Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Bart István (1944–2019)

 Összes művei (1967–2019)

Összeállította: Klaudy Kinga és Nagy Sándor

Az MTA Modern Filológia Társasága 2019. június 26-i „Etimológia és jelentésfejlődés" című konferenciája után egy nappal kaptuk a szomorú hírt, hogy elhunyt Bart István író, műfordító, könyvkiadó.


Életművét itt mutatjuk be.

Összes művek (1967–2019)
1. Műfordítások
2. Önálló művek, szerkesztett kötetek
3. Tanulmányok, előszó, utószó, publicisztika

 

MŰFORDÍTÁSOK

1967
Owen, Robert: Egy új társadalmi rendszerről (The First Discourse on a New System of Society). In: Hagyomány és egyéniség Bp: Európa. 1967. 115–137.
Coleridge, Samuel Taylor: A vihar (The Tempest). In: Hagyomány és egyéniség. Az angol esszé klasszikusai. Bp: Európa. 1967. 137–145.
Shelley, Percy Bysshe: A költészet védelmében. (A Defence of Poetry). In: Hagyomány és egyéniség. Bp: Európa. 1967. 233–268.
Burroughs, William: Meztelen ebéd (Naked Lunch). Regényrészlet. In: Üvöltés. Vallomások a beat-nemzedékről. Bp: Európa. 1967. 175–191.

1968
London, Jack: Aranyásók Alaszkában (Smoke Bellew). In: Jack London: Kisregények és elbeszélések I–II. A világirodalom remekei. Bp: Európa. 1968. 7–216.

1969
Christie, Agatha: A Bertram szálló (At Bertram's Hotel). Bp: Európa. 1969.
Malcolm X: Önéletrajz (Autobiography). Bp: Európa.1969.
Thurber, James: Vérike (Whip-Poor-Will). In: 21 rémes történet. Bp: Európa.1969. 303–315.
Smith, Evelyn E.: A marslakó és a mágus (The Martian and the Magician). In: 21 rémes történet. Bp: Európa.1969. 423–431.

1970
Beckett, Samuel: Némajáték I. (Acte sans paroles I.); Némajáték II. (Acte sans paroles II.); Cascando (Cascando); Jöves-menés. (Come and go); Film. (Film); Play. (Játék). In: Drámák. Bp: Európa. 1970.
Barth, John: Önéletrajz: maga írta fikció (Autobiography: Self-recorded Fiction). In: Égtájak. Bp: Európa. 1970. 31–37.
Ferlinghetti, Lawrence: Egyes szám negyedik személy (Her). Bp: Európa. 1970.

1971
Carr, John Dickson: A sorozatos öngyilkosságok esete (The Case of the Constant Suicides) Bp: Európa. 1971.
Manning, Olivia: Lányok egymás közt (Girls Together). In: Pokolkő. Mai angol elbeszélők. Bp: Európa. 1971. 97–120.
Donleavy, J.P.: Egy az az igen (One for Yes). In: Pokolkő. Mai angol elbeszélők. Bp: Európa. 1971. 183–187.
Sillitoe, Alan: A kötélmutatvány (The Rope Trick). In: Pokolkő Mai angol elbeszélők. Bp: Európa. 1971. 216–239.
Durrell, Lawrence: Egy kis párizsi kaland (A Little Affair in Paris). In: Pokolkő Mai angol elbeszélők. Bp: Európa. 1971. 261–273.
Johnson, B.S.: Nem vagy te még kicsit fiatal ahhoz, hogy az emlékirataidat írjad? (Aren't You Rather Young to Be Writing Your Memoirs? In: Pokolkő. Mai angol elbeszélők. Bp: Európa. 1971. 322–329.
Hemingway, Ernest: Cikkek, vallomások (By-line). In: Hemingway Művei 6. Bp: Magyar Helikon. 1971. 439–707.
Spark, Muriel: A közönség bálványa (The Public Image). Bp: Európa. 1971.
Updike, John: A bostoni jámbor, nagyanyám gyűszűje és a Fanning-sziget (The Blessed Man of Boston, My Grandmother's Thistle and Fanning Island). In: Ilyen boldog se voltam. Elbeszélések. Bp: Európa. 1971. 207–221,

1972
London, Jack: Aranyásók Alaszkában (Smoke Bellew). Bukarest: Kriterion 1972. 2. kiadás.
Roth, Philip: A mi bandánk (Our Gang). Bp: Magvető. 1972.
Scott, Walter: Redgauntlet (Redgauntlet). Bp: Európa. 1972.

1973
Johnson, B.S.: Szerencsétlenek (The Unfortunates). Bp: Európa. 1973.

1974
Bullins, Ed: Irány Bufallo (Goin'a Buffalo); Nyári bor (In the Wine); Az elektronikus nigger (The Electronic Nigger); Clara apja. (Clara's Ole Man). In: Ed Bullins: Irány Buffalo. Bp: Európa. 1974.
Mailer, Norman: Monroe és Miller (The Jewish Princess). Nagyvilág 1974/6. 817–846.
Malamud, Bernard: Ez a halálom (The Death of Me). In: Az első hét esztendő. Elbeszélések. Bp: Európa. 24–33.
Miller, Henry: Légkondicionált lidércnyomás (Air-Conditioned Nightmare). Bp: Magvető.
Nashe, Thomas: A balszerencsés utazó (The Unfortunate Traveller). In: Kalandos históriák. Bp: Európa. 1974. 5–159.
Congreve, William: Incognita (Incognita) In: Kalandos históriák. Bp: Európa. 1974. 159–237.
Twain, Mark: Egyesült Lincselő Államok (The United States of Lyncherdom). In: Az el nem képzelt Amerika. Bp: Európa. 1974. 139–151.
William, James: A földrengés némely lelki hatásáról (On Some Mental Effects of the Earthquace). In: Az el nem képzelt Amerika. Bp: Európa. 1974. 161–173.

1975
Bellow, Saul: Gordon Lloyd Harper beszélgetése Saul Bellow-al In: Interjú. Nagy írók műhelyében. Bp: Európa. 1975. 248–276.
Hemingway, Ernest: Vérhas Afrikában; Céllövölde vagy sport; Jegyzetek a nagyvadászatról; Kiterjesztett szárnyak Afrika fölött; A svájci luge; Német fogadósok; A „vén Konstan"; Tráciai menekültek; Hogyan lehet eljutni Németországba?; Karácsony a világ tetején; Újfajta háború; A halál szele; Harcban Párizzsal; Marlinok a Morrónál; Levél a Golf-áramból, arról, hogy ismét megsebesültem; Ott a bálna! Avagy Moby Dick a Morrónál; A nagy kék folyam In: Karácsony a világ tetején. Válogatta Szász Imre. Bp: Gondolat. 1975.
London, Jack: Egy szelet sült (A Piece of Steak); Tarts Nyugatnak (Make Westing); A hitszegő (The Apostate); A copfos (The Chinago); Megölni egy embert (To Kill a Man); Háború. (War). In: Jack London: Messze földön. Bp: Európa. 1975.

1976
Forsyth, Frederic: A sakál napja (The Day of the Jackal). Bp: Magvető. 1976.
Hughes, Richard: A landsbergi fogoly (The Wooden Princess). Regényrészlet. Nagyvilág 1976/12. 1808–1821.
Moorcock, Michael: Fekete folyosó (The Black Corridor). Tudományos fantasztikus regény. Bp: Móra. 1976.
Quin, Ann: Három. (Three). Bp: Európa. 1976.
Scott, Walter: Waverley (Waverley). Bp: Európa. 1976.

1977
Bond, Edward: A pápa lakodalma (The Pope's Wedding). In: Edward Bond: A pápa lakodalma. Négy dráma. Bp: Európa. 1977. 5–97.
Mailer, Norman: A mérkőzés (The Fight). Dokumentum-elbeszélés. Nagyvilág 1977/1. 51–62.
Pynchon, Thomas: Entrópia (Entropy). In: Chicago ostroma. Amerikai elbeszélők. Bp: Szépirodalmi Kiadó. 1977. 140–159.
Oates, Joyce Carol: Holtak (The Dead). In: Chicago ostroma. Amerikai elbeszélők. Bp: Szépirodalmi Kiadó. 1977. 234–277.
Wain, John: Tél a hegyekben (A Winter in the Hills). Bp: Európa. 1977.

1978
Byron: Levelek In: Naplók, levelek. Bp: Európa. 1978. 149–476 (Gy. Horváth Lászlóval együtt)
Chandler, Raymond: Smart Aleck. Rakéta Regényújság 1978.
Hughes, Richard: A fából való pásztorlányka (The Wooden Princess). Bp: Európa. 1978.
Oates, Joyce Carol: Holtak (The Dead). In: Norman és a gyilkos. Válogatott elbeszélések. Bp: Európa. 1978. 430–468.
Sillitoe, Alan: A kötélmutatvány (The Rope trick). In: A rongyszedő lánya. Alan Sillitoe válogatott novellái. Bp: Európa. 1978.
Storey, David: Az öltöző. (The Changing Room). In: David Storey: Az öltöző. Három dráma. Bp: Európa. 1978. 223–330.

1979
Bergman, Ingmar: Kigyótojás (Ormens egg). Forgatókönyv. In: Színről színre. Ingmar Bergman: Forgatókönyvek. Bp: Európa. 1979. 713–801.
Fraser, Antonia: Mária, a skótok királynője I-II. (Mary, Queen of Scots). Bp: Európa. 1979.
Scott, Walter: Puritánok utódai (Old Mortality). Jegyzetek. Bp: Európa. 1979.
Thackeray, William Makepeace: Karcolatok (Punch). In: Sznobok könyve. Esszék, vázlatok, levelek. Thackeray I–II. Bp: Europa/Helikon. 1979. I. 325–411.

1980
Chandler, Raymond: Egy lány a Noon Streeten (A Girl from Noon Street). In: Éjszakai ügyelet. Bukarest: Kriterion. 1980.
Forsyth, Frederic: A sakál napja (The Day of the Jackal). Bp: Magvető. 1980. 2. kiadás.
Keeffee, Barrie: A városban (Hitting Town). Dráma. Nagyvilág 1980/7. 976–991.
London, Jack: Háború (War). In: Az erőd bevétele. Bp: Zrínyi. 1980. 153–157.
Malamud, Bernard: A beszélő ló (Talking Horse), Az ezüstkorona (The Silver Crown). In: A beszélő ló. Bp: Európa.1980.
Oates, Joyce Carol: Holtak (The Dead). In: Norman és a gyilkos. Válogatott elbeszélések. Bp: Európa. 1980. 430–468.
Poliakoff, Steven: ... És te, szépségem, igen-igen, te ... (City Sugar); A természet lágy ölén. (Strawberry Fields). In: Steven Poliakoff: ... És te, szépségem, igen-igen, te... Bp: Európa. 1980.
Scott, Walter: A kárpítos szoba (The Tapestried Chamber). In: A három idegen. XIX. angol elbeszélők I–II. Bp: Európa. 1980. 7–26.

1981
Byron: Margarita Cogni története. Új Tükör 1981. szept. 20. XVIII/38.
Fontane, Theodor: Walter Scott (Walter Scott). In: Kultusz és áldozat A német esszé klasszikusai. Bp: Európa. 1981. 317–340.
Freud, Sigmund: Katharina (Katharina, Studien über Hysterie). Esszé. In: Kultusz és áldozat. A német esszé klasszikusai. Bp: Európa. 1981. 395–409.
Griffiths, Trevor: Komédiások (Comedians). Bp: Európa. 1981.
Ibsen, Henrik: A vadkacsa. Színnű öt felvonásban. (Vildanden). Bp: Európa. 1981.
Mailer, Norman: A kivégzés (The Executioner's Song). Regényrészlet. Nagyvilág 1981/1. 86–101.
Pynchon, Thomas: Entropia (Entropy). In: Entrópia. Mai amerikai elbeszélők. Bp: Európa. 1981.
Scott, Walter: Vándor Willie meséje (Wandering Willie's Tale). Részlet a Redgauntlet című regényből.; A kárpítos szoba (The Tapestried Chamber). In: Walter Scott: A fekete törpe. Kisregények és elbeszélések. Bp: Európa. 1981.

1982
Berger, John: A pénz értéke (The Value of Money). Nagyvilág 1982/3. 378–396.
Bowen, Elizabeth: Te csak mindig várj (The Demon Lover). In: Ellenfelek. Bp: Európa. 1982. 547–559.
Burroughs, William: Meztelen ebéd (Naked Lunch). Regényrészlet. In: Üvöltés. Vallomások a beat-nemzedékről. Bp: Európa. 1982. 198–195.
Capote, Truman: Vendégszeretet (Hospitality); Bűvölet (Dazzling); Vakmerőség (Derring-do); Álmatlan hánykolódás, avagy hogyan szexelnek a sziámi ikrek? (Nocturnal Turnings or How Siamese Twins Have Sex). In: Mozart és a kaméleonok. Bp: Európa. 1982.
Freud, Sigmund: A vicc és viszonya a tudatalattihoz. (Der Witz). In: Esszék. Bp: Gondolat 1982.
London, Jack: Tarts Nyugatnak (Make Westing). In: A kísértethajó utolsó útja. Elbeszélések. Kozmosz könyvek. Bp: Móra. 1982. 125–134.
London Jack: A hitszegő (The Apostate); A copfos (The Chinago); Egy szelet sült (A piece of Steak); Tarts Nyugatnak (Make Westing); Megölni egy embert (To Kill a Man); Aranyásók Alaszkában (Smoke Bellow). In: Északi Odüsszeia. Válogatott művek. Bp: Európa.
Malamud, Bernard: Ez a halálom (The Death of Me). Rakéta Regényújság. 1982/XII/7.
Scott, Walter: A kárpitos szoba (The Tapestried Chamber). In: A kárpitos szoba. Kisregény, elbeszélések. Bukarest: Kriterion. 1982.
Thurber, James: Vérike (Whip-Poor-Will). In: A fehér szarvas és egyéb írások. Bp: Európa. 1982. 101–111.

1984
Capote, Truman: Emlékezetes entrée-k és felejthetetlen távozások (Indelible Exits and Entrances). In: Égtájak. Bp: Európa. 1984. 113–124.
Malamud, Bernard: Isteni kegyelem (God's Grace). Regényrészlet. Mozgó Világ 1984/8. 82–90.
Stoppard, Tom: Ez az igazi (The Real Thing). Nagyvilág 1984/9. 1309–1367.
Strindberg, August: Az apa (Fadren), Társak (Kamraterna), A kötelék (Bandet). Bp: Európa. 1984.

1985
Hampton, Christopher: Hollywoodi mesék (Tales from Hollywood). In: Christopher Hampton: Hollywoodi mesék. Bp: Európa. 1985. 177–299.
Mailer, Norman: Marilyn (Marilyn). Részletek. Filmvilág 1985/9.10.11.12.

1986
Mailer, Norman: Marilyn (Marilyn). Életrajz. Bp: Corvina (illusztrált kiadás) 1986.
Pritchett, Victor S.: Spanyolország átka (The Evils of Spain); A létra (The ladder). In: A hasraesés művészete. Válogatott elbeszélések. Bp: Európa. 1986.
Scott, Walter: Waverley (Waverley). Bp: Európa. 1986. 2. kiadás.

1987
Hemingway, Ernest: Veszélyes nyár (Dangerous Summer). Regényrészlet. Nagyvilág 1987/9 1352–1374.
Mailer, Norman: Marilyn (Marilyn). Életrajz. Bp: Corvina (szövegkiadás) 1987.
Malamud, Bernard: Isteni kegyelem. (God's Grace). Bp: Európa. 1987.
Tezla, Albert: Valahol túl, Meseországban (The Hazardous Quest). Az amerikás magyarok 1885–1920. Bevezetés és dokumentumgyűjtemény. Bp: Európa. 1987.

1988
Hemingway, Ernest: Veszélyes nyár (Dangerous Summer). Bp: Európa. 1988.
Koestler, Arthur: Sötétség délbe. (Darkness at Noon). Bp: Európa/Reform Rt. 1988.
Koestler, Arthur: Sötétség délben. (Darkness at Noon). Regényrészlet. Nagyvilág 1988/11. 1667–1695.

1989
Chandler, Raymond: Egy lány a Noon Streeten (A Girl in Noon Street); Nevada-gáz (Nevada Gas). In: Raymond Chandler: A gyöngy bajjal jár. Bp: Európa. 1989.
Hare, David: A világ térképe (A Map of the World). In: David Hare. Vissza a fegyverekhez I–II. Bp: Európa.1989. 105–209.

1990
Keegan, John: Waterloo (Waterloo). Bp: Európa. 1990.
London, Jack: Aranyásók Alaszkában (Smoke Bellew). Bp: Fortuna. 1990. 3. kiadás.

1992
French, Marilyn: Nők (Women's Room). Bp: Biográf. 1992.
Hemingway, Ernest: Tráciai menekültek (Refugees from Thrace). In: A Kilimandzsáró hava Bp: Fabula. 1992. 189–194.

1993
Scott, Walter: Ivanhoe (Ivanhoe). Bp: Európa. 1993.

1994
Ellis, Bret Easton: Amerikai pszicho (American Psycho). Bp: Európa. 1994.
Fischer, Tibor: A béka segge alatt (Under the Frog). Bp: Európa. 1994.
Fitzgerald, F. Scott: Az utolsó cézár (The Last Tycoon). In: A XX. századi amerikai próza. Pozsony: Kalligram 1994.
Poe, Edgar Allan: Arthur Gordon Pym (Arthur Gordon Pym). Bp: Európa. 1994.

1995
Freud, Sigmund: A vicc és viszonya a tudatalattihoz (Der Witz). In: Esszék. Bp: Gondolat. 1995. 23–253.
Hemingway, Ernest: Tráciai menekültek (Refugees from Thrace). In: A Kilimandzsáró hava. Bp: Fabula. 1995. 189–194.
Ibsen, Henrik: A vadkacsa. (Vildanden) In: Henrik Ibsen: Három dráma. Európa Diákkönyvtár. Bp: Európa. 1995.
Kissinger, Henry: A birodalom megrendül (Diplomacy). Kritika 1995/2.

1996
Collins, Larry – Lapierre, Dominique: A párizsi csata (Is Paris Burning?). Bp: Aquila. 1996.
Ellis, Bret Easton: Az informátorok (The Informers). Bp: Európa. 1996.
Forsyth, Frederic: A sakál napja (The Day of the Jackal). Bp: Magyar Könyvklub. 1996. 3. kiadás.
Fraser, Antonia: Mária, a skótok királynője (Mary, Queen of Scots). Bp: Európa. 1996. 2. kiadás.

1997
Archer, Jeffrey: A tökéletes gyilkosság (Perfect Murder). Bp: Gabo. 1997.
Christie, Agatha: A Bertram szálló (At Bertram's Hotel). Bp: Európa. 1997. 2. kiadás.
Ibsen, Henrik: A vadkacsa (Vildanden). Dráma. In: Henrik Ibsen: Három dráma. Bp: Európa. 1997.

1998
Beckett, Samuel: Némajáték I. (Acte sans paroles I.); Némajáték II. (Acte sans paroles II.); Cascando (Cascando); Jöves-menés (Come and go); Film (Film); Play. (Játék). In: Samuel Beckett összes drámái. Bp: Európa. 1998.
Capote, Truman: Vendégszeretet. (Hospitality); Bűvölet (Dazzling); Vakmerőség (Derring-do); Álmatlan hánykolódás, avagy hogyan szexelnek a sziámi ikrek? (Nocturnal Turnings or How Siamese Twins Have Sex). In: Mozart és a kaméleonok. Bp: Fiesta/Saxum. 1998. 2. kiadás.
Ellis, Bret Easton: Amerikai pszicho (American Psycho). Bp: Európa. 1998. 2. kiadás.
Hemingway, Ernest: Karácsony a világ tetején (Christmas on the Roof of the World) In: Karácsonyi emlék. Angolszász elbeszélések. Bp: Marfa-Mediterrán 1998. 263–275.
Koestler, Arthur: Sötétség délben (Darkness at Noon). Bp: Európa. 1998. 2. kiadás.
Porter, Anna: Gyilkosság a könyvvásáron (The Bookfair Murders). Bp: Magyar Könyvklub. 1998.

1999
Collins, Larry – Lapierre Dominique: Ó, Jeruzsálem (Oh, Jerusalem). Bp: Aquila. 1999.
Malamud, Bernard: Isteni kegyelem (God's Grace). Bp: Akkord/Ciceró. 1999.

2000
Poe, Edgar Allan: Arthur Gordon Pym. (Arthur Gordon Pym). Regény In: Edgar Allan Poe Összes művei Szeged: Szukits Kiadó. 2000.

2001
Steinbeck, John: Az aranyserleg. A Karib-tenger leghíresebb kalóza, Morgan kapitány élettörténete. (A Cup of Gold). Bp: Corvina. 2001.
Ibsen, Henrik: A vadkacsa (Vildanden). Dráma. In: Henrik Ibsen: Három dráma. Bp: Európa. 2001.

2002
Christie, Agatha: A Bertram szálló (At Bertram's Hotel). Bp: Európa. 2002. 3. kiadás.
Morton, Frederick: A Rothschildok (The Rothchilds). Bp: Corvina. 2002.
Keegan, John: A hadviselés története (A History of Warfare). Bp: Corvina. 2002.
Montgomery, John F.: Roosevelt követe Budapesten. John F. Montgomery bizalmas politikai beszélgetései 1934–1941. Összeállította: Frank Tibor. Bp: Corvina. 2002.

2003
Updike, John: A bostoni jámbor, nagyanyám gyűszűje és a Fanning-sziget (The Blessed Man of Boston, My Grandmother's Thistle and Fanning Island). In: Galambtollak. Bp: Európa. 2003.
Ellis, Bret Easton: Amerikai pszicho (American Psycho). Bp: Európa. 2003. 3. kiadás.
Freud, Sigmund: A vicc és viszonya a tudattalanhoz (Der Witz). In: Sigmund Frerud: Válogatás az életműből. Bp: Európa. 2003.

2004
Fitzgerald, F. Scott: Az utolsó cézár (The Last Tycoon). Pozsony: Kalligram 2004. 2. kiadás.
Mernissi, Fatima: A hárem lánya (Dreams of Trespass). Bp: Corvina. 2004.

2005
Tezla, Albert: Egy szívvel két hazában (The Hazardous Quest). Az amerikás magyarok 1895–1920). Bp: Corvina. 2. kiadás. 2005.
Steiner, George: Bábel után. Nyelv és fordítás. 1. rész. (After Babel. Aspects of Language and Translation). Bp: Corvina. 2005.
London, Jack, Aranyásók Alaszkában (Smoke Bellew). Bp: Kossuth. 2005. 4. kiadás.
Fischer, Tibor: A béka segge alatt (Under the Frog). Bp: Magyar Könyvklub. 2005. 2. kiadás.
Munro, H. H. („Saki"): A nyitott ablak (The Open Window). In: Brit dekameron. Huszadik századi brit novellák. Bp: Noran. 2005. 113–118.
Hughes, Richard: A kísértet (The Ghost). In: Brit dekameron. Huszadik századi brit novellák. Bp: Noran. 2005. 287–291
Amis, Martin: A strigulázó (Let me Count the Times). In: Brit dekameron. Huszadik századi brit novellák. Bp: Noran. 2005. 540–561.
Kay, Jackie: A Királynő (Not the Queen) In: Brit dekameron. Huszadik századi brit novellák. Bp: Noran. 2005. 581–592.

2006
Scott, Walter: Ivanhoe I–II. (Ivanhoe) Bp: Kossuth. 2006. 2. kiadás.
DeLillo, Don: Fehér zaj (White Noise) Bp: Ulpius-ház 2006.
London, Jack: Háború (War). In: Híres háborús történetek. Bp: Ventus Libro 3. kiadás. 162-167.
Roberts, Andrew (szerk.): Mi lett volna, ha ...? (What might have been?) Bp: Corvina. 2006.
Beckett, Samuel: Némajáték I. (Acte sans paroles I.); Némajáték II. (Acte sans paroles II.); Cascando. (Cascando); Jövés-menés. (Come and go); Film. (Film); Play. (Játék). In: Samuel Beckett összes drámái. Eleutheria. Centenáriumi kiadás. Bp: Európa. 2006. 2. kiadás.

2007
Mailer, Norman: Várkastély a vadonban (Castle in the Forest). Bp: Ulpius-ház. 2007.
Hemingway, Ernest: Tráciai menekültek (Refugees from Thrace). In: A Kilimandzsáró hava. Szeged: Könyvmolyképző Kiadó. 2007. 170–175.

2008
McCarthy, Cormac: Nem vénnek való vidék (No Country for Old Men). Bp: Magvető. 2008.
Ellis, Bret Easton: Amerikai pszicho (American Psycho). Bp: Európa. 2008. 4. kiadás.
Koestler, Arthur: Sötétség délben (Darkness at Noon). Bp: Európa. 2008. 3. kiadás.
London, Jack: Háború (War) In: Háborús történetek. Bp: Ventus Libro. 2008. 5. kiadás.138–144.
London, Jack: Megölni egy embert (To Kill a Man): In Romantikus történetek. Bp: Ventus Libro.203–219.
Capote, Truman, Meghallgatott imák. (Answered Prayers). Bp: Európa.
Capote, Truman, Hideg falak (The Walls are Cold); A nercbunda (A Mink of One's Own); Így van ez (The Shape of Things); Egy kancsó pénz (A Jug of Silver); Az én szempontomból (My Side of the Matter); Legenda (Pratcher's Legend); Alkalmi vétel (The Bargain); Egyszer karácsonykor (One Christmas). In: Az éjszaka fája. Elbeszélések. Bp: Európa. 2008.
Hemingway, Ernest: Banális történet, Egy olvasó levele, Az átkelés, A hazatérés, A feljelentés, A pillangó és a tank, Csata előtt, A domb mögött, Soha senki nem hal meg, A jó oroszlán, A hűséges bika, A látó szemű kutya, Az úriember, Nyaralók, A régi világ maradéka, Afrikai történet, Vonaton, A hálókocsi-kalauz, Vadszamár a keresztútnál, Tájkép alakokkal, Azt hiszem minden emlékeztet valamire, Jó hírek a szárazföldről, Idegen ország. In: A jéghegy csúcsa. Hemingway összes novellája. Szeged: Könyvmoly-képző Kiadó. 473–855.

2009
Steiner, George: Bábel után. Nyelv és fordítás. 2. rész. (After Babel. Aspects of Language and Translation). Bp: Corvina. 2009.
McCarthy, Cormac: Véres délkörök (Blood Meridian). Bp: Magvető. 2009.
Capote, Truman: Vendégszeretet. (Hospitality); Bűvölet (Dazzling); Vakmerőség (Derring-do); Álmatlan hánykolódás, avagy hogyan szexelnek a sziámi ikrek? (Nocturnal Turnings or How Siamese Twins Have Sex). In: Mozart és a kaméleonok. Bp: Európa. 2009. 3. kiadás.
Koestler, Arthur: Sötétség délben, TITIS hangos regény MP3, előadja Rátóti Zoltán.
Byron, George Gordon: Regénytöredék. In: Düledék palota. Klasszikus rémtörténetek. Bp: Magvető. 2009. 17–25.
Scott, Walter: A kárpitos szoba. In: Düledék palota. Klasszikus rémtörténetek. Bp: Magvető. 2009. 61–81.
Hawthorne, Nathaniel: Zaklatott álmok. In: Düledék palota. Klasszikus rémtörténetek. Bp: Magvető. 2009. 81–87.
Melville, Herman: A villámhárítós ember. In: Düledék palota. Klasszikus rémtörténetek. Bp: Magvető. 2009. 135–145.
Stevenson, Robert Louis: A sírrablók. In: Düledék palota. Klasszikus rémtörténetek. Bp: Magvető. 2009. 213–237.
Saki: A nyitott ablak. In: Düledék palota. Bp: Magvető. 2009. 463–469.
Fitzgerald, F. Scott: Az Édentől messze (This Side of Paradise). Bp: Európa. 2009.

2010
Chandler, Raymond: Kedvesem, Isten veled! (Good Bye, my Lovely). Bp: Európa. 2010.
Chandler, Raymond: Hugica (Little Sister). Bp: Európa. 2010.
Chandler, Raymond: A gyöngy bajjal jár (Pearls are a Nuisance). Bp: Európa. 2010.
Chandler, Raymond: Az okoskodó gyilkos (Smart Aleck Kill). Bp: Európa. 2010.

2011
Fitzgerald, F. Scott: A nagy Gatsby (The Great Gatsby). Bp: Európa. 2011.
Chandler, Raymond: Aranyhalak (Goldfish). Bp: Európa. 2011.
Chandler, Raymond: Egy angliai nyár (English Summer). Bp: Európa. 2011.
Koestler, Arthur: Sötétség délben (Darkness at Noon). Bp: Európa. 2011. 4. kiadás.
Fischer, Tibor: A béka segge alatt (Under the Frog). Bp: Helikon. 2011. 3. kiadás.

2012
Franzen, Jonathan: Szabadság. (Freedom). Bp: Európa. 2012.
Fitzgerald, F. Scott: Az utolsó cézár. (The Last Tycoon). Bp: Európa. 3. kiadás. 2012.
Christie, Agatha: A Bertram szálló. (At Bertram's Hotel). Bp: Európa. 4. kiadás. 2012.
Franzen, Jonathan: Javítások. (Corrections). Bp: Európa. 2012.

2013
Fitzgerald, F. Scott: A nagy Gatsby (The Great Gatsby). Bp: Európa. 2013. 2. kiadás.
Ellis, Bret Easton: Amerikai pszicho (American Psycho). Bp: Európa. 2013. 5. kiadás.
Ibsen, Henrik: A vadkacsa (Vildanden). In: Henrik Ibsen: Három dráma. Európa diákkönyvtár. Bp: Európa. 2013.
Franzen, Jonathan: Erős rengés (Strong Motion). Bp: Európa. 2013.

2014
Ellis, Bret Easton: Az informátorok (The Informers). Bp: Európa. 2014. 2. kiadás.
McCarthy, Cormac: Véres délkörök (Blood Meridian). Bp: Magvető. 2014. 2. kiadás.
McCarthy, Cormac: Nem vénnek való vidék (No Country for Old Men). Bp: Magvető. 2014. 2. kiadás.
Franzen, Jonathan: Javítások (Corrections). Bp: Európa. 2014. 2. kiadás.

2015
Avineri, Shlomo: Theodor Herzl és a zsidó állam alapítása (Theodor Herzl and the Foundation of the Jewish State.) Bp: Corvina. 2015.
Franzen, Jonathan: Diszkomfortzóna (The Discomfort Zone). Bp: Európa. 2015.
Salinger, D. J.: A fiatalok. (The Young Folks); Menj fel Eddiehez. (Go See Eddie); Egyszer egy héten ki fogod bírni (Once a Week Won't Kill You). In: Három korai történet Bp: Helikon. 2015.
London, Jack: Aranyásók Alaszkában (Smoke Bellew). Bp: Kossuth. 2015. 5. kiadás.

2016
Franzen, Jonathan: Tisztaság (Purity). Bp: Európa. 2016.
Koestler, Arthur: Sötétség délben (Darkness at Noon). Bp: Európa. 2016. 5. kiadás
Hemingway, Ernst: Teruel eleste (Teruel). Ezredvég 2016. 76–79.
Marton, Kati: A kém (True Believer). Bp: Corvina. 2016.
Franzen, Jonathan: A huszonhetedik város (The Twenty-Seventh City). Bp: Európa. 2016.
London, Jack: Egy szelet sült (A Piece of Steak); Tarts Nyugatnak (Make Westing); A hitszegő (The Apostate); A copfos (The Chinago); Megölni egy embert (To Kill a Man); Háború. (War). In: Hús, más semmi. Bp: Kossuth. 2016. 2. kiadás.

2018
Delillo, Don: Fehér zaj (White Noise). Bp: Jelenkor. 2017. 2. kiadás.

2019
Halberg, Gart Risk: Ég a város (City on Fire). Bp: Európa. 2019.
Franzen, Jonathan: A világ végének vége (The End of the End of the World). Bp: 21. Század Kiadó. 2019.

2020
Franzen, Jonathan: Szabadság. (Freedom). Bp: 21. Század Kiadó. 2020. 2. kiadás.

 

ÖNÁLLÓ MŰVEK, SZERKESZTETT KÖTETEK

1972
Bart István, Hernádi Miklós (szerk.): Futószalag és kultúra. Esszék a mai amerikai kulturális életről. Bp: Gondolat. 1972. (társzerk. Hernádi M.) 295 pp.

1975.
Bart István (vál.): Pokolraszállás. Elbeszélések a második világháborúról. Bp: Európa. 1975.

1980
Bart István: Walter Scott világa. Pályakép. Írók Világa sorozat. Bp: Európa. 1980. 307 pp.
Bart István, Klaudy Kinga (szerk.): Forditáselméleti szöveggyűjtemény. Bp: Tankönyvkiadó. 1980. 300 pp.
Bart István, Rákos Sándor (szerk.): A műfordítás ma. Tanulmánygyűjtemény. Bp: Gondolat. 1981. 670 pp.

1983
Bart István: A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös. (Fejezet egy „Szerelmi regény"-ből). Részlet. Valóság 1983/8. 1563–1589.
Bart István: A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös... Részlet. Kortárs 1983/10.
Bart István: A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös... Részlet Rakéta Regényújság 1983. november 29. X/48.

1984
Bart István: A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös. Szerelmi regény. Bp: Helikon. 1984. 164 pp.

1985
Bart István: (szerk.) Present Continuous Contemporary Hungarian Writing. Bp: Corvina. 1985.

1986
Bart István, Klaudy Kinga (szerk.): A fordítás tudománya. Válogatás a fordításelmélet irodalmából. Bp: Tankönyvkiadó. 1986. 361 pp.
Bart István: Rudolf, neštastny následnik. „Lubostny román" Pozsony: Tatran. 1986. 165 pp. (Fordította: Karol Wlachowsky).

1987
Bart István: Rudolf, nesrečni prestolonaslednik. „Ljubezenski roman" Murska Sobota: Pomurska založba. 1987. 208 pp. (Fordította: Vlado Peteršič).
Bart István: Den olycklige prinsen i Mayerling. Stockholm: Norstedt. 1987. 205 pp. (Fordította: Frans Svéd, Ulla Svéd).

1988
Bart István: Nyezadacslivaja szudba kronprinca Rudolfa. Moszkva: Raduga 1988. 212 pp. (Fordította: Tatjana Voronkina).

1989
Bart István: Mary og Rudolf: den gamle, sørgelige (og laererige?) historie om dramaet på Mayerling fortalt på ny knap hundrede år efter af den laerde og vittige. Koppenhága: Vindrose. 1987. 230 pp. (Fordította Peter Eszterhás).
Bart István: Elemér utca három. Novella. In: Újhold-Évkönyv. Bp: Magvető. 1989.

1990
Bart István: Rudolf, der unglückselige Kronprinz. Ein Liebesroman. Berlin: Verlag der Nation. 1990. 218 pp. (Fordította: Csongár Álmos).
Bart István: Zlosastnata sadba na prestolonaslednika Rudolf. Szofia: Narodna kultúra. 1990. (Fordította: Mikaela Vazarova-Zaimova).
Bart István: Elemér utca három. Novellák. Ra-re sorozat. Bp: Magvető. 1990. 2. kiadás.

1993
Bart István (vál.): Liebe. Ungarische Kurzprosa aus dem 20. Jahrhundert Bp: Corvina. 1993. 413 pp.
1994
Bart István: Destinul nefericit al prinţului Rudolf. In: Seria Istorie. Bukarest: Humanitas. 1994. 271 pp. (Fordította Skultéty Sándor).

1996
Bart István, Klaudy Kinga, Szöllősy Judy: Angol fordítóiskola. Tankönyv. Bp: Corvina. 1996. 194 pp.
Bart István (vál.): Amour. Nouvelles Hongrioises du XXe Siecle. Bp: Corvina. 1996. 378 pp.

1998
Bart István: Angol–magyar kulturális szótár. Bp: Corvina 1998. 270 pp.
Bart István (vál.) The Kiss. 20th century Huingarian Shor Stories Bp: Corvina. 1998. 420. pp.

1999
Bart István: Hungary and the Hungarians, The Keywords. Bp: Corvina. 1999. 220 pp. (Fordította: Sollosy Judy)

2000
Bart István: Ungarn: Land und Leute. Bp: Corvina 2000. 240 pp. (Fordította: Zádor Éva)
Bart István: Amerikai–magyar kulturális szótár. Bp: Corvina 2. kiadás. 2000. 160 pp.
Bart István: Világirodalom és könyvkiadás a Kádár-korszakban: Bp: Scholastica. 2000. 150 pp.
Bart István: Rudolf, der unglückselige Kronprinz. Ein Liebesroman. Bp: Scholastica. 2. kiadás. 2000. 218 pp. (Fordította: Csongár Álmos). 2. kiadás.

2001
Bart István: La Hongrie et les Hongrois. Bp: Corvina. 2001. 199 pp. (Fordította: Camille Defourny, Fáber András).
Bart István: Nyezadacslivaja szudba kronprinca Rudolfa. Moszkva: Raduga. 2001. 294 pp. (Fordította: Tatjana Voronkina).

2002
Bart István: Angol–magyar kulturális szótár (bővített). Bp: Corvina. 2002.
Bart István: Hungary and the Hungarians, The Keywords. Bp: Corvina. 2002. 2. kiadás 220 pp. (Fordította: Sollosy Judy).
Bart István: Ungarn: Land und Leute. Bp: Corvina 2002. 2. kiadás. 240 pp. (Fordította: Zádor Éva).
Bart István: Világirodalom és könyvkiadás a Kádár-korszakban. Bp: Osiris, 2002. 2. kiadás. 170 pp.
Bart István, Klaudy Kinga: EU fordítóiskola, Bp: Corvina, 2003. 219 pp.

2004
Bart István: Russzkim o vengrah. Moszkva: Raduga. 2004. 222 pp. (Fordította: Tatjana Voronkina).

2005
Bart István: A könyvkiadás mestersége. Bp: Osiris. 2005. 220 pp.
Bart István: La Hongrie et les Hongrois. Bp: Corvina, 2005. 2. kiadás, 199 pp. (Fordította: Camille Defourny, Fáber András)

2007
Bart István (szerk.): Budapest krónikája. Bp: Corvina. 2007. 713 pp.

2008
Bart István: La Hongrie et les Hongrois. Bp: Corvina. 2008. 3. kiadás. 199 pp. (Fordította: Camille Defourny, Fáber András).
Bart István: Ungarn: Land und Leute. Bp: Corvina. 2008. 3. kiadás. 240 pp. (Fordította: Zádor Éva).
Bart István, Klaudy Kinga: EU-fordítóiskola. Bp: Corvina. 2008. 2. kiadás. 219. pp

2014
Bart István, Klaudy Kinga, Szöllősy, Judy: Angol fordítóiskola. Bp: Corvina. 3. kiadás. 195 pp.
Bart István, Klaudy Kinga: EU-fordítóiskola. Bp: Corvina 3. kiadás. 220 pp.
2015
Bart István: Hungary and the Hungarians. Bp: Corvina. 4. kiadás. 219 pp. (Fordította: Sollosy Judy).

2016
Bart István: Hungary and the Hungarians. Bp: Corvina 5. kiadás 219 pp. (Fordította: Sollosy Judy).
Bart István: Ungarn Land und Leute. Bp: Corvina 3. kiadás 240 pp. (Fordította: Zádor Éva).

2017
Bart István: A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös. 3. kiadás. Bp: Európa. 243. pp.
Bart István: Amerikai kulturális szótár. A 2. kiadás (Corvina 2000) javított, bővített és átdolgozott kiadása. Bp: Corvina 230 pp.

2018
Bart István: Angol kulturális szótár. A 3. kiadás (Corvina 2002) javított, átdolgozott és bővített kiadása. Bp: Corvina 355 pp.

2019
Bart István: Elemér utca három. Erzsébetvárosi történetek. Bp: Európa Könyvkiadó. 213 pp.

 

TANULMÁNYOK, ELŐSZÓ, UTÓSZÓ, PUBLICISZTIKA

1970
Bart István: Utószó. In: Lawrence Ferlinghetti: Egyes szám negyedik személy (Her). Modern Könyvtár. Bp: Európa. 1970. 142–149. (Fordította: Bart István).
Bart István: Fekete hatalom. Tanulmány Stokey Carmichael – Charles V.Hamilton: Black Power című könyvéről. Valóság 1970/9.105–107.

1971
Bart István: Utószó. In: Susan Sontag: A pusztulás képei (The Imagination of Disaster) Modern Könyvtár. Bp: Európa. 1971. 300–309.
1972
Bart István: Utószó. In: Walter Scott: Redgauntlet (Redgauntlet) Bp: Európa. 1972. 784–792. (Fordította: Bart István, a versbetéteket fordította: Dávidházy Péter)
Bart István: Négermozgalmak. Tanulmány. In: Futószalag és kultúra. Esszék a mai amerikai kulturális életről. Bp: Gondolat. 1972. 54–65.
Bart István: A háborús regény. Tanulmány. In: Futószalag és kultúra. Esszék a mai amerikai kulturális életről. Bp: Gondolat. 1972. 111–119.

1973
Bart István: Beszélgetés B.S. Johnsonnal. Interjú. Élet és Irodalom 1973. június 16.

1974
Bart István: Utószó. In: Walter Scott: A fekete törpe (The Black Dwarf). Kisregények. Bp: Európa. 1974. 433–444. (Fordította: Donga György, Takács Ferenc, Udvarhelyi Hanna, Vajda Gábor).

1975
Bart István: Utószó. In: Walter Scott: Nigel jussa (The Fortunes of Nigel). Bp: Európa. 1975. 623–632. (Fordította: Kászonyi Ágota).
Bart István: Beszélgetés Szentkuthy Miklóssal. In: Műfordítók műhelyében. Élet és Irodalom 1975. január 11.
Bart István: Hetvenöt zsiráf „Megjelent a NHQ 75. száma". Esszé. Nagyvilág 1975/12.
Bart István: Magyarul nem lehet angolul beszélni. In: Műfordítók műhelyében. Beszélgetés Bartos Tiborral. Élet és Irodalom 1975. február 1.
Bart István: Ihlet ötszáz oldalra. In: Műfordítók műhelyében. Beszélgetés Szabó Edével. Élet és Irodalom 1975. március 22.
Bart István: Régi magyar műfordítások. Kritika az Európa Könyvkiadó által szerkesztett sorozatról. Könyvvilág 1975. április.
Bart István: Valamennyien hamísítunk. In: Műfordítók műhelyében. Beszélgetés Bányay Geyzával. Élet és Irodalom 1975. május 17.
Bart István: Senki sem születik műfordítónak. In: Műfordítók műhelyében. Beszélgetés Vajda Miklóssal. Élet és Irodalom 1975. augusztus 9.
Bart István: Valami történt Helleréknél. Kritika. J. Heller "Something Happened" című regényéről. Élet és Irodalom 1975. július 19.
Bart István: Utószó. In: Donald Barthelme: Jöjj vissza, Dr. Caligari. (Come Back, Dr. Caligari). Bp: Európa. Modern Könyvtár. 1975. 165–167.

1976
Bart István: Utószó. In: Walter Scott: Waverley. Bp: Európa. 1976. 615–630. (Fordította: Bart István).
Bart István: A regény Nobel-díja. Cikk Saul Bellow Nobel-díjáról. Élet és Irodalom 1976. október 30.
Bart István: „A landsbergi fogoly" elé. Richard Hughes regényének bevezetője. Nagyvilág 1976/12. 1806–1807.
Bart István: Beszélgetés William Jay Smith-szel. Interjú. Nagyvilág 1976/ 9. 1395-1400.
Bart István: Utószó. In: Ann Quin: Három. (Three). Bp: Európa. Modern Könyvtár. 1976. 193-200.
Bart István: John Bergerről. Kritika. Könyvvilág 1976. december.

1977
Bart István: Utószó. In: Walter Scott: A lammermoori nász. (The Bride of Lammermoor). Bp: Európa. 1977. 401–410. (Fordította: Kulin Ilona).
Bart István: Kettényílt láng. Kritika. Mezey Katalin (szerk.) Fiatal műfordítók bemutatkozása. című antológiájáról. Mozgó Világ 1977/ 1. 91–93.

1978
Bart István: Utószó. In: Walter Scott: A lovag (Woodstock, or the Cavalier). Bp: Európa. 1978. 627–636. (Fordította: Szegő György).
Bart István: Könyvekről. Jahn Garner: Októberi fények (October Light). Nagyvilág 1978/10. 1566–1568.

1979
Bart István: Az ifjú Adolf. Esszé B. Bainbridge regényéről: Young Adolf. Élet és Irodalom 1979. szeptember. 1.
Bart István: A nagyváros családi albuma. Esszé Klösz György: Budapest Anno fotóalbumáról. Élet és Irodalom 1979. október 6.
Bart István: Utószó. In: Walter Scott: Puritánok utódai (Old Mortality) Bp: Európa. 1979. (Fordította: Szinnai Tivadar).
Bart István: New Books on Austria-Hungary. Kritika. (Hanák, Sarlós, Gonda-Niederhauser) New Hungarian Quarterly 1979. Vol. 20. No. 73. 143–149.
Bart István: Soldiers, Diplomats, Fascists. (Gyula Juhász, Gyula Kádár, Rudolf Andorka, Ferenc Szálasi). New Hungarian Quarterly 1979. Vol. 20. No. 74. 181–189.

1980
Bart István: A mérce. Tanulmány. Műfordítás 1980/1. szám. 9–38.
Bart István: A mérce. Tanulmány. In: Bart István, Rákos Sándor (szerk.) A műfordítás ma. Bp: Gondolat. 1981. 237–273.
Bart István: Budapest – The Birth of a Metropolis. Esszé. Klösz György: Budapest Anno... New Hungaria Quarterly 1980. Vol. 21. No. 78. 159–162.
Bart István: Utószó. In: Walter Scott: Midlothian szive. (The Heart of Midlothian) Bp: Európa. 1980. (Fordította: Gy. Horváth László).

1981
Bart István: Milyen szöveg kell a mikrofonnak, avagy jóllakott-e a rádió kecskéje. Cikk. RTV Újság 1981. VII.20–26.
Bart István: A mosolygó gyilkos, avagy az amerikai tragikomédia. Esszé Norman Mailer The Executioner's Song című regényéről. Nagyvilág 1981/1. 83–86.
Bart István: Almáspite. Esszé a fegyvergyárosról. Élet és Irodalom 1981. december 5.
Bart István: Beszélgetés Per Wästberggel a nemzetközi PEN elnökével. Interjú. Élet és Irodalom 1981. május 9.
Bart István: Sárga hó. Esszé a koppenhágai PEN értekezletről. Élet és Irodalom 1981. április 24.
Bart István:... mennyi Catullus... Esszé Rákos Sándor. Catullusi játékok című verssorozatáról (Kortárs/V). Élet és Irodalom 1981. június 25.
Bart István: Utószó, válogatás és jegyzetek. In: Entrópia. Mai amerikai elbeszélők. Bp: Európa. Modern Könyvtár. 1981. 207–331.

1982
Bart István: A kamatok tőkésítése. „Képünk a világban" Élet és Irodalom 1982. június 11.
Bart István: A londoni szín. Egy színházi „cirkusz" és az új központ. Film Színház Muzsika 1982/V/8 XXVI.
Bart István: John Berger két könyvéről. Esszé. A Painter of Our Time; Pig Earth. Nagyvilág 1982/3. 445–451.
Bart István: Angol kritikus a magyar költészetről és a magyar versek fordításáról (Clive Wilmer) Ismertető. Nagyvilág 1982/5. 758–761.

1983
Bart István: Utószó. In: V.S. Naipul: A nagy folyó kanyarulatában. (In the Bend of the River.) Bp: Európa. 1983. (Fordította: Gy. Horváth László).
Bart István: Utószó. In: John Berger Korunk festője. (A Painter of our Time) Bp: Európa. Modern Könyvtár. 1983. 243–251.

1984
Bart István: Utószó. In: Bernard Malamud: Isteni kegyelem. (God's Grace). Bp: Európa. Modern Könyvtár. 243–248. (Fordította: Bart István).
Bart István: A tábornok. Kritika Száraz György: A tábornok című életrajzáról (Magvető, 1984) Magyar Nemzet 1984. november 5.
Bart István: Cohn, a fordított Ádám. (Malamud regényrészlete elé) Mozgó Világ 1984/8. 80–82.
Bart István: Isteni kegyelem. Esszé. Élet és Irodalom 1984. február 17.
Bart István: Frankfurt, 1984. Riport. Élet és Irodalom 1984. november 2.
Bart István: Párhuzamos életrajzok. Esszé In: Napló és kritika. Három önéletrajzról. Valóság 1984/6. 95–106.
Bart István: Vesztesnek születtek. Esszé Ken Loach Tekintetek és mosolyok (Looks and Smiles) című filmjéről. Filmvilág 1984. augusztus XXVII. 8.

1985
Bart István: A frankfurti könyvvásárról Zentai Péter interjúja. Könyvvilág 1985. december.
Bart István: Beszélgetések. Kritika Huszár Tibor: Beszélgetések című kötetéről (Magvető). Magyar Nemzet 1985. február 15.
Bart István: Fénykép és történelem. Esszé. Jelenkor 1985/12. 1140–1146.
Bart István: Utószó. In: Bernard Malamud: Isteni kegyelem. (God's Grace). Bp: Európa. Modern Könyvtár. 1985.
Bart István: Hungarian Publishing. Service and/or Commodity Esszé. New Hungarian Quarterly 1985.Vol. 26. No. 99. 36–45.

1986
Bart István: Utószó. In: Walter Scott: Waverley (Waverley). Bp: Európa 1986. 605–630.
Bart István: Mailer: Marilyn. Esszé. In: Fordítás közben. Könyvvilág 1986. december.

1987
Bart István: A „Veszélyes nyár". Esszé. Ernest Hemingway: Veszélyes nyár (Dangerous Summer) című posztumusz kötetének bevezetője. Nagyvilág 1987/9. 1348–1351.

1988
Bart István: Utószó. In: Hemingway, Ernest: Veszélyes nyár. (Dangerous Summer). Bp:. Európa. 263–271.
Bart István: A mozi időgépe. Esszé a „Fejezetek az első világháborúból" című tévésorozatról. Filmvilág 1988. november.
Bart István: Koestler: Sötétség délben. Esszé. In: Fordítás közben. Arthur Koestler: Sötétség délben (Darkness at Noon). Könyvvilág 1988. november.

1989
Bart István: A fordítás egyenlete. Esszé. RTV-Újság 1989. február 20–26.
Bart István: Az ünnep. Novella. Élet és Irodalom 1989. Karácsonyi szám.

1991
Bart István: The Pangs of Transition. Tanulmány. Logos. 1991. II/2.

1993
Bart István: Walter Scott: Ivanhoe. Esszé. In: Fordítás közben. Könyvvilág 1993. április.

1994
Bart István: Interjú (készítette: Karácsondi Imre) Könyvvilág 1994. november.
Bart István: Két százalék nem a világ. Pamflet a könyvek áfája ellen In: Könyvszemle rovat. Népszabadság 1994. december. 3 I/7.

1995
Bart István: Az örvény. Tanulmány. In: Hétvége. Népszabadság 1995. május 20.
Bart István: Könyvet vegyenek! Cikk. In: Könyvszemle különszám a 2. nemzetközi könyvfesztiválra. Népszabadság 1995. április 21.
Bart István: Most, hogy többé már nincsenek nagyhatalmak. Esszé. 2000 – Irodalmi és társadalmi havi lap. 1995 március. 13–17.
Bart István: Transition and Privatization in Publishing. New Hungarian Quaterly. 1995. Vol. 36. No. 40. 36–45.
Bart István: A nagy visszavonulás. Tanulmány. Kritika 1995. június.

1996
Bart István: Akárcsak Finnországban. Tanulmány. Mozgó Világ 1996/1 88–93.
Bart István, Klaudy Kinga: Translation, Translators and the Study of Translation in Hungary. In: Klaudy, Kinga, Lambert, José, and Sohár, Anikó (eds) Translation Studies in Hungary. Bp: Scholastica. 26–39.

1997
Bart István: Könyvet vegyenek! Pamflet. In: Könyvheti különszám. Népszabadság 1997.

1998
Bart István: Jelentés. Magyar könyvkiadás 1989-1998. Kritika 1998. július.
Bart István: Hórihorgas, gémlábú férfi. Esszé. In: Kőrösi József Emlékkönyv. Bp: Scholastica 1998. 196–201.

1999
Bart István: Utószó. In: Bernard Malamud: Isteni kegyelem (God's Grace) Bp: Akkord/Ciceró. 1999.
Bart István: A Word or Two on Hungary. The New Hungarian Quarterly 1999. Vol. 36. No. 140. 54–64.

2000
Bart István: Örüljünk-e neki? Népszabadság Hétvége. 2000. május 27.

2001
Bart István: Utószó. In: V.S. Naipul: A nagy folyó kanyarulatában. (In the Bend of the River.) Bp: Cartaphilus. 2001. (Fordította: Gy. Horváth László).

2002
Bart István: A könyvkiadás. In: Enyedi György (szerk.) Magyarország az ezredfordulón. Bp: CEBA Kiadó. 2002.
Bart István: Könyv – vásár. Népszabadság Könyvszemle. 2002. április. 24.
Bart István: Új nyelvi váltópénz Népszabadság Hétvége, 2002. június 8.

2003
Bart István: Márai Sándor-díj 2003 (Bordás Győző) HÍD 2003. január.
Bart István: A magyar nyelv az UNIÓ-ban. In: Európai jelentés-árnyalatok. XXI Század Társaság. Bp: Ventus Libro Kiadó. 44–48.
Bart István: Lingua Franca In: Fried Istvén, Kabdebó Lóránt, Kovács Viktor (szerk.) Ferenczi László köszöntése 65 születésnapja alkalmából. Miskolc: Miskolci Egyetem BTK. 7–14.
Bart István: Bartos Tibor 70 éves. Népszabadság 2003. augusztus 1.