Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó translation

Összesen 18 találat.

1. Bart István (1944–2019)
(Felső menü/Társasági hírek)
... Steiner, George: Bábel után. Nyelv és fordítás. 1. rész. (After Babel. Aspects of Language and Translation). Bp: Corvina. 2005. London, Jack, Aranyásók Alaszkában (Smoke Bellew). Bp: Kossuth. 2005. 4. ...
2. Zachar Viktor (1980)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... fordítása – neologizmusok a fordításban (2015). Sajtófordítás a fordításoktatásban (2017). A sajtófordítás alkalmazási lehetőségei a fordításoktatásban (2017). Die Rolle der journalistischen Translation ...
On the border of specialized translation, journalistic translation and journalism: Creating Wikipedia articles in translator training Interest in researching the translation of articles of the online ...
... the former peripheral place in the literary polysystem. In our paper we are comparing the 'old' and 'new' Hungarian translations of Alice's Adventures in Wonderland and The Secret Garden – made before ...
... successful gaming. I mention the so-called Easter eggs (the messages concealed in the game, insider jokes), the inscriptions and translations, the lore (the full background) of the video games, and related ...
Translation is considered as secondary text writing, the hands of the translator are always tied by the characteristics of the source language as well as the expectations of the target recipients, however, ...
7. Bednárová-Gibová, Klaudia
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Award for excellent science results spoken languages: Slovak, English, German research areas: Translation studies: EU translation, non-literary and literary text in translation; English lexicology: ...
8. Megjelentek a 2013-as folyóiratszámok
(Felső menü/Társasági hírek)
... Non-Literary and Literary Text in Translation (105–110)    ...
Eperjes: Filozoficka Fakulta Presovskej Univerzity, 2012. 100 pp. ISBN: 978-80-555-0612-8   Bánhegyi Mátyás [A teljes cikk letölthető formátumban] A Non-Literary and Literary Text in Translation ...
10. Asteriskos 1.
(Oldalmenü/Kiadványok)
... der ungarndeutschen Minderheit (123) HUTTERER, CLAUS MICHAEL: Untertitelte Filmvorschauen als Beispiele audiovisueller Translation (135) KÁPOLNÁS, OLIVÉR: Mergen Gegen füstáldozata a Fehér Öreghez ...
... Antoine 1990: La retraduction comme espace de la traduction. In: Palimpsest. Retraduire, Vol. 4. 1–7. Brownlie, Sara 2006: Narrative theory and retranslation theory. In: Across Languages and Cultures, ...
Translation scholars have long been interested in studying the characteristics and process of retranslation. However, the descripitive study of reedited translated texts – as well as editing and revision ...
... that translation is getting increasingly computerised and computer aided. Like it or not, computerised translation tools are inevitably involved in almost all fields of translation. While computerisation ...
The present study aims at investigating the use of light verb constructions from a translational perspective. After presenting the various names used for these constructions and giving a comprehensive ...
15. Kaczmarek, Karolina
(Oldalmenü/Szerzőink)
... textual role of repetition in the translation of Polish and Hungarian legal texts. In: Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication. Volume 1/2009.; Kaczmarek Karolina, Matulewska ...
The present essay first contextualises the study of power and ideology within Translation Studies and describes in what ways translation can be a powerful tool in maintaining or gaining power and producing ...
... (including texts created through translation) and power. This will be followed by a review of Translation Studies specific research on the relationship between translated texts and power including ideology. ...
18. Bánhegyi Mátyás (1973)
(Oldalmenü/Szerzőink)
... Tests for the Basic Exam (2006). A Translation Studies Oriented Integrative Approach to Canadian Political Discourse (2008). Imaginative Spaces in Canadian Political Discourse – An Integrative Approach ...