Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó slavic vocabulary

Összesen 21 találat.

1. oldal / 2
1. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
... számára. Nyomárkay professzor úr 2000-től a legrangosabb magyar szlavisztikai folyóirat, nemzetközileg is regisztrált és elismert Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae főszerkesztője. 2009-től ...
According to many researchers' opinion, a relative unity of Ancient Slavic language could have taken place until IV century A.D. Starting from IV century and until VIII-IX century A.D. it is only the late ...
3. Fábics Tamás
(Oldalmenü/Szerzőink)
... publikáció: Ещё раз к вопросу о славянской прародине // Studia Slavica Savariensia. Szombathely, 2003.; К вопросу о культурно-языковых контактах фракийцев и славян (в свете теорий славянской прародины) ...
... őt tüntették ki a Vatroslav Jagić-emlékéremmel. 2000 óta ő a Studia Slavica Hungarica felelős szerkesztője, a zágrábi és eszéki egyetem díszdoktora. Radoslav Katičić a budapesti szlavisztikai iskola szellemi ...
... „Etymologia vocum, slavicarum" nyelvhasználatát elemezte, különösen a szlovák nyelvi sztenderdizáció szempontjából. Zachar Viktor Neologizmusok fordítása – neologizmusok a fordításban chiazmusos címe ...
... Krím elesett (az ukrán válság az orosz média tükrében) 17.15−17.30 Lesfalviné Csengődi Ágnes: Anton Bernolák „Etymologia vocum, slavicarum" nyelvhasználata 17.30−17.45 Zachar Viktor: Neologizmusok ...
7. Bugovits Valéria
(Oldalmenü/Szerzőink)
... между описаниями природы и описанием  души в раннем творчестве Л. Н. Толстого – Slavica 2010. 143−157. 5. Glamour by Endre Török. The setting of the life-work. Török Endre Átragyogás című poszthumusz életműkiadásának ...
... Anna 2001a: A nyelvjárások és a nem nyelvjárási rétegek értékrendszere. In: Nyomárkay István (szerk.): Hungaro-Slavica 2001. Budapest: ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet. 65−71. Gyivicsán Anna 2001b: ...
The study presents the today’s state of Slovak dialect through functional layers of language with special regard to faetures of linguistic image of world in the extended context of intellectual culture. ...
...    Internetes hivatkozások COCA: Corpus of Contemporary American English. http://www.americancorpus.org/ [2010. 11. 03.] Стоянова, Елена:‘Глаза’ в русском лингвокультурном пространстве. http://www.russian.slavica.org/article1006.html ...
... szellemi háttere. In: Protestáns Szemle, 1992/4. 258–270. Дуккон, Агнеш 2007: Рецепция Достоевского в Венгрии в 1920-1940-е годы в ключе экзистенциальной философии. In: StudiaSlavicaHungarica 52/1-2, ...
12. Borbely, Angela: Russian-Polish lexical parallelism
(Oldalmenü/Abstracts in English)
Based on the fact that high similarity of Slavic languages can facilitate learning of the second Slavic language (in this case the two languages are Russian and Polish), I set the goal of making a dictionary ...
Kiindulva abból, hogy a szláv nyelvek közti nagyfokú hasonlóság jelentősen megkönnyítheti a második szláv nyelv tanulását (jelen esetben ez a két nyelv az orosz és a lengyel), egy olyan szótár összeállítását ...
Borbély Angéla (Ангелa Борбей)   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     A dolgozat a Modern Filológiai Társaság által 2010-ben meghirdetett, Az év szakdolgozata ...
... de lengyelországi felsőoktatási intézményekkel is. Tagja a Studia Slavica Academiae Scientiraum Hungaricae, valamint a Studia Slavica Savariensia című nemzetközi szlavisztikai folyóiratok szerkesztőbizottságának. ...
16. Bańczerowski Janusz (1941)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: kandidátus, az MTA doktora munkahely: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék fontosabb tisztség(ek): a Studia Slavica Academiae Scientiarum ...
... South Slavic version of the Dada, the Zenitism builds its poetry on ancient, barbarian instincts of the Balkans. After the chief editor of the periodical  Zenit has moved to Belgrade, the Croatian relations ...
18. Filológiánk tegnap és ma
(Felső menü/Tanulmányok)
... hogy legalább hozzávetőleges képet nyerjek róla, valójában hány magyar (eredetű) szó élte át századok viharait. A kutatás eredményeit ismertettem a Studia Slavica 50. évfolyamának 1-2. kötetében. Most ...
19. Rövid horvát és szerb nyelvtörténet
(Oldalmenü/Kiadványok)
Nyomárkay István Opera Slavica Budapestinensia, Linguæ Slavicæ. Cathedra Philologiæ Slavicæ. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2007.   A kötetet mind a szlavisztika szakos egyetemi hallgatók, ...
20. Vegh Ivona (1976)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... nyelv, angol nyelv kutatási terület(ek): magyar–horvát nyelvi kontaktusok, horvát dialektológia publikáció: Morfološka i semantička obilježja mjesnog govora Mačkovca, In: Studia Slavica Savariensia ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>