Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Megjelent a Tudománykommunikáció 2.0 tematikus számunk

Megjelent a folyóiratunk legújabb száma: Tizenharmadik évfolyam első−negyedik szám (2022/1−4.)

 

A Tudománykommunikáció 2.0 tematikus szám a 2020. november 20-án a TudCom kutatócsoport által online megrendezett konferencia válogatott, lektorált tanulmányait tartalmazza. A konferencia előadásai elérhetőek a kutatócsoport Youtube-csatornáján

 

 

 

A folyóiratszám tartalma: 


A kutatói szerep változása

Laza Bálint – Pintér Dániel Gergő

Az episztemikus függés vizsgálata a szakértő-laikus kapcsolatban: a tudománykommunikációs modellek szakértőképének összehasonlító elemzése

Veszelszki Ágnes

A tudományos influencerektől a deepfake-ig. A legújabb tudománykommunikációs lehetőségek

Rédey Soma

A valóságon innen és túl. Tudománykommunikációs kihívások a „post-truth" világában

Falyuna Nóra

„A tudósok fehér galléros bűnözők". Tudományellenesség és tudománykommunikáció a (dez)információs társadalomban

 

Tudománykommunikáció és oktatás

H. Tomesz Tímea – Jánk István 

Tudományos vs. ismeretterjesztő, nyomtatott vs. digitális. Mi a különbség a tudományos és a tudományos ismeretterjesztő szövegek között?

Taxner Tünde

Médiaműveltség kontra áltudomány: A kritikus gondolkodás fejlesztése vitázással

Sass Judit – Bodnár Éva

A tanári szerepek kompetencia-összetevői a 21. századi felsőoktatásban

Judit Sass – Lídia Vinczéné Fekete

Signs of student engagement during online learning

Balogh Andrea

Gamerek és geekek: A videójátékok és a tudománykommunikáció

 

A vizualitás szerepe a tudománykommunikációban

Petschner Anna

KÉPtelenség? Természettudományos blogok a vizualitás tükrében

Kovács Gábor

A hipotézistesztelés gondolatmenetének vizuális szemléltetése

Veczán Zoltán

„Gretakör". Greta Thunberg reprezentációja internetes mémeken