Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó theory criticism

Összesen 12 találat.

1. Papp Melinda
(Oldalmenü/Szerzőink)
... of ostensive communicative stimuli of storytelling for children. X. Dubrovnik Conference on Cognitve Science. Communication, Pragmatics and Theory of Mind. 24 May – 27 May, 2018. Dubrovnik, Croatia. 68. ...
2. Bacsárdi László (1982)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Sándor – Gyöngyösi, Lászlo – Bacsárdi, László 2017: Quantum circuit-based modeling of continuous-variable quantum key distribution system. International Journal of Circuit Theory and Applications 45/7: ...
... 1965: A Linguistic Theory of Translation. Oxford: Oxford University Press. Newmark, P. 1981: Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press. Newmark, P. 1988: A Textbook on Translation. New York ...
... 1993. Contrastive Studies of English and Chinese. Higher Education Press. Yu, Ning 1998. The Contemporary Theory of Metaphor: A Perspective from Chinese. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins. Yu, Ning ...
... basis of metaphor analysis is the cognitive metaphor theory which provides the more detailed investigation of contents transferred by certain expressions. After the introduction and the setting of hypothesis ...
6. Non-standard syntactic markers in SMS discourse
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... [25. 12. 2012] Amaghlobeli, Natia 2012: Linguistic Features of Typographic Emoticons in SMS Discourse.Theory and Practice in Language Studies 2/2, 348−354. Anis, Jacque1998: Texte et ordinateur: écritureré ...
7. Amaghlobeli, Natia (1980)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... of Typographic Emoticons in SMS Discourse, Theory and Practice in Language Studies 2012, 2/2. 348−354. (angol nyelven). Orthographic Variation in French Short Textual Discourse, Spekali 2011/4. (angol ...
... Antoine 1990: La retraduction comme espace de la traduction. In: Palimpsest. Retraduire, Vol. 4. 1–7. Brownlie, Sara 2006: Narrative theory and retranslation theory. In: Across Languages and Cultures, ...
The materialistic literary mentality of the 1950’s did not consider the works of art as they exist in themselves but as tools of education in the process of forming minds. In Hungary from the works of ...
... as between the summarizing work of The theory of literature and Szilasi's essay, The theory of criticism. To demonstrate the increasing intellectual distance between their opinions in the latter years ...
... znaku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Chomsky, Noam 1967: Recent Contributions to the Theory of Innate Ideas. Synthese 17. (Magyar fordítás, 1974: Újabb adalékok a velünkszületett eszmék elméletéhez. ...
... deemed valid or reliable as it lacks a clear methodology, an underlying theory and sufficient objectivity. Not denying the merits of any of these approaches, I often find that some of the resulting data ...