Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó perspective

Összesen 9 találat.

... tool of his argumntation is the example, i. e. the parable. His style is characterized by the rich abundance of figures. Jókai's art can be put into a new perspective by the rhetorical knowledge and rhetorical ...
2. Bielecki Robert
(Oldalmenü/Szerzőink)
... szintaxis, szemantika, történeti-összehasonlító nyelvészet, nyelvoktatás, nyelvfilozófia fontosabb publikációk: Finnish Case Grammar. From the Syntactic and Semantic Perspectives (2015), Język estoński ...
... sémantiques des indéfines dans une perspective textuelle címet viseli, és a határozatlan determinánsok jelentéseinek problémáit vizsgálja a szöveg szintjén, referenciális és pragmatikai sajátosságokat ...
... 1993. Contrastive Studies of English and Chinese. Higher Education Press. Yu, Ning 1998. The Contemporary Theory of Metaphor: A Perspective from Chinese. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins. Yu, Ning ...
5. Németh, Ákos: Nyugat népe
(Oldalmenü/Abstracts in English)
... decades, too. The volume of the Nyugat népe studies based on the lectures of the ‘Nyugat útjai’ conference, celebrating the 100th anniversary of foundation of the periodical, give a new perspective for ...
The present study aims at investigating the use of light verb constructions from a translational perspective. After presenting the various names used for these constructions and giving a comprehensive ...
... I use for various research perspectives. They include the following areas: (a) pragmatic-oriented approaches, in the scope of which text is viewed as the interaction of communication partners (Álvarez ...
... goes together with the perspective of a child. I dedicate a distinct chapter to the manifestation of the forms of irony and I trace it back to this special perspective. In the final chapter I intend to ...
Zsigmond Adél [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   A dolgozat a Modern Filológiai Társaság által 2010-ben meghirdetett, Az év szakdolgozata pályázat egyik nyertes ...