Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó tanulmánykötet

Összesen 19 találat.

1. Elhunyt Frank Tibor (1948-2022)
(Felső menü/Társasági hírek)
... indította el tudományos pályán, akik ma már szinte minden nagyobb magyar és több külföldi egyetem oktatói között ott vannak. Tanítványai 2004-ben volt tanáruk által szerkesztett tanulmánykötettel fejezték ...
2. Papp Andrea (1950–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
... született a fordítástudomány és az angolszász gyerekirodalom tárgyában. Papp Andrea több jelentős monográfia, illetve önálló tanulmánykötet és számos tanulmány szerzőjeként elismert tudós volt, akinek ...
3. Balogh Andrea (1988)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... befolyásolt kommunikációs felületek nyelvi környezetének vizsgálata publikációk: 1. Gamergenerációk. In: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (szerk): Generációk nyelve: Tanulmánykötet. Budapest: Inter; Magyar ...
... az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke. A bemutatott kötet a 2012-ben megrendezett, negyedik konferencián elhangzott előadások válogatott, írott változatát tartalmazza. A tanulmánykötet a tudományok és ...
... egyszerű, ugyanakkor rendkívül igényes tanulmánykötetet az egyes szerzők ábécérendben történő bemutatása, valamint egy igen hasznos tárgymutató zárja. A Visual Learning könyvsorozat negyedik, a The Power ...
6. A Modern Filológiai Társaság története
(Felső menü/Társasági hírek)
... című tanulmánykötetben. A tanulmány itt elérhető.   Bibliográfiai adatok: Frank Tibor 2014: A Modern Filológiai Társaság születése. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő ...
...    A Modern Filológiai Társaság 2014. nyári konferenciáját a Társaság elnökének, Nyomárkay István akadémikusnak az összefoglalása zárta. Az elhangzott előadások írott változata lektorált tanulmánykötetben ...
Budapest, ELTE BTK Trefort-kert Alapítvány, 2014.   Tizer Vivien [A teljes cikk letölthető formátumban]       A GPS 60° címet viseli az a tanulmánykötet, amely Giampaolo Salvi, az Eötvös ...
... Eszter gyűjtötte össze a tanárrá válásuk motivációit. A kötetet egy konferenciabeszámoló és egy recenzió zárja, mindkettőt Perge Gabriella doktoranda írta. A tanulmánykötet tipográfiai szempontból igényes, ...
... formában megfogalmazva a hazai Dante-interpretációnak évtizedeken át ez lesz a jellemző álláspontja, amelyet a Dante születésének hétszázadik évfordulójára kiadott, Kardos Tibor szerkesztette tanulmánykötet ...
11. Asteriskos 1.
(Oldalmenü/Kiadványok)
... kötet szerkesztői: Gósy Mária, Péteri Attila. 2012. május 9-én megjelent az Asteriskos tanulmánykötet-sorozat első kötete.       ÁCS, PÉTER: Az interskandináv kommunikációra visszatérve: ...
... novelláinak is kizárólag az impresszionista vonásait elemzi, ugyanúgy, mint Murvai Olga az impresszionizmusról 1976-ban megjelent tanulmánykötetben (Murvai 1976). Közben viszont ugyanitt Szabó Zoltán már ...
... centenáriumi konferencián elhangzott előadások anyagából összeállított tanulmánykötet írásai a legutóbbi évtizedek hazai és nemzetközi társadalmi, kulturális, irodalmi modernizáció-elméleteinek horizontjáról ...
... halálra vált szerelmeséét” (Bartal 2008: 340). Kelevéz Ágnes 2008-as tanulmánykötetében olvashatjuk, hogy a Laodameia alapötletét Babits egy korábbi költeménye, a Protesilaos adta: „Az Angyalos könyvben, ...
2010. június 2-án 14 órakor a Múzeum körúti 4/A épület kari nagytanácstermében lesz a Fábián Zsuzsanna tiszteletére készített Szótárak, szólások, nevek vonzásában című kötet könyvbemutatója. A könyvet ...
Bárdosi Vilmos − Kiss Gábor (szerk.) Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010.   A Szavak, szólások, nevek vonzásában című kötetet Bárdosi Vilmos és Kiss Gábor ...
... A Tanácsköztársaság publicisztikájának stílusa. In: Király Péter (szerk.): A nyelvtudomány a haladásért. Tanulmánykötet a Tanácsköztársaság 50. évfordulója alkalmából. Budapest. Johnson, Paul 2007: A ...
18. Konferenciafelhívás: kulturális nyelvészet
(Felső menü/Társasági hírek)
... ki a konferencia végleges programjával. A konferencia regisztrációs díja: 3500 Ft, amelyet a jelentkezés elfogadása esetén kell befizetni. Tanulmánykötet: A konferencia anyagát a korábbiakhoz hasonlóan ...
19. Közlési feltételek
(Alsó menü/Alsó menü)
... hivatkozunk: szerkesztő(k) után: (ed.), (eds.), (Hrsg.), (szerk.): [szerző vezetékneve], [keresztneve] [évszám]: [dolgozat címe (nem kurzív)]. In: [szerkesztő(k) neve]: [tanulmánykötet címe (kurzív)]. ...