Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó vörösmarty díj

Összesen 46 találat.

1. oldal / 3
1. Elhunyt Frank Tibor (1948-2022)
(Felső menü/Társasági hírek)
2022. szeptember 15-én elhunyt Frank Tibor professzor, akadémikus, világszerte elismert egyetemes történész, anglista-amerikanista, a folyóiratunk tanácsadó testületének tagja. A visszaemlékező életrajzát ...
2. Bart István (1944–2019)
(Felső menü/Társasági hírek)
 Összes művei (1967–2019) Összeállította: Klaudy Kinga és Nagy Sándor Az MTA Modern Filológia Társasága 2019. június 26-i „Etimológia és jelentésfejlődés" című konferenciája után egy nappal kaptuk ...
3. Dr. Bakonyi István (1939–2018)
(Felső menü/Társasági hírek)
Társaságunk megrendülten tudatja, hogy életének 80. évében elhunyt dr. Bakonyi István nyelvészprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa.   Professzor ...
4. Nyomárkay István (1937–2020)
(Felső menü/Társasági hírek)
Az MTA Modern Filológia Társasága mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja, hogy szeretett és tisztelt elnökünk, Nyomárkay István professzor úr 2020. augusztus 6-án, életének 84. évében elhunyt. Professzor ...
5. Domonkosi Ágnes (1973)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: Eszterházy Károly Egyetem fontosabb tisztség(ek): tanszékvezető kitüntetés(ek): Akadémiai Ifjúsági Díj 2005 nyelvismeret: angol, latin, orosz kutatási terület(ek): ...
6. Pölcz Ádám (1989)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, adjunktus tisztségek: mb. tanszékvezető-helyettes (ELTE TÓK), titkár (Magyar Szemiotikai Társaság), kurátor (Bolyai Műhely Alapítvány), ...
7. Papp Melinda
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: doktorjelölt, SZTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola munkahely: SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék tisztségek: tudományos segédmunkatárs, SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék, ...
8. Vásárhelyi Tamás (1949)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: a biológia tudomány kandidátusa munkahely: nyugdíjas, önkéntesként dolgozik korábbi munkahelyein, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Magyar Természettudományi Múzeumban fontosabb ...
9. Bacsárdi László (1982)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: Soproni Egyetem, intézetigazgató egyetemi docens; BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék, tudományos munkatárs fontosabb tisztségek: alelnök (Magyar ...
10. Frey Sándor (1967)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD munkahely: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, tudományos főmunkatárs fontosabb tisztségek: főszerkesztő (Űrvilág asztronautikai hírportál), alelnök ...
11. Bielecki Robert
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: habilitált doktor, adjunktus munkahely: Adam Mickiewicz Egyetem, Poznań kitüntetések: III. fokozatú egyéni díj az oktatási tevékenységben elért eredményekért (2011); UAM: Egyedülálló ...
12. Kárpáti László
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: PhD-hallgató, angoltanár munkahely: angoltanár, II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola mátramindszenti tagintézménye; fordító, tolmács kitüntetések: köztársasági ösztöndíj ...
13. Az év szakdolgozata 2015: pályázati felhívás
(Felső menü/Az év szakdolgozata)
A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága a 2009-től folytatott hagyományának megfelelően pályázatot hirdet „Az év szakdolgozata” címmel – nyelvtudomány, irodalomtudomány, illetve kommunikáció ...
Az MTA Modern Filológiai Társaság 2014. nyári konferenciája A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben központi téma köré szerveződött. A konferencia helyszíne ismét az ELTE BTK Gólyavár ...
Budapest, ELTE BTK Trefort-kert Alapítvány, 2014.   Tizer Vivien [A teljes cikk letölthető formátumban]       A GPS 60° címet viseli az a tanulmánykötet, amely Giampaolo Salvi, az Eötvös ...
16. Generációk nyelve. Konferenciafelhívás (CfP 1)
(Felső menü/Társasági hírek)
1. körlevél az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 5. című konferenciáról   A konferencia időpontja:    2014. november 27−28. csütörtök−péntek A konferencia helyszíne:    ELTE Bölcsészettudományi ...
17. „Bike love”. Facebook-üzenetfolyam tartalomelemzése
(Felső menü/Kisebb közlemények)
  Deliné Pőcze Erzsébet   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A felnövekvő ifjúság számára, amelyet különböző jelzőkkel (Y, X generáció stb.) ...
18. Kelemen János (1943)
(Oldalmenü/Szerzőink)
tudományos fokozat: a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja munkahely: az ELTE BTK Filozófiai Intézetének professor emeritusa kitüntetés(ek): Premio Internezionale Benedetto Croce, MTA Ránki ...
19. A szerb és a horvát nyelvújítás a 19. században
(Felső menü/Kisebb közlemények)
Néhány szerb és horvát terminus összevetése az oktatás területéről   Márkus Andrea   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A 18-19. századi ...
20. Társaságunkhoz kötődő kitüntetések
(Felső menü/Társasági hírek)
Németh Luca Anna, a Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar nyelvészet programjának doktorandája, folyóiratunk egyik szerzője Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben 2013. november 18-án részesült. Németh Luca ...
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>