Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó proto slavic

Összesen 29 találat.

1. oldal / 2
1. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
Az MTA Modern Filológia Társasága mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja, hogy szeretett és tisztelt elnökünk, Nyomárkay István professzor úr 2020. augusztus 6-án, életének 84. évében elhunyt. Professzor ...
According to many researchers' opinion, a relative unity of Ancient Slavic language could have taken place until IV century A.D. Starting from IV century and until VIII-IX century A.D. it is only the late ...
3. Fábics Tamás
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: Magyar Posta Zrt. nyelvismeret: magyar, orosz, horvát, német kutatási területek: szláv őshazakutatás, ősszláv nyelv, magyar-szláv nyelvi kölcsönhatások néhány ...
Elhangzott 2017. április 7-én a Modern Filológiai Társaság és a Magyar Nyelvtudományi Társaság együttes ünnepi ülésén Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Konferenciatermében. A köszöntő ...
... szándék ellenére inkább elismerőnek igyekszik értelmezni). Ez teszi lehetővé a lengyel nyelvben rögzült igen összetett és gazdag prototipikus kutyaképet. A felhasználók különböző csoportjai valószínűleg ...
Az MTA Modern Filológiai Társaság 2014. nyári konferenciája A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben központi téma köré szerveződött. A konferencia helyszíne ismét az ELTE BTK Gólyavár ...
Az MTA Modern Filológiai Társaság idei konferenciája 2014. június 16-án hétfőn 8.30-kor kezdődik. A tanácskozás központi témája: A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. A ...
... (számítógépes, elektronikus, online) szótárakat, majd megalkotja a prototipikus szótár modelljét. A nyomtatott és az elektronikus prototipikus szótár mint szövegtípus a 20. században megjelent jellegzetes ...
... then creates the modell of the prototypical dictionary. In brief the prototypical printed and digital dictionary texts which help define the reading process of digital dictionaries are compared.   Keywords: ...
... tudás jellegét. Ezt követően különböző szempontok alapján kategorizálja a nyomtatott (modern szótárak) és a digitális (számítógépes, elektronikus, online) szótárakat, majd megalkotja a prototipikus szótár ...
11. Bugovits Valéria
(Oldalmenü/Szerzőink)
végzettség: tudományegyetem (ELTE BTK, Veszprémi Egyetem, BME) szakképzettség: középiskolai tanár (szakok: magyar, orosz, angol), szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, könyvtáros fontosabb ...
Császári Éva   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     A tanulmány célja a bükkszentkereszti szlovák nyelvjárás mai állapotának bemutatása különös tekintettel ...
... jár. Míg az első lektorálás rutineljárásnak tekinthető a kiadói protokollban, amely a kiváló és gyengébb fordítások esetében egyaránt végrehajtandó, addig az újraszerkesztés hangsúlyozottan javító céllal ...
... régről származó mágikus erejébe vetett hit ad, ez pedig a rosszakarat, rossz tekintet.   4. A szem fogalom konceptualizációja A szem prototipikus fogalmi jegyei a leírás következő aspektusait aktiválják ...
... az általa vezetett protoavantgárd unanimista mozgalom Nouvelle Revue Francaise-hez fűződő kapcsolata joggal vethető össze Kassák és a Nyugat vitatkozó-együttműködő viszonyával. A szerző megállapítása szerint ...
Gedeon Sarolta   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     Dosztojevszkij műveinek magyarországi fogadtatását a második világháborútól kezdődően kutatja a készülő ...
17. Borbely, Angela: Russian-Polish lexical parallelism
(Oldalmenü/Abstracts in English)
... the vocabularies, the research reveals the most important consonant and vowel changes and also the results of development of Proto-Slavic sound groups. Besides the historical linguistic journey, the 8000 ...
Kiindulva abból, hogy a szláv nyelvek közti nagyfokú hasonlóság jelentősen megkönnyítheti a második szláv nyelv tanulását (jelen esetben ez a két nyelv az orosz és a lengyel), egy olyan szótár összeállítását ...
Borbély Angéla (Ангелa Борбей)   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     A dolgozat a Modern Filológiai Társaság által 2010-ben meghirdetett, Az év szakdolgozata ...
Bańczerowski Janusz hetvenéves   Bańczerowski Janusz professzor úr, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Lengyel Filológiai tanszékének egykori vezetője és a Szláv és Balti Filológiai Intézet igazgatója ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>