della Crusca beválasztotta ...
5. Generációk nyelve. Konferenciafelhívás (CfP 1)
(Felső menü/Társasági hírek)
... internetnyelvészeti, nyelvtörténeti, kommunikációtudományi stb.) értelmezéseit, elméleti és gyakorlati szempontú megközelítéseit, valamint konkrét elemzéseket kíván felmutatni – a tervek szerint kitekintéssel ...
6. A szerb és a horvát nyelvújítás a 19. században
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... Akadémiai Kiadó. Nyomárkay István 2007: Rövid horvát és szerb nyelvtörténet. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék. Sokcsevits Dénes 2011: Horvátország a 7. századtól napjainkig. Budapest: Mundus ...
... az egynyelvű szótárak, amelyek a magyar nyelv különböző szempontú csoportosítását tűzik ki célul. A szótár profiljának megfelelően a szerző nyelvtörténeti, dialektológiai, nyelvhasználati, helyesírási ...
8. Németh Luca Anna (1989)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszék kitüntetések: köztársasági ösztöndíj (2010–2011. tanév), XXX. Jubileumi OTDK, I. helyezés; XXXI. OTDK, II. és III. helyezés; Pro Scientia ...
... A felmérés remélhetőleg segít közelebb kerülni a jelenség létrejöttének és terjedésének okaihoz.   2. A kettős állítmány jelenségéről 2.1. A kettős állítmány a szakirodalomban A Magyar nyelvtörténetben ...
10. Borbely, Angela: Russian-Polish lexical parallelism
(Oldalmenü/Abstracts in English)
Based on the fact that high similarity of Slavic languages can facilitate learning of the second Slavic language (in this case the two languages are Russian and Polish), I set the goal of making a dictionary ...
... tűztem ki célul, amely a nyelvtanulókat segítő anyagként szolgálhat. A számítógép nyújtotta lehetőségek segítségével legtöbb esetben algoritmusok mentén kimutatható összefüggések a nyelvtörténet már ismert ...
Borbély Angéla (Ангелa Борбей)   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     A dolgozat a Modern Filológiai Társaság által 2010-ben meghirdetett, Az év szakdolgozata ...
13. Rövid horvát és szerb nyelvtörténet
(Oldalmenü/Kiadványok)
... mind a téma iránt érdeklődő szélesebb körú közönség haszonnal forgathatja. A horvát és a szerb nyelv történetét magyar nyelven bemutató munka újdonsága, hogy a nyelvtörténet áttekintésén túl kitér a magyar ...