Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó szakdolgozat

Összesen 23 találat.

1. oldal / 2
1. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
... Akkreditációs Bizottság Nyelvtudományi és Filozófiai Szakbizottságának. Szakdolgozatok, PhD-értekezések, akadémiai doktori értekezések rendszeres bírálója volt, valamint a védési bizottságok elnökeként ...
2. Papp Andrea (1950–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
... képzési felelőse. Az Intézet keretében angol–magyar fordítási és angolszász gyerekirodalom tárgyú kurzusokat tartott, amelyekre többszörös túljelentkezés volt minden félévben. Irányításával számos szakdolgozat ...
3. Köztes jelentés Az év szakdolgozata pályázatról
(Felső menü/Társasági hírek)
Az év szakdolgozata pályázatra tavaly hatvan jelentkezés érkezett, ebből negyven alapképzéses, húsz mesterképzéses hallgató nyújtotta be a pályázatát, a három kategóriában (irodalomtudomány, nyelvtudomány, ...
4. Az év szakdolgozata 2015: pályázati felhívás
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága a 2009-től folytatott hagyományának megfelelően pályázatot hirdet „Az év szakdolgozata” címmel – nyelvtudomány, irodalomtudomány, illetve kommunikáció ...
Nagy Enikő   [Kivonat] [Abstract in English]   A dolgozat a Modern Filológiai Társaság által 2013-ban meghirdetett, Az év szakdolgozata pályázat egyik nyertes munkája.   1. Bevezetés „Óriási ...
6. Nagy Enikő (1986)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: nyelvtudományi doktori képzés (2012–[2015]) munkahely: Új Ember Szerkesztőség és Kiadóhivatal (2012–) kitüntetések: Az év szakdolgozata díj kommunikáció kategóriában (2011), Nagy ...
7. Brichter Edit
(Oldalmenü/Szerzőink)
főiskolai hallgató nyelvismeret: angol, német publikáció: A gazdasági válság hatása a bankszektorra 2008-tól (BA-szakdolgozat, megjelenés alatt) e-mail cím: brichteredit[kukac]freemail.hu   ...
8. Az év szakdolgozata pályázat nyertesei 2011
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
A 2011-ben meghirdetett, Az év szakdolgozata pályázat eredményhirdetése 2012. szeptember 28-án  pénteken 16 órától az ELTE BTK Múzeum körút 4/A épület 2. emeleti nyelvészkönytárában volt, a kutatók éjszakája ...
... Ildikó 1980: Ember- és természetfeletti lények Répáshuta hiedelemvilágában. Egy szakdolgozat tanulságai. In. Viga Gyula (szerk.): Nemzetiségi falvak a Bükk-hegységben. Miskolc: Merman ottó Múzeum. 42−47. ...
10. Az év szakdolgozata pályázat díjátadója 2012
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
Az év szakdolgozata pályázat eredményhirdetése − a honlapunkon korábban közzétett információknak megfelelően − a kutatók éjszakája programsorozat keretében lesz.   A díjátadó időpontja: 2012. szeptember ...
11. Az év szakdolgozata pályázatról félidőben 2011
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
Még 2011. szeptember 30-ig várjuk Az év szakdolgozata kitüntető címre a pályázatokat. Az augusztus 10-ig beérkezett számos pályázat adatai diagramszerűen a következők:   A dolgozatok nagyrészt ...
12. Az év szakdolgozata 2011 (pályázat)
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
Az MTA Modern Filológiai Társasága pályázatot hirdet „Az év szakdolgozata” címmel – nyelvtudomány, irodalom- vagy kommunikáció- és médiatudomány témakörben. A társaság folyóirata, a Filológia.hu (www.filologia.hu) ...
... János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve, Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens, Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot?. A tudományos írás etikájával kapcsolatban megemlítette a plágiumot, a copy-paste ...
... mozzanataival elméleti úton is bizonyíthatók. A szakdolgozat a két nyelv szókincse közti összefüggésekre összpontosít, többnyire a szavak szótári alakjában. A kutatás az ily módon lelt szócikkekre kivetítve ...
Borbély Angéla (Ангелa Борбей)   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]     A dolgozat a Modern Filológiai Társaság által 2010-ben meghirdetett, Az év szakdolgozata ...
Havasmezői Gergely [kivonat] [abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   A dolgozat a Modern Filológiai Társaság által 2010-ben meghirdetett, Az év szakdolgozata pályázat egyik ...
A nézőpontiság kérdése és következményei a gyermeki gondolkodást érvényesítő kortárs magyar családregényekben   Az utóbbi néhány évben, évtizedben igencsak megnőtt a gyermeki látásmódot érvényesítő ...
18. Az év szakdolgozata 2009
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
Az év szakdolgozata pályázat nyerteseit a 2009. júniusi konferencián a társaság elnöke, Nyomárkay István köszöntötte. A társaság új, online folyóiratának a szerkesztője és szerkesztőbizottsága értékelte ...
19. A Modern Filológiai Társaság
(Oldalmenü/Főmenü)
... és a doktoranduszok felé. Ezért hoztuk létre a Filológia.hu internetes folyóiratunkat, ezért hirdettük meg Az év legjobb szakdolgozata pályázatot is. Lehetőséget kívánunk biztosítani az arra érdemes dolgozatok ...
20. Filológia.hu
(Oldalmenü/Főmenü)
... 2010 januárja óta működik. A honlapon hosszabb tanulmányok, rövidebb cikkek -- kisebb közlemények, illetve recenziók kapnak helyet. A tavaly meghirdetett "Az év szakdolgozata" pályázat győztes munkái ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>