Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó szláv lexika

Összesen 43 találat.

1. oldal / 3
1. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
... között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója volt magyar és délszláv (szerb-horvát) szakon. Egyetemi tanulmányai alatt Bárczi Géza volt rá a legnagyobb hatással, míg a ...
2. Társaságunk 2019-es konferenciája
(Felső menü/Társasági hírek)
... orosz példák tükrében (régi és új esetek) 12.15−12.30 Zoltán András: Egy kérdéses ősszláv rekonstrukció: *starati sę" 12.30−12.45 Pátrovics Péter: A borostyán nyelvi képének alakulása az európai ...
3. Megjelent új számunk
(Felső menü/Társasági hírek)
... a magyarra fordított gyerekirodalmi szövegekben   Bielecki Robert A főnévi igenév szintaxisa a magyar nyelvben   Fábics Tamás A mai magyarországi földrajzi nevek segítségével kimutatott kései ősszláv ...
Fábics Tamás   [Kivonat] [Abstract in English]   [A teljes cikk letölthető formátumban]
S. B. Bernštejn és Vl. Georgiev kutatók szerint az ősszláv nyelv viszonylagos egysége a Kr. u. 4. századig tehető fel, utána már csak kései ősszláv dialektusokról beszélhetünk. Az említett tudósok szerint ...
6. Fábics Tamás
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: Magyar Posta Zrt. nyelvismeret: magyar, orosz, horvát, német kutatási területek: szláv őshazakutatás, ősszláv nyelv, magyar-szláv nyelvi kölcsönhatások néhány ...
... szerepet játszottak. Ez természetes. Hiszen a magyarságnak a szlávsággal, a magyar nyelvnek szláv nyelvekkel való intenzív kapcsolata magától értődővé tette a hazai szlavisztika kiemelt fontosságát. Benkő ...
8. Dankó Szilvia (1971)
(Oldalmenü/Szerzőink)
foglalkozás: PhD-hallgató (ELTE FTT), nemzetközi értékesítési menedzser nyelvismeret: angol, spanyol, német kutatási területek: korpuszkutatás, lexikai mintázatok műfaji vizsgálata publikáció: ...
9. Világkép és etimológia
(Felső menü/Társasági hírek)
...  10.15–10.30 Albert Sándor: „Teória" és "elmélet" – az etimológiától a világképig 10.30–10.45 Zoltán András: Régi keleti szláv jövevényszavaink kérdéséhez 10.45–11.00 Frank Tibor: Az amerikai ...
10. Frazeológia – az emberi világkép tükrözője
(Felső menü/Társasági hírek)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága Frazeológia – az emberi világkép tükrözője címmel konferenciát rendez. Az egyes szavak mögött meghatározó és jellegzetes szemléleti háttér húzódik ...
... szláv szókincsbe tartozik, a korábbi etimológiája pedig bizonytalan. A lengyel szótörténeti szótárak a szanszkrit peҫus-t (‘marha, házi állat’ – mivel a kutyák az első háziasított állatok közé tartoztak), ...
12. Desbordes-Korcsev, Katarzyna (1977)
(Oldalmenü/Szerzőink)
– PhD-hallgató (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szláv Nyelvészet) – nyelvismeret: lengyel (anyanyelv); magyar (felsőfok); angol (középfok) – kutatási területek: kognitív nyelvészet, nyelvi világkép ...
Eperjes: Filozoficka Fakulta Presovskej Univerzity, 2012. 100 pp. ISBN: 978-80-555-0612-8   Bánhegyi Mátyás [A teljes cikk letölthető formátumban] A Non-Literary and Literary Text in Translation ...
14. A szerb és a horvát nyelvújítás a 19. században
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... irodalmi nyelv megteremtése volt. A mozgalom képviselői egyetlen közös irodalmi nyelvet kívántak volna létrehozni az összes déli szláv nép számára, de mivel sem a bolgárokat, sem a szlovénokat nem sikerült ...
... magyarázat   E tanulmány az ELTE, BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola a Szláv Nyelvtudományi és a Kulturális Nyelvészeti Programjának keretében 2013. évben tartott „Kogníció, kommunikáció, világkép” ...
Veszelszki Ágnes [A teljes cikk letölthető formátumban]  A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága fennállásának 30. évfordulójára ünnepi konferenciát rendezett. Az ülés időpontja: ...
... határain, és részt követel magának az angol, a német, a szláv, a magyar szakszókincs megalkotásában is. Európában a 18. század végétől kezdődő nyelvművelési és nyelvújítási törekvések nagyrészt arra ...
... jeles napok speciális területe adja. A legrégebbi réteget képező szokáselemek, a szláv mitológiához, illetve hiedelemvilághoz tartozó szegmensek már csak nyomokban érhetők tetten. A nyelvi világkép ősi ...
19. A szótól a szövegig
(Oldalmenü/Kiadványok)
... 161 LUKÁCS ISTVÁN: Infinitívuszok inváziója – A krležai szöveguniverzum egy „diszkrét bája” 167 MÁRKUS ANDREA: „Új” déli szláv irodalmi nyelvek 173 MARÓTH MIKLÓS: Az iszlám ismerete a mai világban ...
20. Császári Éva
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, tanársegéd nyelvismeret: magyar, szlovák, cseh, angol kutatási terület: dialektológia, magyarországi szlovák nyelvjárások, ...
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>