Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó representation

Összesen 7 találat.

Dziewońska-Kiss Dorota, Fábián Krisztina   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban] 1. Bevezetés Jelen munka célja a »szem« fogalom nyelvi képének rekonstruálása ...
... we searched not only phraseologies but contemporary language patterns too. Through these patterns, we tried to show how rich and colorful is the representation of the concept »eye« in these five languages. ...
... representation could be used for demonstrating the negative nature of capitalist society.  ...
... of the 20th century the ways of representation seem to change in the autobiographical forms. After the internalization of autobiographical discourses and their filling with fictional and rhetoric motives, ...
... az 1832-es „Nagy Reformtörvény” (Representation of the People Act) szellemében. Az eddigiekben vázolt diszkurzív logika alapján nem meglepő, hogy a 19. század konzervativizmusát a liberális kihívásra ...
... to talk about an ideology. Ideology is but a composite of the “basic beliefs that underlie the social representations of a social group” (van Dijk 2003: 10). The literature abounds in the description ...
... reveal the spheres of power and the representations of dictatorship filtered through a child’s eye.  ...