Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó recenzió

Összesen 14 találat.

1. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
... középszótár (szerzője Kacziba Ágnes és Mirjana Burzan), amelyhez a recenziót Nyomárkay István professzor úr írta. Professzor úr számos írása nem jelent meg. Tavaly elkezdtük ezeknek a rendszerezését, ...
... a szaknyelvi kutatásokkal foglalkozik. Egy recenzió hossza nem teszi lehetővé, hogy mind a 39 tanulmányt részletesen bemutassunk, ezért a közel negyven tanulmány közül néhányat összevontan, néhányat önállóan ...
... Eszter gyűjtötte össze a tanárrá válásuk motivációit. A kötetet egy konferenciabeszámoló és egy recenzió zárja, mindkettőt Perge Gabriella doktoranda írta. A tanulmánykötet tipográfiai szempontból igényes, ...
4. Megjelentek a 2013-as folyóiratszámok
(Felső menü/Társasági hírek)
... i węgierskim (w świetle materiałów ankietowych) (21–27)   Recenzió Bognár Zoltán: Ván Benjámin: Szilády Áron élete (28–41)       Filológia.hu 2013/3–4. Tanulmány Kou Danyang − Desbordes-Korcsev ...
5. Bugovits Valéria
(Oldalmenü/Szerzőink)
...  fontosabb publikációk: 1. Ibsen – emlékkönyv recenziója (Судья и строитель. Писатели России и Запада о Генрике Ибсене. Издательство »Рудомино«, Москва, 2004. Всероссийская государственная библиотека ...
... Dóra Zoltán fent említett tanulmánya volt, a másik pedig Mátai Mária a Magyar grammatikáról írott recenziója, melyben a kettős állítmányról ezt írja: „Érdekelne egy felmérés arról, mennyire terjedt el ...
... Németh László Nyugatban megjelent Tolsztoj-recenziója: „Ha Oroszország meg is tagadná azt, amit a múlt században »orosz lélekké« korlátoztak, a Dosztojevszkij- és Tolsztoj-kultusz az országok lelki vizsgája ...
Teplán Ágnes [A teljes cikk letölthető formátumban]   Shelley és Keats barátsága az irodalom egyik legfontosabb találkozása volt, erről tanúskodik Péter Ágnes két irodalomtörténeti műve is; a „Késhet ...
9. Gazdag Vilmos
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Beregsasiensis II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve 2009. VIII. évfolyam, 2. kötet 199−213. 2. Jelentés az ukrán−magyar nyelvhatárról (recenzió). In: Kisebbségkutatás 18. ...
... is megfelel. [Abstract in English]   Eszmetörténet mint a politikatudomány provokációja   Takáts József könyvével már több recenzió is foglalkozott a közelmúltban. A mű összefoglaló igénye, ...
11. A világ nyelvi képe
(Oldalmenü/Kiadványok)
...  kritikai áttekintését adja. Olvassa el Boross Viktor recenzióját a kötetről!      ...
12. Rövid horvát és szerb nyelvtörténet
(Oldalmenü/Kiadványok)
... horvát és szerb nyelvtörténet külön előnye, hogy a hivatkozott szakirodalmon túl bőséges, több mint ötvenoldalnyi, tematikusan rendezett bibliográfiát is közöl. Olvassa el Albert Sándor recenzióját a ...
13. Filológia.hu
(Oldalmenü/Főmenü)
... 2010 januárja óta működik. A honlapon hosszabb tanulmányok, rövidebb cikkek -- kisebb közlemények, illetve recenziók kapnak helyet. A tavaly meghirdetett "Az év szakdolgozata" pályázat győztes munkái ...
14. Recenziók
(Kategória)