Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó szerb

Összesen 33 találat.

1. oldal / 2
1. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
... között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója volt magyar és délszláv (szerb-horvát) szakon. Egyetemi tanulmányai alatt Bárczi Géza volt rá a legnagyobb hatással, míg a ...
2. Papp Melinda
(Oldalmenü/Szerzőink)
... http://www.cecog.eu/abstract/DUCOG_Abstract_Book_2018_web.pdf [2019. 03. 05.] Papp Melinda 2018b: A nem szó szerinti jelentések szerepe a Metamorphoses Meseterápiás Módszerben pragmatikai perspektívából. ...
...  - a kutya megelégszik a legrosszabb minőségű étellel. A háztartásban tartott kutyák mindenevők, és főleg szegényebb családoknál, gyakran gyenge minőségű ételt esznek, kényszerből nem válogatósak: Tanie ...
4. Megjelentek a 2013-as folyóiratszámok
(Felső menü/Társasági hírek)
... rabénekek képi világa. Különös tekintettel a BÖRTÖN és a RAB metafora megnyilvánulási formáira (80–91) Márkus Andrea: A szerb és a horvát nyelvújítás a 19. században. Néhány szerb és horvát terminus ...
5. A szerb és a horvát nyelvújítás a 19. században
(Felső menü/Kisebb közlemények)
Néhány szerb és horvát terminus összevetése az oktatás területéről   Márkus Andrea   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A 18-19. századi ...
... óhajtott nyújtani elsősorban az arra érdemes és témavezetőjük által is ajánlott doktoranduszoknak és tehetséges MA-hallgatóknak is. Rajtuk kívül vagy inkább mellettük előadás tartására egy Szerbiában és ...
... csoportját egymással összefüggő, koherens térbeli rendszerbe foglalják” (Kövecses 2010: 92), valamint értékelő funkciójuk is kulcsfontosságú; az ontológiaiak „az érvelés épület”-típusú képek, amelyeknek ...
... a sajtóról 1915: 60–107; Buzinkay 2001: 188–189; Mucsi 1984: 194–195). A Nap kezdetben ugyancsak a Szerbia elleni megtorló háború mellett állt. Hasábjain az addig megszokott szenzációk, botrányos leleplezések ...
9. Kovács Aleksandra (1965)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD hallgató munkahely: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., Budapest (Nemzeti Tankönyvkiadó) nyelvismeret: horvát, magyar, szerb, angol, szlovén kutatási területek: frazeológia, ...
... (nach + richten); olyan közlést nevez meg, amely utasításokat tartalmaz. A német szó a 17. századtól adatolható (DudEt). Más a helyzet az orosz вecти, valamint a szerb és horvát vesti, vijesti esetében, ...
... szlovákok vonatkozásában a kiegyezés utáni polgári fejlődés időszakáig nyúlnak vissza, amikor a történelmi Magyarországon kiépülő kulturális, politikai és gazdasági polgári intézményrendszerben a magyar ...
... Futó Hargita és Hózsa Éva a tulajdonnevek hozzáférhetőségét vizsgálta a szerb és német kultúrában, Kosztolányi Dezső és Gion Nándor regényeinek fordítása alapján. Külön problémát jelent a beszélő nevek ...
... 1118–23). Feltűnő, hogy a Vörösmarty Akadémia tagjai az új rendszerben is fontos pozíciókban voltak jelen: Bíró Lajos elnök mellett többek között Babits és Révész Béla volt az alelnök, a szervezet végrehajtó ...
... ki, hanem az összes előfordulást megpróbáltam rendszerbe foglalni, a két vizsgálandó kategória mellett azonban jelen dolgozatban a többiről csak említést teszek.   3. Egy izgalmas kísérlet, mely folytatásra ...
... sajátos eltérések mellett, hasonlóképpen interpretálják a világot, tehát hasonló a világképük (Bańczerowski 2008: 139‒151). A magyar és a szerb sem genetikai szempontból sem nyelvtipológiai szempontból ...
A tanulmány célja bemutatni a hasonlóságokat és a különbségeket a magyar és a szerb nyelv, illetve nép világképében. Ehhez olyan frazeológiai kapcsolatokat vizsgálok meg, amelyek a halállal mint kultúrjelenséggel ...
17. Márkus Andrea (1983)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktoranda munkahely: SZTE BTK Szláv Filológiai Tanszék (óraadó) nyelvismeret: magyar, szerb, horvát, német kutatási területek: szláv filológia, szerb nyelvújítás e-mail cím: ...
... a metaforikus rendszerben. Az oppozíció első tagja (= fény) a tudást, a második pedig (= sötétség = a fény hiánya) a nemtudást szimbolizálja: világos, sötét fejű, agyú ember; a helyzet világossága; világosság ...
... belüli nemzedékváltás kérdései: a Halász Gábor, Szerb Antal munkássága által megjelenített irodalmi modernség-koncepciók megjelenése és a nyugatos hagyománycsere problematikája jól illeszkedne a kötet ...
...  Márkus Andrea az „új” déli szláv irodalmi nyelveket ismertette, Jugoszlávia felbomlását követően a szerbhorvátból négy irodalmi-sztenderd nyelv jött létre (szerb, horvát, bosnyák, montenegrói). Az előadó ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>